Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Litteratur til alle

Et 101 år gammelt selskab sørger for, at vi kan blive klogere på det danske sprog og på de klassiske forfattere. Tanken med selskabet er uændret, men nettet har fået stor betydning og gør det muligt for alle at læse med.

Emneord:
Det hele begyndte med en kvinde. En kvinde, der for over 100 år siden var godt og grundigt træt af, at hun havde svært ved at finde kilder til sin forskning i sproghistorie, som hun sad der med gamle ruller på Rigsarkivet. Det gav hende idéen til et selskab, som skulle udgive kilder til forskning og især koncentrere sig om forskning i sprog- og litteraturhistorie. Lis Jacobsen hed kvinden, og med hende og historieprofessor Kristian Erslev i spidsen blev Det Danske Sprog- og Litteraturselskab en realitet, beretter selskabets nuværende direktør, Lasse Horne Kjældgaard.

“Lis Jacobsen havde en utrolig evne til at få tingene til at ske, hun var dygtig til at skrive ansøgninger og i det hele taget meget initiativrig. Hun var også pioner som kvinde og var blandt andet den første kvinde, der skrev doktordisputats i nordisk filologi”, siger direktøren. Kristian Erslev spillede også en central rolle, da han sad i Carlsbergfondet og hurtigt fik øjnene op for, at her var et selskab, der skulle støttes.

Selv om selskabet efterhånden har mange år på bagen, er der ingen tegn på stilstand. Sidste år ved den runde fødselsdag gjorde man i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) status over de 8-900 bind, man har fået udgivet gennem årene inden for kulturhistorie, retshistorie, samlede forfatterskaber i kritiske og kommenterede bokssæt, litterære klassikere og ordbøger, fx “Ordbog over det Danske Sprog”.

Den store forskel på DSL før og nu er, at der er sket en stor udvikling teknologisk, og it har fået en meget fremtrædende rolle.

“En stor del af arbejdet er at etablere databaser med stof, og vi når ud til flere og flere, når vi publicerer udgivelserne digitalt, fx “Ordbog over det Danske Sprog” og “Den Danske Ordbog”. Her har vi over 25.000 brugere dagligt”, siger Lasse Horne Kjældgaard.

Sproglige smuttere
På “Den Danske Ordbog” arbejder man lige nu på, at det bliver muligt at høre alle opslagsord udtalt – blandt andet til glæde for folk, der ikke har dansk som modersmål. Overflødighedshornet på nettet indeholder også “Arkiv for Dansk Litteratur” (adl.dk), hvor man kan finde 100.000 tekster af klassiske danske forfattere samt forfatterskabsintroduktioner. DSL driver siden i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, og det er en side, man satser på at udvikle endnu mere de kommende år.

På sproget.dk kan man med det samme få afgjort en sproglig tvist samt få svar på spørgsmål om grammatik, sprogpolitik og stavning. Man kan også teste sine sprogkundskaber og dele sjove sproglige smuttere som at “blive ramt i hjertekuglen”.

Lige nu er DSL i gang med et projekt, hvor man i samarbejde med Universitetet i Bergen vil udgive Ludvig Holbergs samlede forfatterskab på nettet og i bogform med kommentarer samt nyoversættelser. Også Karen Blixens forfatterskab er under udgivelse i en kritisk og kommenteret udgave. Men ikke kun de store, kendte forfatterskaber har DSL’s bevågenhed. “I efteråret udgav vi den forholdsvis ukendte barokdigter Jens Steen Sehested (1640-1698, red.), og i den forbindelse blev der også afholdt en koncert, hvor der blev sat musik til teksterne. Det blev et tilløbsstykke – måske fordi teksterne er temmelig erotiske”, smiler Lasse Horne Kjældgaard.

Selskabet og folkene bag har også en del virksomhed med at deltage i radioprogrammer, skrive klummer og i det hele tage udbrede den danske litteratur og det danske sprog.

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB


DSL udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag i bogform og på nettet. Selskabet modtager støtte fra Kulturministeriet, Carlsbergfondet og flere andre fonde. Det øverste organ består af knap 100 medlemmer, som ikke kan melde sig ind, men bliver valgt. I selskabet er det medlemskredsen, der lægger linjen, og det sker ved et årligt møde, hvor forskellige projekter fremlægges og enten besluttes eller forkastes. I DSL er der 34 ansatte, hvoraf de 24 er videnskabelige medarbejdere.

FORMÅL


Selskabet nyudgiver danske sproglige og litterære værker fra nyere og ældre tid samt bibliografier og ordbøger på videnskabeligt grundlag. En stor opgave er at opbygge elektroniske sprogressourcer, og derudover er en opgave at nyudgive dokumenterne til Danmarks historie frem til 1450.

AKTIVITETER


DSL har udgivet næsten 300 titler i snart 900 bind. Det drejer sig om samlede skrifter af blandt andre Tycho Brahe, Arrebo, Kingo, Ewald, Blicher, J.P. Jacobsen og Sophus Claussen, brevudgaver af blandt andre Niels Stensen, Oehlenschläger, H.C. Andersen, Georg Brandes og Nexø samt dagbøger af blandt andre H.C. Andersen og Grundtvig. Det er især udgivelser og hjemmesiderne ordnet.dk, sproget.dk og adl.dk, der fylder, men i fremtiden vil selskabet også gerne arrangere seminarer om sproglige, litterære og historiske emner.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Odsherred Kommune

Teamkoordinator til Kommunikation

Odsherred Kommune

Syddansk Universitet - SDU

Professor i Kulturstudier

Syddansk Universitet - SDU

Danmarks Naturfredningsforening

Vi mangler Danmarks skarpeste miljøpolitiske kollega!

Danmarks Naturfredningsforening

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen