Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Sådan Skrev Vi: Meld Jer Ind!

Emneord:
Opfordringen om at melde sig ind i en fagforening, in casu Dansk Magisterforening, er ikke af nyere dato, hvor DM jo målrettet arbejder på at få unge studerende til at melde sig ind. I “Meddelelser til Medlemmerne”, Magisterbladets forløber, kunne man i nr. 66 fra 1943 – i øvrigt 25-års-dagen for foreningens grundlæggelse – læse følgende:

“De nye cand.mag.’er og Magistre ved Universiteterne i København og Aarhus har fået tilsendt følgende Henvendelse: Alm. dansk cand.mag. Organisation lykønsker hermed Aarets nye cand.mag.’er og Magistre og indbyder hermed høfligst alle til Indtrædelse i vor Organisation”.

Lige hvordan den sproglige formulering er i dag, når der skal hverves nye medlemmer, ved jeg ikke, men måske kan en underspillet strengt bydende tone have en effekt. Høflighed koster jo ingen penge, som man siger.
Foreningen havde i sit 25. år 684 medlemmer: 455 ved landets skoler, 215 enkeltmedlemmer og 14 inaktive medlemmer.

Hjælp til selvhjælp
Nyt er heller ikke arbejdsløsheden for nyuddannede magistre. I nummer 69 fra 1944 skriver foreningens formand:
“Hjælp til Selvhjælp er vort Motto, naar det gælder at skaffe de unge Beskæftigelse. En Del af de cand.mag.er, der henvender sig til Organisationen, synes at mene, at det er vor Opgave at skaffe dem Beskæftigelse, og lykkes det os, haaber de ofte, Beskæftigelsesarbejdet med Tiden kan blive en fast Stilling. (…) Organisationen vil fremdeles hjælpe de unge efter bedste Evne, men vi har det Indtryk, at nogle af de unge cand.mag.er ikke lægger sig tilstrækkeligt i Selen for at opnaa Arbejde på egen Haand”.

Igen mærker man den løftede pædagogiske pegefinger. Ak ja, det var dengang.

Interessen for de unge studerende og dimittender løb som en rød tråd gennem foreningens aktiviteter. I 1946 har foreningen således forhandlet med studenterrådsformændene ved de to universiteter om dannelsen af en juniorforening af stud.mag.er. 

“Der vil antagelig i nær Fremtid blive holdt et Møde paa Universitetet (Københavns, red.) som Led i Agitationen for bedre Føling med de unge”. Den 1. maj året efter bliver “Stud.mag.-Organisationen” stiftet.

I samme år skifter foreningen så navn fra “Almindelig Dansk cand.mag. Organisation” til “Dansk Magisterforening”, som er en sammenslutning af “candidati magisterii, magistri artium og magistri scientiarum”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen