Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

4 skarpe til ligestillings-minister Manu Sareen (R)

“Man kan ikke umiddelbart overføre de svenske erfaringer med en bonusordning til danske forhold”.

Emneord:
1. Magisterbladet (MB): Manu Sareen, i stedet for at øremærke barsel til mænd har regeringen indført en bonusordning for fædre, der vælger at tage en tørn hjemme med deres børn. Hvordan kan du forsvare det, når svenske erfaringer viser, at en bonusordning ikke flytter noget, og at den i øvrigt rammer socialt skævt?

Manu Sareen: Vi kan se, at økonomien betyder noget for, hvem der tager barsel. Derfor har regeringen valgt en incitamentsmodel, så der kompenseres for det eventuelle indtægtstab, der åbenbart afholder nogle mænd fra at tage orlov. Man kan ikke umiddelbart overføre de svenske erfaringer med en bonusordning til danske forhold.

2. MB: Et andet højprofileret ligestillingskrav, der nu står tilbage, er en forbedret og forenklet kønsopdelt lønstatistik. Hvad skal efter din mening konkret indgå i det lovforslag og de regler, som regeringen er i færd med at udarbejde?

Manu Sareen: Regeringen mener, det er vigtigt at arbejde for ligeløn, og vi er i gang med at se på muligheden for at forbedre lønstatistikkerne.

3. MB: Dine mest bekymrede kritikere vurderer, at ligestillingspolitik i dag føres alene i Beskæftigelses- og Finansministeriet. Hvordan vil du bringe dig selv på banen i den situation?

Manu Sareen: Det er jeg selvfølgelig helt uenig i, og i øvrigt er det ikke negativt, at også andre ministerier tænker i ligestilling. Mit område er utroligt bredt, og der sker en masse.

4. MB: Nævn tre områder, der nu står øverst på din ligestillingspolitiske dagorden.

Manu Sareen: Jeg synes, det er vigtigt med de helt basale rettigheder, vi skal bekæmpe vold i nære relationer og menneskehandel. Derudover skal alle have reelt lige muligheder i samfundet. Det får man ikke, hvis man ikke kan klare en uddannelse, eller hvis man på grund af social kontrol ikke kan deltage i samfundet. Derfor er det vigtigt at se på den brede indsats i forhold til fx drenge og uddannelse, på ligestilling blandt etniske minoriteter og på mande- og kvindefag, fx flere mænd i daginstitutioner. Også internationalt er der store udfordringer, her skal Danmark være et foregangsland og blive ved med at løfte ligestillingsdagsordenen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen