Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Kun ord fra Jelved til ordnet.dk

Kulturminister Marianne Jelved ankom pengeløs til samråd om Danmarks digitale ordbøger. Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen håber stadig på en redning af ordnet.dk: “Det er en statslig opgave at værne om det danske sprog”.

Emneord:

Mange pæne ord, men ingen ekstra bevilling. Kulturminister Marianne Jelved (R) ankom uden kontanter på lommen til et samråd i december i Folketingets Kulturudvalg om ordnet.dk.

Sproghjemmesiden, der drives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, er truet af lukning efter et afslag fra Kulturministeriet sidste sommer på nye tipsmidler.

Alligevel afviste Marianne Jelved, at ministeriet har skåret ned på sin støtte til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). 

“Vi har ikke fjernet en eneste krone. Vi har leveret det, vi har lovet, hver gang vi har givet en bevilling”, sagde Marianne Jelved, men åbnede samtidig for nye forhandlinger.

“Ministeriet har tilkendegivet over for DSL, at vi gerne vil mødes med DSL for at drøfte prioriteringen af ressourcer. Vi finder en løsning på sagen”, sagde Jelved, der selv er tilhænger af portalen, der giver gratis, offentlig adgang til Danmarks to største betydningsordbøger: Den Danske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog.

“Jeg synes i høj grad, at de sprogressourcer, som ordnet.dk formidler, er til gavn og glæde for alle, der bruger det danske sprog. Det tror jeg, vi alle er enige om”.

DF: Regeringen er visionsløs
Samrådet fandt sted på initiativ fra Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, der ønsker, at staten tager større ansvar for det digitale ordbogsarbejde ved blandt andet at sikre økonomien for ordnet.dk.

DF’s kulturordfører var efter samrådet skuffet over kulturministerens holdning.

“Jeg havde håbet, at kulturministeren havde sagt: “Ja, vi har et problem, men nu har jeg fundet pengene, så folkene bag ordnet.dk kan fortsætte og udvikle deres vigtige arbejde”. Man skal ikke bilde mig ind, at man inden for et budget på 6 til 7 milliarder ikke kan omprioritere en enkelt million”, siger Alex Ahrendtsen, der anklager regeringen for at være visionsløs, når det gælder det danske sprogs fremtid i en digital verden.

“Ministeren har ikke sans for, at den teknologiske udvikling, som ordnet.dk har kastet sig over, koster penge, og at det er afgørende, at vi som nation er med på den udvikling. Men når ministeren har holdt sine møder med ordnet.dk, vil Kulturudvalget sandsynligvis bede om en redegørelse for resultatet. Det glæder mig, at kulturordførerne fra Venstre, Konservative og Enhedslisten også lød positive over for ordnet.dk. Hvis kulturministeren ikke selv kan finde pengene, ser jeg det som min opgave at finde et flertal i Folketinget, der kan hjælpe hende med det”.

Svært at flytte penge
Flere medarbejdere fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab var mødt op i Folketinget for at overvære det åbne samråd. En af dem var selskabets direktør, Lasse Horne Kjældgaard.

“Jeg havde håbet på en løsning, så vi ikke til sommer igen står uden penge til ordnet.dk. Det fik vi desværre ikke, men jeg er opløftet over den anerkendelse, ordnet.dk fik fra partiernes kulturordførere generelt”.

Marianne Jelved fremhævede under samrådet, at økonomiske trængsler kan løses på flere måder. Man kan opprioritere eller omprioritere. Det sidste vil dog være svært, mener Lasse Horne Kjældgaard, på grund af den økonomiske model bag Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs mange projekter.

“Ofte er midler fra fonde til projekter vævet sammen med det arbejde, vi udfører for offentlige bevillinger. For eksempel udfører vi i øjeblikket – med midler fra Velux Fonden – det store projekt “Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutiden”, der er stærkt afhængigt af DSL’s arbejde med Gammeldansk Ordbog, som er finansieret med penge fra Kulturministeriet. Offentlige og private midler supplerer hinanden. På den måde kan vi skabe langt større resultater, end hvad de statslige bevillinger ellers ville række til. Men det betyder også, at det er vanskeligt at flytte penge fra et projekt til et andet i budgettet. Og vi kan slet ikke frigøre midler i den størrelsesorden, der er brug for, hvis ordnet.dk skal drives videre på et videnskabeligt forsvarligt niveau, hvilket hele tiden har været forudsætningen for, at Carlsbergfondet kunne være med – og bekoste omkring 60 procent af budgettet”, siger Lasse Horne Kjældgaard.

Håb om afklaring
På en en samrådets tilskuerpladser sad også Jørn Lund, tidligere direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og nuværende formand for Dansk Sprognævn.

“Det er positivt, at ordnet.dk er kommet på dagsordenen, selv om mange kulturordførere stadig tænker drift og udvikling som to forskellige processer og derfor træffer beslutninger på et forkert grundlag. Drift er udvikling i et digitalt univers. En digital ordbog bliver aldrig færdig. Den skal konstant forædles, fornys og bearbejdes”, siger Jørn Lund.

Han ser dog lyst på muligheden for et fortsat samarbejde mellem Kulturministeriet og Carlsbergfondet om finansiering af ordnet.dk.

“Ministeren omtalte ordnet.dk og sproget.dk som to parallelle sprogressourcer på nettet, altså som dubletter, der indebar en grad af ressourcespild. Men sådan er det jo ikke. Ordnet.dk er leverandør af indhold til sproget.dk. Sproget.dk repræsenterer et samarbejde mellem Dansk Sprognævn og DSL, som har stillet alle deres digitale sprogressourcer gratis til rådighed for offentligheden. Ordnet.dk er et uundværligt tilskud til den bredspektrede rådgivning om dansk sprog, som tilbydes. Det vil de kommende møder med ministeriet tydeliggøre, og ministeren er jo ikke argumentresistent”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen