Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Museer og forskning

Emneord:

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Forsiden af dette nummer af Magisterbladet er et interiør fra Silkeborg Museum: stue fra 1800-tallet. Alt ånder harmoni, tryghed og uforanderlighed. Jordbærrene med fløden kan spises i tavs samdrægtighed. Egentlig er det et misvisende billede som illustration til vores lille tema om museer og forskning, hvor man ikke kan sige, at der i miljøet er overvejende fælles fodslag om det hensigtsmæssige i den nye museumslovs krav til museumsforskningen og finansieringen af den. Men forsidebilledet demonstrerer alligevel på sin vis den pointe, Søren Harnow, næstformand for Det Frie Forskningsråd for Forskning og Kommunikation, udtrykker: 

“Museerne arbejder med forholdsvis konkrete ting og genstande, og forskningen ved museerne har af samme grund en forholdsvis konkret vinkel. (…) Der er måske en generel tendens til, at ansøgningerne fra museerne er relativt usofistikerede”. 

Et andet medlem af Rådet, historieprofessor Bjørn Poulsen, supplerer således: “Museerne tager ofte udgangspunkt i et bestemt materiale – hvad der er fuldt legitimt – men det kan kollidere med vores betoning af, at forskningen skal være drevet af forskningsspørgsmål frem for at udspringe af et bestemt kildemateriale”. Det har bl.a. betydet, at Kulturstyrelsen er begyndt at irettesætte museer, der ikke i tilstrækkelig grad arbejder i overensstemmelse med det almene forskningsbegreb.

I artiklerne på siderne 28-37 har vi gjort en række nedslag på nogle museer for at beskrive deres forskning. Hvordan håndterer de deres forskningsaktiviteter sammenholdt med museernes andre opgaver som fx udstillingsvirksomhed, formidling og daglig drift? Det synes jo at gå fortræffeligt. Er det i virkeligheden mere et spørgsmål om ressourcer end om de ansattes kvalifikationer, når det kniber med forskningen på nogle museer? Ernst Jonas Bencard, forsker ved Thorvaldsens Museum, er ikke i tvivl: “Den egentlige udfordring for forskningen ved museerne er tid. Giv museerne mere tid, så skal man nok få mere og bedre forskning. (…) Langt de fleste steder står forskningen sidst i arbejdskøen. Tiden bliver slugt af udstillinger, formidling, arrangementer og administration. Selv nok så mange ph.d.-grader løser ikke det problem”.

Vi håber, at vi med artiklerne bidrager til at kvalificere debatten og holdningerne om dette vigtige kulturelle emne.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen