Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ringe viden om forskeres eksterne samarbejde

Ny undersøgelse fra DEA viser overraskende, at humanistiske forskere har udbredt samarbejde med omverdenen. Der er behov for mere viden, mener DEA.

Emneord:
Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere samarbejder i stor stil med det omgivende samfund. Det viser en stor survey fra tænketanken DEA blandt 12.441 universitetsforskere i Danmark.

Undersøgelsen viser, at knap otte ud af ti humanistiske forskere og ni ud af ti samfundsvidenskabelige forskere har samarbejdet med erhvervsliv eller offentlige institutioner inden for de seneste tre år. Det samme gælder seks ud af ti forskere inden for naturvidenskab.

Det noget overraskende tal skyldes ifølge DEA, at undersøgelsen måler på en bred vifte af samarbejdsformer, herunder de mere uformelle. Og tilsvarende har de metoder, der sædvanligvis bruges til at måle forskernes samarbejde, en tendens til at gøre samarbejdet om de våde videnskaber mere synlige.

“Der foregår rigtig meget samarbejde, der ikke fører til patenter eller er synligt i kommercialiseringsstatistikker. Patentering og spinoffs er selvfølgelig et vigtigt biprodukt af forskningssamarbejde, men bør kan ikke stå alene”, siger Maria Theresa Norn, analysechef i DEA.

Hun peger blandt andet på samarbejde om uddannelse, uformel rådgivning, rekvireret forskning, konsulentarbejde og forskningsformidling som andre væsentlige aktiviteter.

“Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere byder fx ind med rådgivning, som gør, at en virksomhed eller en offentlig institution bliver bedre klædt på til at forstå et forskningsområde og muligheden for at anvende det, fx i forhold til at forstå deres virke eller den måde, de håndterer deres medarbejdere eller deres omverden på”.

Ligeledes deltager humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere oftere i populærvidenskabelig vidensspredning end deres kolleger i de våde videnskaber.

Nye spørgsmål
Ifølge Maria Theresa Norn rejser undersøgelsen en række spørgsmål, ikke mindst om, hvorvidt det bør være en målsætning i sig selv, at flere forskere skal samarbejde eksternt.

“Hvis ni ud af ti samfundsvidenskabelige forskere samarbejder med det omgivende samfund, er det så meget eller lidt? Skal alle have en interaktion med omverdenen? Universiteterne har ofte én strategi og én politik for alle forskere. Men vi kan se på vores studie, at der er større forskelle mellem individuelle forskere end mellem institutter og videnskabelige områder. Så det handler mere om, hvad der motiverer den enkelte forsker til at bruge tid på at indgå i et samarbejde med det omgivende samfund. Så hvis vi gerne vil skabe gode rammer, skal vi i højere grad ind og have individuel ledelse”.

Hun hæfter sig også ved, at det eksterne samarbejde i dag ikke er meriterende for forskerne.

“De fleste forskere arbejder langt ud over en almindelig arbejdsuge. Og når man bruger tid på at opbygge og vedligeholde relationer til omverdenen, som tager tid fra forskning og undervisning, så er vi også nødt til at sørge for, at det giver et payoff i forhold til deres karriere”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen