Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Videnskaben trækker bio­kemikerne til fagligt selskab

Biokemisk Forening er et unikt mødested for en kreds af forskere fra såvel private som offentlige virksomheder. Et øget fokus på bl.a. genteknologi, systembiologi og molekylær biomedicin har givet foreningen yderligere opmærksomhed de senere år.

Emneord:

Det er en stor og dedikeret kreds af forskere, der udgør Biokemisk Forening i Danmark med sine 1.200 medlemmer.

Til sammenligning har et tilsvarende selskab i USA 10.000 medlemmer, så relativt set er der kolossal stor interesse blandt biokemikere og molekylærbiologiske forskere herhjemme for at netværke og udveksle forskningsresultater.

Selskabet er da også med sine 50 år på bagen et af de mere etablerede i den vidt forgrenede skov af foreninger og faglige fællesskaber. Og det er der flere gode grunde til, mener formand Steen Gammeltoft, der til daglig er overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Glostrup Hospital.

“Vi har fra starten været et videnskabeligt selskab. Politiske og etiske diskussioner tager vi gerne med hinanden, men vi går ikke ud i offentligheden med et samlet synspunkt, for foreningens medlemmer står på alt for mange holdningsmæssige planker til, at det overhovedet lader sig gøre. Til gengæld deler vi interessen for den biokemiske og molekylærbiologiske videnskab. Vi er en flok forskere, der samles om teknikkerne og de videnskabelige problematikker. Og det faglige niveau er meget højt”, forklarer Steen Gammeltoft.

Et andet kendetegn for foreningen er, at den er et vigtigt mødested for forskere inden for både grundforskning og den anvendte forskning.

“Vores medlemmer arbejder i fx fødevareindustrien og lægemiddelindustrien, og foreningen tiltrækker desuden grundforskere og specialister fra universiteterne. Og de deler gerne med hinanden, når patentet er taget, og artiklen publiceret. Udvekslingen og muligheden for at netværke blandt så mange højt kvalificerede fagfæller er vores eksistensberettigelse,” vurderer Steen Gammeltoft.

Mange vækstområder
Allerede som ung nyuddannet læge kastede Steen Gammeltoft sig over biokemien, mere præcist den cellebiologiske forskning. Siden sidst i 60’erne har han forsket i bl.a. hormoner og nervesystemer, senest i hormonernes påvirkning af søvnmønstre, i samarbejde med søvnlaboratoriet på Glostrup Hospital. Steen Gammeltoft mærker tydeligt en øget opmærksomhed på forskningen inden for fx genteknologi, bioinformatik, systembiologi og translationel medicin både i sit daglige arbejde og i sit virke som formand for Biokemisk Forening.

“Danmark er rigtig godt med inden for udvalgte områder, fx i udviklingen af insulin og inden for diabetes- og fedmeforskningen, hvor Novo Nordisk er førende, og fødevareteknologien, hvor vi har store spillere som Danisco og Chr. Hansen. Også bioteknologisk forskning og den molekylære kræftforskning er vækstområder, og det er selvfølgelig glædeligt for en biokemiker som mig at se, hvordan den nye forskning inden for biokemien og molekylærbiologien sætter vores fag tydeligere på landkortet”, siger Steen Gammeltoft.

Masser af debat
At det er et etableret foretagende, som overlægen fra Glostrup står i spidsen for, kan man forvisse sig om ved at kaste et blik på foreningens hjemmeside, biokemi.org.

Foruden fem til otte videnskabelige symposier om året og et årsmøde i oktober udgiver Biokemisk Forening et kvartalstidsskrift i fire farver. I seneste nummer er der ved siden af boganmeldelser og mødekalender fx en artikel om elitesatsningen i dansk forskning, en artikel om aldringsprocessen samt en artikel af videnskabsjournalist Lone Frank om mediernes måde at formidle ny forskning på. Etikken og politikken sniger sig på den måde alligevel ind som et element i foreningens arbejde.

Og det er da også nødvendigt at forholde sig til fx genteknologi i det perspektiv, medgiver Steen Gammeltoft.

“Vi debatterer og blander os i den løbende debat, men vi gør det som enkeltpersoner, og foreningen kan aldrig blive standens samlede talerør i de spørgsmål. Det ville kræve en repræsentativ forening og en bestyrelse, og vi er jo forskere snarere end politikere”, understreger Steen Gammeltoft.


BIOKEMISK FORENING

Biokemisk Forening er et nonprofit videnskabeligt selskab og netværk med over 1.200 medlemmer. Foreningen har eksisteret siden biokemiens oprindelse for over 50 år siden. Medlemmerne arbejder inden for biokemi, molekylærbiologi og bioteknologi på universiteter, hospitaler og i private virksomheder.

FORMÅL

Biokemisk Forening har ikke et politisk eller etisk formål, men et videnskabeligt sigte. Selskabet arbejder for at skabe kontakter og netværk mellem biokemikere i Danmark. Foreningen har desuden til opgave at øge forståelsen og interessen for og kendskab til biokemi, molekylærbiologi og bioteknologi.

AKTIVITETER
Biokemisk Forening inviterer til 5-8 videnskabelige symposier om året med deltagelse af 50-150 danske forskere. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylærbiologi, bioteknologi, farmakologi, genomics og systems biology. Foreningen har desuden i over 40 år afholdt et årsmøde med af internationale navne som trækplaster. Selskabet udgiver derudover tidsskriftet BioZoom en gang i kvartalet. BioZoom er udkommet siden 1997 og indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab.


Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen