Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

5 skarpe til Naturstyrelsen

Magisterbladet har stillet Helle Pilsgaard, vicedirektør i Naturstyrelsen, fem spørgsmål om virkemidler og åbenhed i arbejdet med vandplanerne.

Emneord:
Magisterbladet (MB): Hvorfor bruge virkemidlet “ændret grødeskæring” på vandløbsstrækninger med ringe faldforhold, hvor det risikerer at forringe kvaliteten i vandløbene set ud fra vandløbsfaunaindekset?
Helle Pilsgaard (HP): Det skal man selvfølgelig heller ikke. Meningen med vandplanerne er at forbedre vandmiljøet. Derfor skal en kommune naturligvis ikke sætte en indsats i gang, hvis den vurderer, at det vil ødelægge vandmiljøet. Hvis en ændring af grødeskæringen i vandløb med specielle faldforhold forringer i stedet for at forbedre, må man forbedre den økologiske tilstand i vandløbet på en anden måde end ved at regulere grødeskæring.
Men man skal huske, at ændret grødeskæring kan være mange ting ud over at reducere. Det kan være at flytte tidspunktet, at foretage grødeskæringen mere skånsomt eller ændre antallet af grødeskæringer.

MB: Løber Naturstyrelsen ikke en stor risiko i forhold til at leve op til kravene, når der ifølge eksperter ikke er nogen ordentlig videnskabelig dokumentation for betydningen af ændret vedligeholdelse for den økologiske kvalitet bedømt ud fra smådyrene?
HP: Sådan som Magisterbladet stiller spørgsmålet, mener Naturstyrelsen ikke, at der er nogen stor risiko. Forskerne har konstateret i forarbejderne til begge Virkemiddeludvalg, at det eneste virkemiddel til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene er ændret vedligeholdelse, evt. sammen med vandløbsrestaurering. Både kommunerne og de tidligere amter har anvendt ændret vedligeholdelse til miljøforbedringer af vandløb i mange år.

MB: Hvorfor er eksempelvis plantning af elletræer ikke valgt som virkemiddel?
HP: Det blev ikke anbefalet af de to i Virkemiddeludvalg. De pegede på ændret vandløbsvedligeholdelse, evt. kombineret med vandløbsrestaurering. I forberedelserne til de næste vandplaner vil Naturstyrelsen sammen med forskerne undersøge, om der er kommet videnskabeligt belæg for at tage andre virkemidler i brug.

MB: Hvorfor har kommunernes vandløbseksperter ikke været inddraget i udpegningen af vandløb og i selve arbejdet med at udarbejde vandplanerne ud over den formelle høring, når netop de kommunale miljømedarbejdere ligger inde med stor faglig indsigt i vandløbene?
HP: Det var de daværende amter, der udpegede vandløbene. Kommunerne er blevet hørt inden den offentlige høring i forbindelse med forhøringen, der varede et halvt år. Desuden er der afholdt en række lokale møder med kommunerne, hvor planerne er gennemgået. Men det ændrer ikke ved, at det fra flere sider har været kritiseret, at inddragelsen ikke har været tilstrækkelig. Derfor er det et mål for Naturstyrelsen, at vi skal gøre det bedre i næste planperiode, og vi er allerede gået i dialog med interessenterne om det.

MB: Hvorfor har Naturstyrelsen ikke inddraget DTU Aquas omfattende viden om de danske fiskebestande i arbejdet med vandplanerne? Fisk er jo netop et af de parametre, landene bliver målt på.
HP: Naturstyrelsen har inddraget DTU Aquas viden om fiskebestande, blandt andet i arbejdet med faunapassager ved spærringer i vandløb. Når fisk ikke indgår som måleparametre i de eksisterende vandplaner, skyldes det, at det på EU-niveau ikke har været muligt at udarbejde et vurderingsværktøj til vurdering af fiskenes økologiske tilstand i vandløb og søer.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen