Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Hvad dælen nøler I efter?

Emneord:
LEDER

Regeringen havde som en af mærkesagerne i regeringsgrundlaget, at der skulle reserveres op til tre måneder af barselsorloven til fædrene. Men selv om statsministeren til sine udenlandske kolleger har meldt ud, at den danske regering er gået “reformamok”, tøver regeringen med at fremsætte det forslag, der skal omsætte mærkesagen om øremærket barsel til en lovfæstet ret. Fra regeringskontorerne forlyder det nu, at det tidligst fremsættes efter sommer.

Regeringen har i første omgang valgt at nedsætte et udvalg, der skal undersøge konsekvenserne af at øremærke en del af barselsorloven til faderen. Men det er unægtelig svært at se behovet for at indsamle mere viden på dette område. Vi har masser af forskningsbaseret viden om effekten, og tallene fra de nordiske lande taler deres tydelige sprog. I Island har det vist sig, at mændene tager præcis så meget barsel, som der er øremærket til dem i lovgivningen, og der er et stadig stigende antal mænd, der tager barsel. Lovgivningen har med andre ord været med til at ændre vaner og kultur på arbejdspladserne. Svenske mænd står for en fjerdedel af barslen, og islandske mænd for en tredjedel, mens de danske mænd kun tegner sig for beskedne syv procent. Det vil lovgivning helt sikkert kunne ændre på, for der er ikke noget, der tyder på, at danske mænd skulle skille sig ud fra deres nordiske kolleger på det felt, hvis rammerne er de samme. 

Vi må regne med, at regeringens manglende amokløb imod indførelse af øremærket barsel til faderen skyldes, at lovforslaget skal formuleres så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt, og at udvalget skal legitimere den øremærkede barsel til fædre over for en bredere kreds. For det har været mit klare indtryk, at beskæftigelsesministeren rent faktisk mener, at en øremærkning af barsel til fædre er sundt for ligestillingen i Danmark, og at en mere lige adgang til barselsorlov for begge forældre også er et spørgsmål om demokrati. Det vil være ubærligt og for sølle, hvis udsættelsen skyldes, at regeringen har ombestemt sig, men det kan jeg nu heller ikke forestille mig.

Hvis ikke vi ser handling på dette område, vil det fortsat være svært for mange fædre at overbevise deres arbejdsgiver om, at de skal have barsel, når det ikke er en ret, men blot en mulighed. Og for kvinderne vil det fortsat betyde, at de vil halte bagefter på lønnen, fordi vi ser en direkte sammenhæng mellem kvinders barsel og løn. 

DM har fremsat krav om tre måneders øremærket barsel til faderen ved de offentlige overenskomster, og det satser vi fortsat på. Men det er næppe realistisk at tro, at vi kan nå op på 12 uger i ét hug, og slet ikke på nuværende tidspunkt, hvor der er lagt op til en meget smal økonomisk ramme ved de igangværende forhandlinger. Og samtidig bør retten til 12 ugers øremærket barsel også gælde privatansatte, så lovgivning er så absolut det bedste middel. 

Så kære regering: Det haster med at fremsætte et lovforslag, der langt om længe kan slå fast, at et moderne demokrati blandt andet er kendetegnet ved, at både kvinder og mænd har ret til barselsorlov.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen