Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM’s statsansatte tjener mest

Lønnen for DM’ere ansat i det offentlige er i gennemsnit steget med beskedne 2,7 pct. siden sidste år. For ansatte på slutløn er der tale om en reallønsnedgang.

Emneord:
Trods frygten for det modsatte har DM’s medlemmer ansat i det offentlige klaret sig igennem det seneste år, uden at deres købekraft er blevet mindre. Det viser de gennemsnitlige lønstigninger siden september 2011 for ansatte i staten, regioner og kommuner. Med lønforbedringer på henholdsvis 2,3 pct., 3,1 pct. og 3,5 pct. – sammenholdt med stigningen i forbrugerprisindekset på 2,5 pct. – opretholdt de administrativt ansatte på offentlige arbejdspladser deres realløn, og for magistre i regioner og kommuner var der endda tale om en marginal stigning.

Statistikken viser dog også, at reallønssikringen hovedsageligt kan forklares med den automatiske regulering af basislønnen hos yngre DM’ere. Ser man alene på de lidt ældre kandidater fra før 2003, hvor hovedparten ikke længere får automatiske lønstigninger, vidner statistikken derimod om et reallønsfald. For ansatte i staten og regioner er reallønsfaldet på 1 pct., mens tabet for de kommunalt ansatte er en halv procent.

“Der er ikke noget at juble over. Men skal man se fremad, så bekræfter tallene, at DM har prioriteret rigtigt i forhold til næste års overenskomstforhandlinger. Også her forventer vi en mindre ramme, og langt størstedelen af stigningen stræber vi efter at få udmøntet i generelle lønforbedringer med sigte på at fastholde reallønnen”, lyder det fra formanden for DM Offentlig, Peter Grods Hansen.

Statsansatte risikerer at skylde penge
Selvom de ansatte i staten i praksis har oplevet et reallønsfald, får de ikke desto mindre de højeste lønninger blandt alle DM’ere. Og med en gennemsnitsløn på 46.400 kr. inklusive pension har de statsansatte ligesom sidste år også en højere løn end deres kolleger på privatområdet, hvor månedslønnen i gennemsnit var 45.900 kr. 

Peter Grods Hansen peger dog på, at det lille forspring hurtigt kan forvandle sig til en ulempe under de kommende overenskomstforhandlinger.

“Når lønstigningerne er større på det offentlige end på det private område, risikerer vi, at reguleringsordningen udmøntes negativt, så vi skylder penge, allerede før forhandlingerne går i gang. Lige nu tyder det faktisk på, at den situation opstår”.

Med en gennemsnitsløn på 34.770 kr. (eksklusiv pension) er DM’s medlemmer på lokalmuseerne de lavest honorerede af alle DM’s medlemmer. Til sammenligning er det gennemsnitlige lønniveau blandt alle DM’s offentligt ansatte 38.706 kr. Sektorformanden, Erik Alstrup, kalder tallet “uacceptabelt, men ikke overraskende”.

“En af årsagerne er usikre økonomiske vilkår på museerne. Det skyldes især kommunernes tilskud til museerne, der kan variere ret så meget fra år til år. De enkelte museer har derfor svært ved at overskue deres økonomi mere end et år ad gangen, og det betyder desværre mange tidsbegrænsede ansættelser – især på det arkæologiske område, hvor arbejdsløsheden i forvejen er stor”.


Fakta om løn 2012 I Den Offentlige Administration

  • De kommunalt ansatte havde en lønstigning på 3,5 procent fra året før, de regionalt ansatte fik 3,1 procent, mens de statsansatte havde en lønstigning på 2,3 procent. 
  • En statsansat magister tjente i september 2012 i gennemsnit 39.600 kroner, en regionalt ansat 38.900 kroner, og en kommunalt ansat 36.900 kroner eksklusive pension. En statsansat magister tjente i september 2011 i gennemsnit 39.400 kroner, en regionalt ansat 38.500 kroner, og en kommunalt ansat 36.500 kroner eksklusive pension. 
  • En humanist tjente 37.800 kroner i september 2012, mens en naturvidenskabelig tjente 39.300 kroner. Forskellen skyldes udelukkende, at naturvidenskabelige havde en lidt højere anciennitet. 
  • Offentligt ansatte kvinder tjente i september 2012 37.400 kroner, mens mændene tjente 40.400 kroner. 
  • De yngste magistre i kommunerne tjente 29.700 kroner eksklusive pension i september 2012, mens kandidater, som blev færdige 10 år tidligere, tjente 38.000 kroner. 
  • Hovedparten af de ansatte magistre på museerne er humanister. Der er stort set ingen naturvidenskabeligt ansatte. Gennemsnitslønnen for en humanist ansat på et museum var 35.300 kroner i september 2012. 
  • De 25 procent bedst lønnede ansat på hospitalerne tjente i september 2012 mindst 42.800 kroner eksklusive pension.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen