Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Gigantisk løftebrud

Emneord:
LEDER

Gennem det sidste halve år har en stor gruppe mennesker fra en lang række ngo’er og arbejdsmarkedets parter sammen med embedsmænd fra flere ministerier kulegravet og sammenlignet regler og rettigheder på barselsområdet i Danmark med forholdene i landene omkring os. Selv har jeg været med som repræsentant for Akademikerne, en af de tre hovedorganisationer på lønmodtagersiden.

Vi har arbejdet efter et kommissorium fastlagt af Beskæftigelsesministeriet, hvor hovedformålet var at samle så megen tilgængelig viden på området, at regeringen her i efteråret kunne fremsætte den mest hensigtsmæssige lov om op til 12 ugers øremærket barsel for fædre. En lov, som regeringen bebudede i sit regeringsgrundlag fra 2011.

Da barselskommissionen blev nedsat, var vi i DM og i Akademikerne som helhed lidt skeptiske. Var det ikke bare en syltekrukke? Og havde vi egentlig brug for mere viden? Der forelå jo meget håndfaste beviser på, at øremærket barsel til fædre virker. Vi har set i de andre nordiske lande, at det er den øremærkede barsel, der har fået fædrene der til at tage væsentlig længere barselsorlov, end danske fædre gør. Og vi ved, at det er de lange barselsperioder, som mødrene tager, der cementerer og udbygger løngabet mellem mænd og kvinder. Mens den kvindelige medarbejder er på barsel, kommer hun bag i køen til de opgaver, der er karrierefremmende, og hun risikerer rent faktisk, at karrieren kommer på standby. Det betyder ringere mulighed for at opnå de lokalt aftalte tillæg, som efterhånden udgør en meget stor del af den samlede løn. En bedre fordeling af barselsperioderne mellem de to forældre vil således være det bedste redskab til at reducere forskellen mellem mænds og kvinders løn.

Men selv om vi nok mente, at der allerede forelå tilstrækkelig viden for regeringen til at realisere løftet fra regeringsgrundlaget, var vi ikke i tvivl om, at vi ville deltage i udredningsarbejdet og bidrage til, at regeringen kunne få det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og der er i sandhed blevet arbejdet grundigt i udvalget. Fra Akademikerne har vi blandt andet bidraget med en afdækning af de mange, mange forskellige aftaler og regler, vores medlemmer på det private arbejdsmarked arbejder under. Her er der særdeles ringe barselsrettigheder i nogle virksomheder, mens der på andre private arbejdspladser er opnået gode rettigheder gennem overenskomstforhandlingerne. Ved arbejdets afslutning og udformningen af den endelige rapport fra udvalget var vi nået til den opfattelse, at arbejdet bestemt ikke havde været spild af tid, men faktisk havde givet os alle mere viden og vores regering et godt grundlag for at handle. Rapporten viser nemlig, at det virker med øremærket barsel til mænd, og at der vil følge samfundsmæssige gevinster med.

Men ak, lige før rapporten skulle offentliggøres, besluttede regeringen at droppe løftet om mere øremærket barsel. Det er utroligt skuffende, at regeringen slet ikke tager hensyn til det meget grundige udredningsarbejde. Hvorfor ikke offentliggøre rapporten og tage en åben debat i offentligheden, så vi på den baggrund kan nå frem til den mest hensigtsmæssige model til løsning af den ligestillingsproblematik, der er forbundet med barsels- og forældreorlov?

Den noget bizarre bonusmodel, regeringen har bebudet, kan vi ikke forvente vil rykke noget som helst. Regeringen har tabt en unik chance for at gå foran med lovgivning og normsætte mere fædrebarsel. Det ville have været et visionært og konsekvent tiltag, som kunne have skabt respekt om en til tider noget forpjusket regering. Men modet og viljen er åbenbart ikke til stede. Dette seneste løftebrud sår alvorlig tvivl om, hvorvidt regeringen overhovedet mener noget som helst med sin ligestillingspolitik.

Det er trist og slapt.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Give-Egnens Museum

Museumsleder til Give-Egnens Museum GEM

Give-Egnens Museum

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen