Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

5 spørgsmål til videnskabsministeren

Debatten om universiteternes nedbarberede undervisningstid har bølget i medierne den seneste måned. I en række skriftlige svar til Magisterbladet erkender videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, at forringelsen harmonerer dårligt med regeringens målsætning om at opruste på forskning og videregående uddannelse.

Emneord:
Magisterbladet (MB): Charlotte Sahl-Madsen, hvad var din umiddelbare reaktion på, at humaniora og samfundsvidenskab på Københavns Universitet har skåret ned i undervisningen, samtidig med at Folketinget har hævet taxametret med 4.-5.000 kr. per studerende?
Charlotte Sahl-Madsen (CSM): Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at Københavns Universitet har skåret ned i undervisningen. Det er heller ikke optimalt, som det fremgår af de seneste dages presseomtale, at ikke alle ledelser på universiteterne ved, hvor mange timer de studerende faktisk har. Faldende timetal er en stor udfordring, som vi skal have løst. Vi har hævet taxametertilskuddet for at sikre bedre kvalitet i uddannelserne. Det skal naturligvis også afspejle sig i den undervisning, de studerende får.

MB: Hvordan hænger forringelserne i universiteternes tilbud til de studerende i din optik sammen med, at regeringens målsætning er, at Danmark skal opruste på forskning og videregående uddannelse?
CSM: Det harmonerer dårligt. Derfor skal vi også have rettet op på den udvikling, hvor man hele tiden filer lidt af undervisningen. Omvendt er undervisning i form af konfrontationstimer jo ikke det eneste saliggørende. Der udvikles jo løbende nye pædagogiske redskaber, så vi skal også være åbne for, at universiteterne kan udvikle nye og bedre tilbud, fx i form af vejledning, øvelser, supervision af gruppearbejde mv. Det er kvaliteten af de kandidater, vi uddanner, der er afgørende.

MB: Hvad gør du konkret lige nu for at skaffe de studerende flere undervisningstimer?
CSM: Vi har allerede bevilliget et taxameterløft med virkning fra efteråret 2010. Derudover har jeg skrevet til rektorerne og understreget, at et taxameterløft også bør medføre styrket undervisning, og at universiteterne har det ledelsesmæssige ansvar for at sikre, at det sker. Jeg har samtidig aftalt med universiteterne, at de allerede i efteråret 2011 fremsender en aktuel status på udviklingen mod mere og bedre forskningsbaseret undervisning.

MB: Det er næppe universiteternes ønske at give de studerende et forringet uddannelsestilbud. Universiteterne selv siger, at de økonomiske problemer blandt andet bunder i, at globaliseringsmidlerne helt bortfalder i 2012, og at universiteterne oveni er blevet pålagt store generelle besparelser, som ikke kan undgå at berøre undervisningen. Anerkender du den argumentation?
CSM: Vi har siden 2005 løftet de offentlige forskningsbevillinger med 40 pct. Alene i år er bevillingerne fra Videnskabsministeriet til universiteterne steget mere end 800 mio. kr. i forhold til sidste år. Det omfatter bl.a., at taxametertilskuddet til humaniora og samfundsvidenskab er øget for at løfte kvaliteten i de pågældende uddannelser. Så jeg forstår ikke helt kritikken. Det er rigtigt, at globaliseringspuljen udløber i 2012, men regeringen har jo allerede på finansloven afsat en reserve for 2013-14, som sikrer, at vi fastholder forskningsbevillingerne på 1 pct. af BNP. Hvis universiteterne har disponeret ud fra en forventning om at få flere penge end det, så er det et ledelsesmæssigt ansvar på universiteterne. Det er ikke noget, jeg som minister har lovet dem.

MB: Vil du som ansvarlig minister give en garanti for, at kvaliteten i universitetsuddannelserne går op eller – som minimum – ikke bliver ringere? 
CSM: Ingen kan give den slags garantier, for uddannelseskvalitet afhænger jo også af meget andet end penge. Politisk har jeg da et klart ønske om at sikre de bedst mulige uddannelser, men i sidste ende er det universiteternes ansvar at sikre uddannelseskvaliteten. Jeg tror ikke, at nogen har gavn af, at vi doserer det fra centralt politisk hold.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen