Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Timeregnskab koster viden

Syv ud af ti privatansatte DM-medlemmer skal føre regnskab med arbejdstiden. Hver tredje oplever, at det hæmmer videndeling og faglig sparring med kolleger.

Emneord:
Danske virksomheder er vilde med timeregnskaber. I dag arbejder syv ud af ti privatansatte DM-medlemmer i virksomheder, hvor de skal gøre rede for deres tidsforbrug. Det viser den første undersøgelse nogensinde af privatansatte DM-medlemmers erfaringer med tidsregistrering.

Af dem siger hver tredje, at timeregnskabet altid, ofte eller nogle gange lægger en dæmper på deres lyst til videndeling og faglig sparring med kollegerne. Dermed bliver viden ikke delt, og det kan hæmme hele virksomhedens mulighed for vækst.

“Veldrevne virksomheder kan ikke bruge tidsregistrering”, mener Preben Melander, professor på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS.

“Systemerne tager en frygtelig tid, resultatet er ikke pålideligt, og der bliver målt på det forkerte. Vi har arvet tidsregistrering fra en industritankegang, hvor tidsmålinger hørte sammen med relativt ensartede opgaver. De er meningsløse i et vidensamfund”, siger Preben Melander.

Færre gode råd
På Experimentarium i Hellerup registrerer medarbejderne deres tidsforbrug på projekter.

“Hos os er det blevet helt almindeligt, at en kollega spørger efter et timeregistreringsnummer, før en samtale kan fortsætte om en opgave eller et projekt. Det gælder også samtaler af uformel karakter, der begynder ved kaffemaskinen eller ved, at man stikker hovedet ind på den andens kontor, altså helt almindelig, dagligdags faglig sparring og kollegial udveksling af erfaringer og oplysninger”, fortæller Poul Kattler, der er udstillingsudvikler og akademisk tillidsrepræsentant på Experimentarium.

Han er ikke imod timeregnskaber, men oplever, at det sammen med ledelsens stigende krav til faktureringsgrad kan afholde medarbejdere fra at søge hjælp og råd hos hinanden.

“Jeg frygter, at nogle kolleger tager en samtale for lidt, og at viden ikke bliver delt optimalt i organisationen”, siger Poul Kattler.

Dæmper kreativitet
Undersøgelsen af timeregnskaber på jobbet afslører blandede følelser hos DM’s privatansatte medlemmer. Mange er glade for at registrere deres arbejdstid, mens andre peger på store ulemper.

De delte meninger er et kendt fænomen. “Ambivalensen er udbredt blandt ansatte”, fortæller professor Helge Hvid, forskningsgruppeleder på Center for Arbejdslivsforskning på RUC.

“På den ene side får man som medarbejder overblik over sine arbejdstimer. På den anden side oplever man en større instrumentalisering, der går ud over følelsen af at skabe noget. Registrering kan hæmme kreativitet, videndeling og alt det, som videntunge og forskningstunge virksomhed er afhængige af”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen