Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Hun værner om Danmarks vilde planter

Dansk Botanisk Forening er tæt på at afslutte et gigantisk projekt. Gennem tyve år har foreningens medlemmer søgt og fundet og registreret og rapporteret. Atlas Flora Danica er på vej. Værket kortlægger hele Danmarks vilde flora.

Emneord:

For tyve år siden delte medlemmer af Dansk Botanisk Forening vores land ind i 2.150 ruder på hver 5 x 5 kilometer. Og så gik de ellers i gang.

Rude for rude og egn for egn har foreningens medlemmer vandret gennem riget for at registrere alle plantearter med nøjagtig angivelse af lokalitet. På hævet havbund, på hedesletter og bakkeøer, i smeltevandsdale, hen over randmoræner og klinter, på inddæmmet land og på grundfjeld. Og såmænd også på grusveje, parkeringspladser og lossepladser. Et gigantisk arbejde.

Nu er det slut. Efter tyve år er kortet komplet. Næste store opgave er at præsentere den indsamlede viden. Sandsynligvis bliver Atlas Flora Danica et værk i tre bind og udgivet næste år.

Elsker, elsker ikke
Hedder den bellis eller tusindfryd, den lille blomst i græsplænen, der fortæller, om din udkårne elsker, elsker ikke?

Måske navnet forekommer mindre vigtigt i forhold til blomstens svar, men så er du sandsynligvis ikke selv botaniker.

I Dansk Botanisk Forening er et udvalg travlt beskæftiget med at give danske navne til danske planter. I praksis luger de ud i danske dobbeltnavne.

“På latin er alle planter entydigt benævnt efter Linnés system. Planten hedder Bellis perénnis. Samme entydighed ønsker vi at indføre på dansk”, fortæller udvalgets formand, Conny Bruun Asmussen Lange, der også er foreningens næstformand og desuden lektor på Landbohøjskolen eller KU Life samt leder af Landbohøjskolens Herbarium på Københavns Universitet.

Entydige navne vil gøre det lettere for offentlige myndigheder at køre databaser sammen på tværs af kommunegrænser, så de bedre kan beskytte og bevare dansk natur. Også Dansk Botanisk Forenings arbejde med Atlas Flora Danica gør det nemmere for danske kommuner at forvalte den grønne indsats.

Endelig arbejder Dansk Botanisk Forening sammen med Danmarks Naturfredningsforening og er høringspart, når større anlægsarbejder er undervejs.

Naturens orden
Naturbeskyttelse er vigtig for Dansk Botanisk Forening, men foreningen har mange andre aktiviteter: De Vilde Blomsters Dag, ekskursioner i ind- og udland, en hjemmeside, hvor man kan få at vide, at en banan er et bær, at en bambus kan vokse 98 centimeter i døgnet, og at der findes mindst 500 forskellige mælkebøtter her i landet. Den sidste information vil havefolket muligvis gerne være foruden.

“Fælles for botanikere, tror jeg, er kærlighed til naturen og kærlighed til systematik. Efter mange år som botaniker er min egen tankegang delt ind i kasser med underkasser og sidemoduler og skuffer. Systematik er centralt, hvis man vil kunne skelne mellem planter. Til gengæld får man åbnet sine øjne for rigdommen i vores natur. Det, der for de fleste mennesker er “noget græs i en grøftekant”, er for en botaniker syv forskellige græsser, der vokser i netop denne grøftekant, fordi landskabet og jordbunden og lyset gør det muligt. Botanik er en uudtømmelig kilde til glæde og oplevelser,” siger Conny Lange.

Og Bellis perénnis på dansk? Den hedder tusindfryd. Naturligvis.

DANSK BOTANISK FORENING
Dansk Botanisk Forening blev stiftet i 1840 og er Danmarks ældste grønne forening.

Foreningen har næsten 1.500 medlemmer, der interesserer sig bredt for den danske flora. Både professionelle botanikere og amatørbotanikere er medlemmer.

FORMÅL
Foreningens formål er at fremme interessen for botanik og at udforske og bevare den danske flora. Formålet søges opfyldt gennem en lang række arrangementer, projekter og udgivelser, som foreningens forskellige udvalg har ansvaret for.

AKTIVITETER
Dansk Botanisk Forening kan efter tyve års arbejde snart udgive Atlas Flora Danica, der kortlægger hele Danmarks vilde flora. Foreningen arbejder gennem forskellige projekter med naturbevarelse og er for eksempel ejer af Hammer Bakker. Foreningen arrangerer ekskursioner for medlemmer og er desuden vært ved De Vilde Blomsters Dag, som er for alle interesserede. Foreningens blad hedder Urt.

Find det på www.danskbotaniskforening.dk.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen