Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Efter kritik: A-kasse vil rette vejledning

Medlem af Magistrenes A-kasse (MA) fik forkerte oplysninger og mangelfuld vejledning om sin skattefri præmie. Afdelingschef i MAJob Marianne Rossander svarer på hvorfor.

Emneord:
Hvordan vejleder I medlemmer, som både har lønarbejde og selvstændig virksomhed, når det skal opgøres, om medlemmet har ret til skattefri præmie og størrelsen heraf?
Når et medlem har registreret sig som lønmodtager hos os og anmoder om at få udbetalt sin efterlønspræmie, så har vi en automatiseret arbejdsgang, hvor medlemmet på en blanket bliver spurgt om sit lønarbejde. Hvis vedkommende har haft selvstændig hovedbeskæftigelse ved siden af – og det er kun denne form for selvstændig virksomhed, der kan tælles med i den skattefri præmie – så ved MA det kun, hvis vi aktivt får det oplyst, eller hvis vi spørger om det. Vi har lært af denne sag, at vi er nødt til at være mere aktive. Så vi vil se på vores breve og dér få spurgt medlemmet, om der er øvrige forhold, vi skal tage med, som fx selvstændig virksomhed.

Skal man som a-kassemedlem selv aktivt foretage sig noget for at sikre sig at få udbetalt sin skattefri præmie, når man har haft både lønarbejde og selvstændig virksomhed?
Som udgangspunkt er det medlemmet, der skal meddele os, hvis der sker ændringer i vedkommendes forhold, men når det er sagt, så skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at sikre en god medlemsservice. Så vi vil kigge på vores information på hjemmesiden, i breve og blanketter, så medlemmerne bedst muligt bliver klar over, hvilke informationer vi har brug for. Vi har ikke automatisk adgang til de timer og den indtægt, man måtte have fået med en selvstændig hovedbeskæftigelse, hvis man er registreret primært som lønmodtager. Der er ikke dataudvekslinger mellem skatteregistret og lønindkomstregistret. Er man lønmodtager, får vi tal fra E-indkomstregistret, for arbejdsgiverne har pligt til at indberette løntimer og indtægt for lønmodtagere. Selvstændiges indkomst derimod registreres hos SKAT, og det har vi ikke adgang til.

Men de oplysninger fik Thorkil Thorsen ikke. Så de oplysninger, MA i dag gør tilgængelige for medlemmerne, er vel så ikke tilstrækkelige?
Jeg ved ikke, om medlemmet i denne sag har fået oplysningerne på et andet tidspunkt, men det er altså det enkelte medlems pligt at oplyse det til os, hvis man starter egen virksomhed. Men jeg vil medgive, at vi vil se på, hvordan vi kan være endnu mere aktive i forhold til at få fat i de nødvendige oplysninger fra vores medlemmer.

Ifølge loven skal man have drevet sin virksomhed i et “væsentligt omfang”, for at det tæller som opsparing til en skattefri præmie. Hvordan afgør MA, om medlemmet har arbejdet i et væsentligt omfang?
Det er 30 timer om ugen som minimum. Vi mener ikke, det er korrekt, som ASE skriver, at det i gennemsnit skal være 30 timer. Vi har set adskillige afgørelser om spørgsmålet, og de bygger på 30 timer eller mere per uge.

Men det nævner I ikke i jeres vejledning på hjemmesiden?
Nej, det gør vi ikke. Det kan vi godt se, at vi kan gøre mere præcist, og det vil vi selvfølgelig få rettet.

Er det ikke et problem, at ASE skriver én ting i sin vejledning om dette område, mens MA skriver noget andet, for det skaber vel forvirring blandt medlemmerne?
Jo, alle a-kasserne burde skrive det korrekt, så medlemmerne ikke er i tvivl om, hvad de skal forholde sig til. Vi kan af gode grunde ikke bestemme, hvad ASE skal skrive. Vi kan kun forsøge at holde vores sti ren.

Thorkil Thorsen fortæller, at han to gange fik at vide af jeres rådgivere i telefonen, at han skulle glemme alt om sin selvstændige virksomhed, når det gælder opgørelse af arbejdstid og indkomst, som ligger til grund for størrelsen af den skattefri præmie. Hvorfor har jeres rådgivere to gange over for et medlem sagt dette?
Jeg vil ikke kommentere på en konkret sag i Magisterbladet. Hvis medlemmet eller tidligere medlemmer ønsker at rette henvendelse til os om mulige forkerte oplysninger, vil jeg meget gerne kigge på det. Men på baggrund af denne sag vil vi nu gøre alt, vi kan, for aktivt at spørge ind til, at hvis vores medlemmer har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, så skal de huske at gøre os opmærksomme på det.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen