Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

OK 11: DM anbefaler et ja

Et snævert flertal i DM’s hovedbestyrelse anbefaler et ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne. Nu skal resultatet til afstemning blandt medlemmerne.

Emneord:
Med stemmerne syv for og seks imod har DM’s hovedbestyrelse med snævrest muligt flertal vedtaget at anbefale et ja til overenskomstforligene på det offentlige område. Tre hovedbestyrelsesmedlemmer undlod at stemme.

DM’s formand, Ingrid Stage, har forståelse for, at Hovedbestyrelsen var delt i sin opbakning.

“Jeg er tilfreds med, at Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til det samlede forlig. Men jeg har også forståelse for, at det blev en snæver afgørelse, for generelt var forligene for økonomisk smalle”.

Lønrammen var på forhånd ventet at blive smal, og i både stat, kommuner og regioner indebærer forhandlingsresultatet da også samlet set et fald i reallønnen over de kommende to år.

Det skyldes dog primært, at de offentlige lønmodtagere helt usædvanligt – som følge af den såkaldte reguleringsordning – skal “tilbagebetale” en mindre del af de høje lønstigninger fra den seneste overenskomst tilbage.

Ingrid Stage fremhæver dog også en række positive elementer i forligene.

Mindre forbedringer

På statens område peger hun på, at en del af det lønmæssige efterslæb på Kulturministeriets område blev indhentet ved forbedringer af stillingsstruktur og tillæg ved en række institutioner, ligesom det er aftalt at forhøje tillæg til studielektorer ved universiteterne.

På det kommunale område indeholder forliget en lidt bredere ramme end på statens område, og der blev plads til mindre forbedringer på sluttrin. Desuden var der enighed om at udarbejde en vejledning, der kan gøre det nemmere for DM’ere i generaliststillinger at få rådighedstillæg. Aftalen på det kommunale område betyder ligeledes, at seniordage bliver permanentgjort.

Der er dog også klare minusser, understreger DM’s formand.

“På statens område viste det sig trods mange og lange forhandlinger umuligt at komme nogen vegne med forbedringer for timelærere eller opnå en løsning på arbejdstidsproblemet på universiteterne”, siger Ingrid Stage, der ellers havde disse to emner højt på sin kravliste.

Ingen øremærket barsel til mænd

DM kom heller ikke igennem med sit højt prioriterede krav om øremærket barsel til mænd.

“Vi fik ikke mere øremærket barsel til mænd, selvom forløbet viste, at DM var i stand til at skaffe opbakning både blandt de øvrige AC-organisationer og i de store forhandlingsfællesskaber. Men finansministeren spændte ben for kravet, selvom det var ganske billigt. Det er både uforståeligt og utilfredsstillende”, siger Ingrid Stage.
Aftalerne på det regionale område læner sig op ad forliget på det kommunale område, men en endelig aftale var ikke på plads ved redaktionens afslutning og derfor ikke offentliggjort. DM’s hovedbestyrelse har dog taget stilling til den del af aftalen, der vedrører DM.

Ideologiske krav blev afvist

Når Ingrid Stage på linje med et flertal i Hovedbestyrelsen trods manglende forbedringer på en række vigtige punkter alligevel anbefaler et ja, skyldes det ikke mindst, at det lykkedes at afvise Finansministeriets og Personalestyrelsens hovedkrav om længere arbejdstider og mere individuel fastsættelse af lønnen – ifølge Ingrid Stage benhårde ideologiske krav.

“Det væsentligste budskab var, at der skulle være individuelle lønforhandlinger, og at arbejdstiden ikke skulle overenskomstreguleres. Blandt andet var DM’s medlemmer på professionshøjskolerne udset til at skulle levere mere arbejdstid og acceptere en udtydning af aftaleretten. Disse angreb blev manet til jorden under forhandlingerne, hvilket vi godt kan være tilfredse med, selvom prisen har været, at vi kun har fået små forbedringer. Det er min vurdering, at vi desværre ikke kan komme længere denne gang”, siger hun.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen