Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Anbefalinger med indbyggede risici

Emneord:

LEDER

Kvalitets- og relevansudvalget har offentliggjort sin første delrapport om de videregående uddannelser. Rapporten beskriver primært arbejdsmarkedsrelevans, system og struktur. Til efteråret følger så delrapport 2 om kvalitetsdimensionen, og ved årets slutning vil udvalget offentliggøre den endelige samlede rapport om de videregående uddannelsers relevans og kvalitet.

System og struktur kan ikke vurderes uafhængigt af kvalitetsaspektet, så vi burde vel egentlig vente med at komme med vores vurderinger af udvalgets anbefalinger, indtil vi har det samlede resultat i hænderne. Men delrapportens analyser med statistik over og fremskrivninger af kandidatproduktionen er nok alligevel for stor en lækkerbisken for politikere, der gerne profilerer sig med hurtige og håndfaste løsninger på komplicerede problemer. Derfor er det vigtigt, at de direkte involverede: Studerende, undervisere, forskere og institutionsledere i de kommende uger bidrager med faglige vurderinger af forslagene, før politikerne beslutter sig for radikale ændringer af vores uddannelsessystem.

Rapporten “Nye veje – Fremtidens videregående uddannelsessystem” er på godt 100 sider, hvoraf de 80 er analyser og fremskrivninger, som fører frem til et sæt anbefalinger om en ret gennemgribende omkalfatring af uddannelsesstrukturen. Mest kontroversielt er nok forslaget om at afskaffe de studerendes retskrav på direkte adgang til en kandidatoverbygning efter bestået bachelorgrad og indføre adgangsbegrænsning mellem de to trin. Til gengæld foreslår udvalget en udvidelse af bacheloruddannelsen med et år. Det er et forsøg på at skabe et bredt bachelorarbejdsmarked, primært i små og mellemstore private virksomheder – et arbejdsmarked, som vi p.t. ikke har i Danmark. Selv om vi i mere end 20 år har fulgt Bolognastrukturen, er den universitære bachelorgrad aldrig slået igennem. Virksomhederne foretrækker kandidater. Om et år mere vil gøre den mere attraktiv, er særdeles usikkert, og der er derfor et ubehageligt element af hasardspil over fjernelse af retskravet til en kandidateksamen, før vi ved, om en fireårig erhvervsorienteret BA-grad overhovedet er en farbar vej til relevante job. Det giver de studerende en usikkerhed, som vi ikke bør kaste dem ud i, og som ikke er befordrende for et godt studiemiljø. Arbejdsmarkedsrelevans og erhvervsorientering har været et stadig mere dominerende tema i uddannelsespolitikken gennem de seneste år. Uddannelsespolitik er blevet reduceret til beskæftigelsespolitik, og relevans for arbejdsmarkedet er en pligtdagsorden for udvalget. Men udvalget skal have ros for at afvise den mest ekstreme og potentielt mest skadelige udgave af relevanskravet: beskæftigelsestaxameteret. Det er med i Produktivitetskommissionens rapport og er grebet med kyshånd af de toneangivende erhvervsorganisationer og politikere.

Men det vil blot gøre ondt værre for uddannelser med overgennemsnitlig ledighed ved at reducere bevillingerne, starte en negativ spiral og gøre det nærmest umuligt at styrke kvaliteten. Godt, at udvalget ikke giver det sin støtte.

Det vil være både uklogt og kortsigtet, hvis vi læner os tilbage og blankt afviser de beskrevne problemer og risici ved bare at lade stå til og fortsætte de sidste 10 års udviklingstendenser. Udvalget forsøger sig med svar på de store udfordringer. Det er svar og løsningsforslag, som for manges vedkommende rejser lige så mange nye spørgsmål, som de besvarer. Jeg vil derfor opfordre DM’s medlemmer på professionshøjskoler og universiteter til at gå aktivt ind i de kommende måneders debat om struktur, relevans og kvalitet i uddannelsessystemet. Det er nemlig en forudsætning for fagligt forsvarlige ændringer af uddannelsessystemet.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen