Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ministerium for uforsvarlig detailstyring

Emneord:

LEDER af Ingrid Stage

Da Produktivitetskommissionen i december 2013 offentliggjorde sin delrapport om uddannelsessystemet med den bastante og enøjede kritik af de humanistiske uddannelser, blev det startskuddet til en veritabel kampagne mod humaniora, der nu igen skulle agere skydeskive i den offentlige debat om fejl og mangler i uddannelsessystemet og en alt for høj dimittendledighed. I kølvandet herpå fulgte forårets første rapport fra Kvalitetsudvalget med skræmmende tal om voldsom overproduktion af kandidater inden for bestemte uddannelsesretninger, en rapport, der forstærkede den negative offentlige og politiske diskurs om overflødige, ja faktisk ubrugelige, humanister.

Universitetsrektorerne hørte de politiske signaler og valgte en imødekommende linje. Man ville komme med et fælles udspil fra samtlige universiteter til en fagligt forsvarlig reduktion af optaget. Det er faktisk ikke så tit, vi har hørt universiteterne være enige om sådanne tiltag. Tendensen gennem de seneste årtier har snarere været konkurrence om studerende, taxametre og forskningsbevillinger. For det er de økonomiske incitamentsstrukturer, som den herskende universitetspolitik har skabt.

Men nu var universiteterne altså parate til at indføre en model for dimensionering, der i hvert fald delvist og gradvist tog højde for fremskrivningerne om kandidatproduktion og beskæftigelse. Den melding blev vel modtaget fra politisk hold, og forventningen har været, at politikerne så ville holde sig fra den skævvridende og fagligt uforsvarlige detailstyring, der med fremdriftsreformen som det grelleste eksempel har præget uddannelsespolitikken i indeværende årtusind. En rimelig forventning, når posten som minister for de videregående uddannelser er besat med en politiker fra et parti, der profilerer sig som bannerfører for afbureaukratisering, regelsanering, armslængdeprincip, tillid og risikovillighed.

Men den forventning er nu eftertrykkeligt gjort til skamme. Ministeren har skåret igennem. Har ikke kunnet vente på hverken universiteternes egen dimensioneringsmodel eller Kvalitetsudvalgets samlede rapport. Ministeren og regeringen som helhed har villet vise handlekraft. Desværre uden at have den nødvendige faglige ballast. Den model for dimensionering, der er lagt frem, kan få katastrofale følger for de faglige miljøer og langt større konsekvenser, end ministeren lagde op til ved offentliggørelsen. Regeringens dimensioneringsplan retter sig mod kandidatoptaget, hvilket betyder krav om en langt større reduktion på bacheloroptaget. Men den konsekvens fremgik ikke af fremlæggelsen. Man må dog gå ud fra, at ministeriet ikke kan være uvidende om det, og at det således er en ganske tilsigtet konsekvens. Det er måske det allermest forstemmende ved denne politisk bestemte dimensioneringsplan.

Argumentet for den politiske dimensionering er hensynet til de fremtidige kandidaters beskæftigelsesmuligheder i det private erhvervsliv. Det er jo som sådan prisværdigt nok. Men så giver det ingen mening, at det så udpræget er de humanistiske uddannelser, der rammes. For det er blandt de humanistiske kandidater, at der gennem de seneste år har været langt den største stigning i beskæftigelsen i små og mellemstore virksomheder, herunder i eksporterhvervene. Især er det decideret absurd at gå efter sprogfag, når der i øvrigt er enighed om, at arbejdsmarkedet er globalt, og at det kræver gedigne færdigheder inden for flere fremmedsprog og solidt kendskab til andre kulturer, hvis danske virksomheder skal klare sig i den internationale konkurrence. Det er uforståeligt, samfundsskadeligt og erhvervsuvenligt, at vi nu igen skal være vidne til en fordomsfuld og bagudskuende kampagne mod humanistisk viden og dannelse. Drop dog den plan, før det går helt galt.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen