Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Akademisk arbejde giver højt sygefravær i kommuner

Emneord:

Det er ikke kun lønmodtagere med lange videregående uddannelser, som oftere er syge i kommunerne end i private virksomheder. Det er også selve arbejdets karakter, den er gal med. Kigger man på arbejde med akademisk indhold, er sygefraværet nemlig også langt højere i kommunerne end i den private sektor. Danmarks Statistik opgør nemlig sygefravær på baggrund af uddannelse, men også på baggrund af arbejdsfunktion. Mens førstnævnte viste 7 og 4 sygedage i henholdsvis kommuner og den private sektor for akademikere, er forskellen endnu større, når man kigger på arbejde med akademisk indhold.

Mens privatansatte med arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur i den private sektor havde 4,08 sygedage i 2010, så havde kommunalt ansatte inden for samme område 9,19 sygedage. Blandt ansatte med arbejde, “der forudsætter viden på højeste niveau”, var de kommunalt ansatte syge hele 11,69 dage i 2010, mens de privatansatte med samme slags arbejde kun var syge i 5,24 dage. Også inden for naturvidenskab, informations- og kommunikationsteknologi er der gennemsnitligt minimum 2 syge dage mere årligt blandt kommunalt ansatte akademikere end blandt privatansatte. Og inden for sundhedsområdet er sygefraværet mere end dobbelt så stort i kommunerne i forhold til den private sektor.

I Danmarks Statistik understreger man, at fravær på grund af arbejdsfunktion – her med fokus på arbejde af akademisk karakter – oftest vil være varetaget af netop akademikere. Modsat vil fravær på baggrund af uddannelse ikke kunne vise, hvilken slags arbejde den enkelte person varetager. En akademiker ansat i en kommune kan således godt varetage ufaglært arbejde, uden det fremgår af statistikken. Inden for begge måder at opgøre sygefraværet på er fraværet dog cirka dobbelt så stort i kommunerne som i den private sektor.

Sygefraværsdage i 2010 for personer med lang videregående uddannelse

   Kommuner  Stat  Privat sektor
Kvinder  8,12 6,83  5,51 
Mænd 5,22  4,21  3,21 
Ialt 7,03  5,49  4,07 


Kilde: Danmarks Statistik

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen