Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Et mødested for filosoffer

Dansk Filosofisk Selskab vil samle filosofferne i det danske uddannelsessystem.

Emneord:

I en tid med øget konkurrence mellem universiteter om forskningsmidler og forskningsfelter findes der fortsat ildsjæle, der insisterer på at samle og forene. Dansk Filosofisk Selskabs formål er netop dette.

“Dansk Filosofisk Selskab arbejder for at forbinde og repræsentere filosofifaget på tværs af universiteter og andre sektorer i uddannelsessystemet. Hovedformålet er simpelthen at fastholde et fagligt samarbejde mellem institutioner”, forklarer selskabets formand, Jørgen Huggler.

I filosofikredse er selskabet især kendt for sit årsmøde, der tiltrækker flere hundrede danske udøvere af faget. Årsmøderne afholdes på skift på de forskellige universiteter, og indholdet er så omfangsrigt og bredt sammensat, at enhver kan få stimuleret sin faglige nysgerrighed og interesse. I 2010 blev der ved siden af de to keynote-præsentationer afviklet 110 individuelle præsentationer for de op imod 250 deltagere.

“Årsmøderne er vældig vigtige. Det er et fagligt forum, hvor vi mødes i en bredere sammenhæng, end hvis vi bare altid sad hjemme på vores eget universitet. Det gælder også for ph.d.-studerende. Der er fine foredrag fra keynote-speakerne, der er internationale kapaciteter inden for deres felt, og så er der en lang række af parallelsessioner, hvor man kan finde ud af, hvad ens kolleger arbejder med aktuelt”, siger Jørgen Huggler.

Og mens forskerne til stadighed specialiserer sig mere og mere inden for afgrænsede forskningsfelter, forsøger selskabet med årsmødet at være et forum for alle. Det sker ved at tematisere de mange sessioner inden for fagets hoveddiscipliner, som hver har en tovholder.

Filosofiens relevans
Faktisk er årsmødet ifølge Jørgen Huggler nærmest det eneste nationale forum for filosofifaget. Temaet for det kommende årsmøde er “samfundsrelevant filosofi”.

“Filosofi handler i høj grad om permanente og vanskelige problemstillinger, og de filosofier og tanker, som filosoffer gør sig, er nogle som, mange andre discipliner bruger i meget højt omfang. En opgave for os er jo på en eller anden måde at være på omgangshøjde med de teorier, der florerer, både for at kunne formidle dem, men altså også for at kunne komme med kritiske indvendinger mod dem”.

Og nytte, det har filosofien, mener Jørgen Huggler.

“Jeg tror, at mange forskningsprojekter, hvis de har blik for det, hurtigt vil opdage, at de faktisk godt kunne bruge en filosofisk komponent til begrebsafklaringen. På min egen arbejdsplads, Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, har vi fx haft en forskningsgruppe, der har arbejdet med fænomenet mobning, som også havde en filosof tilknyttet. Den slags aktiviteter foregår stort set ved alle de filosofiske miljøer i Danmark”.

Selv arbejder Jørgen Huggler med filosofihistorie og pædagogisk idehistorie.

“Når filosofien kommer ind i en pædagogisk verden, sker der interessante ting. Dels dukker der nye måder at tale om pædagogiske problemstillinger på op, dels dukker der sandelig også nye måder at forstå filosofiske problemer på op. Filosofien beskæftiger sig jo med store spørgsmål som erkendelse, moral, menneskesyn og opfattelser af samfund, politik, kunst og natur, men den pædagogiske side af det er jo, at mennesket i forhold til erkendelse og orientering mod handlinger er et lærende væsen. Det er aspekter, man kender fra hele filosofiens historie, men ikke det, man altid har været mest opmærksom på, når man tilbageskuende skal genfortælle den historie”.

Ved siden af årsmødet er selskabets vigtigste aktivitet udgivelsen af tidsskriftet Danish Yearbook of Philosophy, der udkommer på Museum Tusculanums Forlag med støtte fra Det Frie Forskningsråd. Tidsskriftet udgiver primært artikler i relation til dansk filosofi eller af forfattere med forbindelse til dansk filosofi.

AKTIVITETER

Dansk Filosofisk Selskabs største opgave er at stå for planlægningen af filosofiårsmøderne, som siden 1999 har været en årlig begivenhed i dansk filosofi. Selskabets årsmøder finder sted i februar eller begyndelsen af marts og går på skift mellem de filosofiske institutioner.

Hvert år har et hovedtema, men der er samtidig en lang række parallelle foredragssessioner om mange forskellige filosofiske temaer. Hovedtemaer har tidligere bl.a. været: etik, bevidsthedsfilosofi, erkendelsesteori og anerkendelsens etik og oplysningsfilosofi.

Hvert år har årsmødet to internationale keynote-addresses. Blandt de tidligere talere har været Simon Blackburn, Ned Block, Manfred Frank, Robert Brandom, Axel Honneth, Jean-Luc Marion, Christine M. Korsgaard og Dick Howard.

ÅRSMØDE 2012

I år afholdes Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde på Roskilde Universitet den 2.-3. marts.

Det fælles tema for de to keynote-forelæsninger er temaet “samfundsrelevant filosofi”.

Hovedtalere er professor Graham Harman, American University in Cairo, og professor emeritus Lord Bhikhu Parekh, University of Westminster.

Medlemmer af Dansk Filosofisk Selskab deltager gratis. For andre er der et deltagergebyr på kr. 50,-

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Lektorat i Medievidenskab

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Specialkonsulent/Chefkonsulent med funktion som barselsvikar for Styrel...

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Allerød Gymnasium

Rektor

Allerød Gymnasium

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS Coronavirus CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Den nye hverdag Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen