Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

“Vi er nødt til at forstyrre hinanden"

Kurser og konferencer er EnviNas adelsmærke, men det faglige netværk på tværs af landet er næsten lige så vigtigt. Miljø- og naturmedarbejdere i kommuner og regioner skal forstyrre hinanden med gode idéer og nye vinkler på arbejdet, mener formanden for de 1.800 medlemmer.

Emneord:

Meget kendetegnende for EnviNas virksomhed foregår interviewet med formand Hans Peter Birk Hansen midt under en konference med 20 deltagere, hvor overskriften er “godkendelse af vandværkernes takster”. Til arrangementet står geologen, der til daglig arbejder med vandforsyning i Svendborg Kommune, alene for kaffen og indtjekning, så han har tid til at fortælle. Og konferencen er et godt eksempel på den type aktiviteter, som ifølge Hans Peter Birk Hansen er EnviNas adelsmærke:

“At højne fagligheden hos natur- og miljøforvaltere er foreningens fremmeste opgave. Kurser og konferencer er det, vi bruger flest kræfter på, og de er alle arrangementer med et dybt fagligt og meget specifikt indhold. De fleste er af en dags varighed, så vi kan samle folk fra det meste af landet”, forklarer Hans Peter Birk Hansen.

Med kurser af den type har EnviNa fyldt et gigantisk hul ud – og til en overkommelig pris. Målgruppen er de offentligt ansatte miljø-, plan- og naturmedarbejdere i primært kommuner og regioner, der deler en begejstring for deres fag og arbejde og har brug for konstant faglig opdatering.

“EnviNa er ikke en forening, der tager sig af problemer vedrørende fx dårlige løn- og ansættelsesvilkår, og vi er heller ikke politiske lobbyister. Dermed siger jeg ikke, at vi er blinde over for eksempelvis det stigende arbejdspres og de effektiviseringer, som foreningens medlemmer konstant oplever i de kommunale og regionale miljøforvaltninger, eller at vi ikke kan brokke os over den lovgivning, vi skal forvalte. Men vi taler ikke med én stemme i de sammenhænge, vi prøver i stedet at påvirke den faglige, organisatoriske og politiske udvikling mere indirekte gennem repræsentation i fx KTC (Kommunale Tekniske Chefer) og KL (Kommunernes Landsforening)”, forklarer Hans Peter Birk Hansen.

Frivilligt arbejde en udfordring
Det ærgrer formanden for EnviNa en smule, at medarbejdere i statslige miljø- og naturstyrelser ikke er så stærkt repræsenteret i foreningen, der i dag tæller 1.800 medlemmer. Ikke mindst fordi den udveksling af viden og holdninger, som finder sted på tværs af geografiske og organisatoriske skel, har så stor betydning.

“Hver region har sine blinde vinkler. På dele af Sjælland skænker man fx ikke markvanding en tanke, mens det er et af de emner, der ligger vores medlemmer i Vestjylland allermest på sinde. Derfor kan det ikke nytte noget, at vi kun snakker med os selv og prøver at komme igennem med hver vores snævre dagsorden. Vi er nødt til at forstyrre hinanden på tværs af landet, udveksle idéer og blive udfordret for bl.a. at få en fælles forståelse for og holdning til tingene”, understreger han.

EnviNa er organiseret i faggrupper, der hver især tager sig af kursus- og konferencevirksomhed på deres felt. Med kun en sekretær ansat på 2/3 tid er foreningens uddannelsestilbud stærkt konkurrencedygtige. Til gengæld er det en konstant udfordring at skaffe frivillig arbejdskraft nok til at stå for arrangementerne samt at repræsentere EnviNa internationalt.

“Vi kan godt mærke, at folk har fået endnu mere travlt derude. Men samtidig oplever vi, at behovet for at mødes og gå i dybden om de til tider meget komplekse problemstillinger, vi arbejder med, er voksende. Jeg tror, at det netop er ønsket om sammenhæng og om udveksling med andre, der sidder med samme stof, der er hovedårsag til, at vores medlemstal stiger i disse år”, lyder vurderingen fra Hans Peter Birk Hansen.


EnviNa
Foreningen EnviNa er en sammenslutning af to tidligere amtslige og kommunale miljømedarbejderforeninger. Siden 1950’erne levede de parallelle liv, men sammensmeltningen skete med kommunalreformen i 2006. I dag er EnviNa med sine 1.800 medlemmer den vigtigste medarbejderforening overhovedet for miljø- og naturmedarbejdere i det offentlige, primært i kommuner og regioner. Og medlemstallet er stigende.

FORMÅL
Kursusvirksomhed er det helt store indsatsområde for EnviNa, og foreningen har dækket behovet for “nørdkurser” i en grad, så det typisk er kommunerne selv, der betaler kontingentet til foreningen for deres medarbejdere. Også det tværregionale netværk er en væsentlig årsag til, at EnviNa fortsat tiltrækker nye kunder til butikken.

AKTIVITETER
Med kun en sekretær på deltid og frivillighed for resten er der imponerende meget liv i EnviNa. En ny hjemmeside er under opbygning. På den eksisterende kan man se rækken af de kurser, som afholdes i den nærmeste fremtid, et om støj i forbindelse med virksomheder og et todages årsmøde om jordforurening. Også internationalt har EnviNa en rolle at spille. En gruppe prøver med en vis succes at påvirke udarbejdelsen af diverse EU-regler om regulering af virksomheders miljøpåvirkning. Gruppen er meget aktiv i organisationen IFEH – den internationale pendant til EnviNa. Formandsposten i IFEH bestrides fra 2014 af en dansker.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen