Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Det' mit job: Karin Kolding

Karin Kolding, 58 ÅR, Teamleder i MA (Magistrenes A-kasse)

Emneord:
Hvad går dit job ud på?

Jeg er leder for vores knap tyve studenterkonsulenter, som rådgiver og vejleder medlemmer på universiteterne. De er også til stede på karrieremesser, studiestartsarrangementer og dimittenddage. Jobbet er at rekruttere studerende – de kender de studerendes behov og ved, hvad man er optaget af. 

Jeg ansætter dem, oplærer dem og motiverer dem. Indimellem er jeg med på messer eller til andre arrangementer, hvor jeg underviser studerende eller giver karrierevejledning i, hvad man kan, når man fx har læst japansk.

Du er leder for en omskiftelig gruppe, fordi det er studerende, som ikke er i jobbet i mange år. Hvilke udfordringer giver det?

Der ligger en del arbejde, når nye studerende bliver ansat, for de skal så at sige gå fra at være studerende med omvendt kasket til at vende kasketten om og være konsulenter. De skal lære, at de skal svare på alle henvendelser, at de skal orientere deres bagland, og at der er retningslinjer for deres tilstedeværelse på Facebook. Når alt det er på plads, så er min opgave at lede og holde lidt igen, for de studerende er helt fantastisk fyldt med idéer og engagement, så det gælder om at målrette energien, når toget kører, og sørge for, at vi også holder retning.

Dem, du er leder for, er du ikke sammen med i det daglige. Hvordan fungerer det?

Vi holder møde hver tredje uge, og det er meget givende, men det er selvfølgelig krævende ikke at være sammen oftere, for det betyder, at jeg skal reagere på de små signaler, hvis der er noget, der ikke helt kører. Jeg er hele tiden meget opmærksom på, om jeg følger godt nok med. Studenterkonsulenterne har en stor grad af autonomi, og det skal de have, men jeg må også sikre, at de følger vores strategi. Min tilgang er, at giver man folk gode betingelser og rammer og holder af dem og værdsætter dem for det, de kan, så giver det en stor åbenhed fra medarbejderne. Jeg er large ved fx at give mulighed for orlov, hvis de skal i praktik, men det betyder også, at de strækker sig og stiller op i en nødsituation. Jeg oplever, at tilliden går begge veje, selv om vi ikke ses hver dag.

Ledigheden er steget de senere år. Har det betydet ændringer i jobbet?

Den større ledighed betyder meget naturligt større travlhed for en a-kasse. Men den største ændring i mit job hænger snarere sammen med, at vi nu er til stede på flere forskellige platforme, fordi vi skal være der, hvor vi kan nå medlemmerne. Vi er nødt til at være synlige på Facebook og andre steder, og det betyder blandt andet, at medlemmerne kræver hurtigere svar, og det genererer mere trafik.

Hvad har været din største succes i jobbet?

På fem år er medlemstallet i MA vokset med 10.000, og det er en personlig tilfredsstillelse, at arbejdet giver målbare resultater og i den grad styrker det faglige fællesskab. Men det er også en stor succes at opleve, at studenterkonsulenterne får noget ud af at være ansat. Man bliver som studenterkonsulent fx kastet ud i at formidle til 100 nye studerende eller være projektleder på en nyudviklet event. Det giver personlig udvikling for den enkelte. 

Jeg er meget opmærksom på, at de skal udvikle sig og få noget på cv’et, og belønningen er, at det er fantastisk at se folk vokse. Jeg kan se på tilbagemeldingerne fra tidligere ansatte, at de har fået noget, de kan bruge, og de positive tilbagemeldinger oplever jeg som en succes. På et mere generelt plan oplever jeg, at succes er, når gode idéer bliver fulgt til dørs.

I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM-­medlem, der har et job – eller måske lige har fået et 
– som han/hun gerne vil fortælle om. Hvad er et godt job? Og hvorfor? Hvilke planer har man med sin karriere? ­Hvilke muligheder er der for faglig og personlig udvikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?
Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje, hvad angår job og karriere, og til at reflektere over uprøvede muligheder.
Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en kort ­omtale af dig selv, din uddannelse og dit job.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen