Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Censorfri eksamen skaber vrede og utryghed

Pædagoguddannelsen Sydhavn har indført enebedømmelser ved en af gruppeeksamenerne. Det skaber uro og vrede blandt underviserne. De studerendes retssikkerhed bliver tilsidesat, og arbejdsmiljøet lider skade, lyder kritikken.

Emneord:
Når de studerende ved Pædagoguddannelsen Sydhavn går til eksamen i faget “Individ, institution og samfund”, bliver det fremover med én mand eller kvinde til både at udfylde rollen som eksaminator og censor.

Uddannelsesstedet har valgt at sløjfe censoren ved de interne gruppeprøver, og det vækker både vrede og utryghed blandt underviserne:

“Der er mange problematikker forbundet med, at vi nu skal føre de studerende til eksamen alene. Et af de helt store aspekter er de studerendes retssikkerhed. Som underviser har jeg oftest mange kasketter på. Jeg kan være vejleder, studievejleder, mentor og underviser. Og nu skal jeg så også være den, der sidder alene og bedømmer den studerende. Jeg bliver både den udøvende og den dømmende magt, og det mener jeg ikke er rimeligt over for de studerende”, siger Anne-Marie Nielsen, lektor ved uddannelsen.

Hun bakkes op af sin tillidsrepræsentant, Mikkel Høgsbro. Ud over de studerendes retssikkerhed er han bekymret for, hvordan enebedømmermodellen på sigt vil påvirke undervisernes arbejdsmiljø. For de første tilbagemeldinger viser, at de mundtlige prøver ikke er en opgave, som underviserne ser frem til.

“Det er helt åbenlyst, at der ikke er nogen, der glæder sig til at sidde alene med fem studerende, der måske er utilfredse med den karakter, de får. Der er i forvejen mange studerende, der klager over deres karakterer og ikke forstår, hvorfor de ikke får 10 eller 12 i det hele, og i den situation vil underviseren her stå alene med argumentationen – uden andre, der kan bevidne det, der foregik ved eksamensbordet. Det er absolut ikke nogen rar situation at være i, og det vil påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning”, siger han.

Ingen vidner
Anne-Marie Nielsen mener, at det er stort set umuligt at udfylde begge roller, så de studerende får en bedømmelse, der lever op til de krav, der fremgår af den gældende bekendtgørelse på området.

“Jeg skal tage notater og vurdere, hvordan den enkelte klarer sig, samtidig med at jeg skal stille kritiske spørgsmål. Når der sidder fem studerende på én gang, og der kun er mig til at nå det hele, er jeg bekymret for, om de studerende får den eksamen og den individuelle vurdering, de har krav på”, siger hun.

Hun mener, at der er afgørende forskel på at bedømme skriftlige prøver alene og så sidde til en mundtlig prøve og være ene om vurderingerne.

“Ved en skriftlig prøve kan jeg vise opgaven til en kollega, hvis jeg er usikker på bedømmelsen. Den mulighed har jeg jo ikke, når det er mundtlige prøver. Her er der ingen, der kan bevidne det, der bliver sagt, og det er utrygt for både de studerende og for mig”, siger hun.

Anne-Marie Nielsen og hendes kolleger har gjort indsigelse mod enebedømmelserne. På et møde i DM-klubben i begyndelsen af oktober vedtog de en udtalelse, hvori de over for ledelsen markerer, at de finder ordningen både fagligt og etisk uforsvarlig.

Men uddannelsesleder Ole Ishøy mener ikke, at de problemer, som medarbejderne påpeger, er reelle:

“Jeg tror ikke på, at de problemer, som de kommer med, er reelle problemer. Jeg er sikker på, de sagtens kan klare det. De er professionelle mennesker, og uanset om der er en censor til stede eller ej, så skal de jo være objektive i bedømmelsessituationen”, svarer han.

Frygt for flere enebedømmelser
Uddannelsesleder Ole Ishøy siger, at han godt kan høre, at underviserne siger, de er utrygge ved enebedømmelserne. Men han kan ikke forstå dem:

“Jeg synes, de blæser det op. Faktisk forstår jeg det ikke. Hvis man var en uerfaren underviser, var det nok noget andet, men vi har at gøre med erfarne undervisere”, siger han.

Underviserne har forelagt problematikken og bekymringerne for Uddannelses- og Forskningsministeriet, og fra Center for Uddannelsespolitik retter chefkonsulent Lars Bo Henriksen opmærksomheden mod netop antallet af bedømmere:

“Ministeriet skal bemærke, at professionshøjskolen skal tage stilling til, om flere læreres bedømmelse kan være hensigtsmæssig, når der er tale om gruppeeksamen, idet det jo skal sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation efter eksamensbekendtgørelsen § 12, stk. 1”, lyder hans svar på henvendelsen.

Underviserne på Pædagoguddannelsen Sydhavn frygter, at enebedømmelserne flytter med over i den nye 2014-uddannelse, men det vil Ole Ishøy hverken be- eller afkræfte på nuværende tidspunkt: “Nu prøver vi den her model af i et gammelt fag. Jeg synes, det er et godt øvested, og så må vi se, hvor det hele lander. Men den her sag støjer jo rigtig meget, så måske kommer det til at påvirke beslutningen i UCC’s pædagogprogram, det kan jeg da ikke afvise”, siger han.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen