Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Sådan gik jobjagten

10 magistre gik på jobjagt i 2014 og lod Magisterbladet kigge dem over skulderen i processen. Fire fik fast arbejde, tre fik nye freelanceopgaver eller vikararbejde, to er i aktivering, og en har ikke meldt tilbage. Magisterbladet gør status over, hvordan det gik DM’erne fra Skaf et job-serien.

Emneord:
Næsten 3.000 magistre står uden arbejde i januar 2014.

Bag tallet gemmer sig mennesker med vidt forskellige fag, livserfaringer og drømme for fremtiden. Fælles for dem er, at de rigtig gerne vil have et arbejde og bruge deres uddannelse.

Den situation var årsagen til, at Magisterbladet ved indgangen til 2014 lancerede artikelserien “Skaf et job”. Målet var at vise den store mangfoldighed og det talent, som gemmer sig bag de tørre ledighedsstatistikker, og måske endda vække interessen hos potentielle arbejdsgivere.

Fire mænd og seks kvinder tog modigt udfordringen op og fortalte i serien om både drømmejobbet, deres kvalifikationer, livet som ledig og deres tanker om, hvad de kan og gerne vil.

At ledighed kan ramme enhver og helt vilkårligt, blev tydeligt gennem 10 fortællinger om jobsøgende scient.er og humanister, unge dimittender og magistre med arbejds- og livserfaring bag sig og med adresse forskellige steder i landet.
Ikke så sært har interviewpersonerne fra foråret oplevet, at der er sket mest. Tiden og indsatsen har båret frugt, og de er alle i arbejde i dag.

Cand.scient. i kulturgeografi, Anne Alstrup Avnby, åbnede serien. Hun kom i løntilskudsjob som projektleder på CBS kort efter og blev efterfølgende ansat på almindelige vilkår samme sted resten af året. 1. august fik hun fast arbejde som projektleder hos Movia.

“Man må sige, at det er lykkedes mig at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen efter en længere ledigheds- og barselsperiode. Perioden med løntilskud på CBS var udslagsgivende, fordi det lykkedes mig at gøre mig uundværlig på de tre måneder”, siger Anne Alstrup Avnby.

Små skridt frem
For en 40-årig cand.mag. i pædagogik, der var i Magisterbladet i foråret, er situationen en lidt anden. Til trods for at hun kommer til en del samtaler, har hun endnu ikke fundet et fast arbejde. Til februar har hun, med undtagelse af få perioder, været ledig i tre år.

Heldigvis er et vikarjob på trapperne.

Fire af de 10 magistre, som har medvirket i artiklerne, har i dag fast arbejde. Tre har fået freelanceopgaver eller vikararbejde, to er i aktivering, og endelig har en enkelt af de 10 fra serien ikke besvaret hverken mail- eller mobilhenvendelser. De øvrige har alle på forskellig vis oplevet at få god respons, fordi de er stået frem.

Bibeskæftiget

Helene Stub Holmgaard, cand.pæd. i billedkunst og bosat i Haderslev, er ikke i tvivl om, at artiklen, der præsenterede hendes “case” i maj måned, har haft en betydning.

“Jeg blev tilbudt at stå for nogle workshops, hvor jeg skal undervise i meditation og mindfulness. Jeg har afholdt en og skal stå for yderligere to i december. Jeg har også netop overstået et forløb som timelærer på UC Lillebælt, hvor jeg underviste i æstetiske læreprocesser, så jeg oplever, at tingene udvikler sig i den rigtige retning”, siger Helene Stub Holmgaard.

“Jeg har desforuden startet en selvstændig bibeskæftigelse – en lille virksomhed ved navn “Indre Visdom”, hvor jeg tilrettelægger og leder workshops og seminarer inden for meditation og kunsten at få nærvær ind i sit liv”.

Om en måned har hun været ledig i to år og ryger på arbejdsmarkedsydelse.

“Det tager tid at komme ud af arbejdsløshed, at holde sig up to date på, hvad der sker på ens område, for mit vedkommende kunst, ­coaching og undervisning, og at skrive ansøgninger – også uopfordrede, når man falder over en relevant arbejdsgiver”, understreger Helene Stub Holmgaard.

Meget på tallerkenen
André Lodder havde i august måned været ledig i otte måneder. Tidligere har den 43-årige antropolog arbejdet med både coaching og konflikthåndtering, og han har været projektleder på en beskæftigelsesindsats i Urbanplanen i fem år.
“Jeg er stadig jobsøgende og har desværre kun fået en enkelt henvendelse på baggrund af artiklen. Det var en, der tilbød at linke til mig fra sin profil på LinkedIn. Det har alligevel betydet noget for mig at skulle stille op som jobsøgende og fortælle om mig selv. Det har gjort mig bevidst om nogle aspekter, som jeg ikke umiddelbart havde øje for”, fortæller André Lodder.

Helle Brandstrup Jensen, 41 år og kandidat fra RUC i kommunikation og psykologi, har heller ikke fundet fast arbejde. I dag arbejder hun som lærervikar på Hellerup Skole, samtidig med at hun studerer til lærer.

“Jeg er meget fyldt op af arbejde og af studier, så der er ikke plads til andet i min hverdag. Jeg brænder især for de stille, indadvendte børn og håber en dag at kunne få det område som mit speciale. Selv om jeg er glad for lærertjansen og håber, den bliver fast, er der en del af mig, der ærgrer sig over, at min lange uddannelse og mine særlige kompetencer ikke bliver udnyttet til fulde”, forklarer Helle Brandstrup Jensen.

Hun fik et par gode henvendelser efter Magisterbladets artikel om hende i oktober.

“Der var en, der sendte mig et jobopslag, og der var en anden, der ville starte en selvstændig virksomhed og var interesseret i at få mig med. Det lød faktisk utroligt spændende, men jeg har desværre ikke plads til mere på min tallerken lige nu”, siger hun.

Fortrøstningsfuld yngstemand
Cand.scient. i geologi Esben Lindgård, der var sidste mand i Skaf et job-serien i november, har af gode grunde ikke nyt at berette fra jobfronten.

“Men jeg er forholdsvis ubekymret, meget udadvendt og meget bevidst om at blive ved med at indsamle ny viden og bruge alle de netværk og kontakter, jeg har”, siger den 36-årige geolog fra København.

Tilbage til først på året og Henrik Leth, der i februar fortalte, at hans drømmejob var at beskæftige sig med arbejdsprocesser, og at det ikke behøvede at handle om telefoner, som det havde gjort i hans tidligere ansættelse i Nokia.
Umiddelbart efter skrev den 41-årige cand.scient. i fysik og matematik under på en ansættelseskontrakt i MAN Diesel & Turbo (tidligere MAN B&W). Han nåede at være ledig i seks måneder.

“Virksomheden sælger tegninger af skibsmotorer, der så bliver bygget i Østen. Jeg arbejder med projekter, der skal forbedre arbejdsprocesserne i virksomheden.  Det er en spændende og helt ny verden for mig og en stor lettelse at have fundet et godt arbejde igen”, siger Henrik Leth.

Også Julie Kjær Ovesen har fået en ansættelseskontrakt. Den 29-årige cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fik efter otte måneders dimittendledighed arbejde i Center for Kultur- og Oplevelses­økonomi, foreløbig frem til udgangen af 2015. Lige nu er opgaven at få “Creative Business Cup”-finalen på plads, en stor event, som skal finde sted i København.

“Jeg er meget, meget glad. Det er mit gamle praktiksted, som har ansat mig, og jeg føler, at jeg er landet mere end almindeligt godt. Jeg er præcis der, hvor jeg helst vil være. Og der er stor sandsynlighed for, at der også er arbejde til mig efter 2015. Under alle omstændigheder vil jeg til den tid være arbejdsmæssigt stærkere rustet til fremtiden”, vurderer Julie Kjær Ovesen.

Yngste mand i Skaf et job-serien, Johannes B. Gonzalez, fortalte i september til Magisterbladet, at hans største udfordring var, at han ikke havde så meget arbejdserfaring. Den 27-årige cand.mag. i tværkulturelle studier har derfor valgt at tage en periode i aktivering med løntilskud.

“Jeg arbejder for Frederiksberg Kommunes skoleforvaltning og indgår i forskelligt projektarbejde. Blandt andet skriver jeg en del tekster til en underside målrettet kommunens skoler og de ansatte. Det er vigtigt for mig, at jeg oplever, at jeg ikke går i stå, for så bliver jeg rastløs. Overordnet er jeg meget fortrøstningsfuld. Jeg har ikke været ledig så længe, jeg er ung og åben over for alt, hvad der dukker op”, siger Johannes B. Gonzalez.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Roskilde Universitet

Postdoc in Digital Infrastructures

Roskilde Universitet

Professionshøjskolen Absalon

Chef for Uddannelsesservice

Professionshøjskolen Absalon

Arbejdsmiljø København

Digitaliseringskonsulent til Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen