Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Barselsorlov i funktionærloven er forældet

Funktionæransatte i det private erhvervsliv har langt dårligere barselsforhold end på resten af det danske arbejdsmarked. Funktionærloven skal ændres, for den er forældet, kritiserer akademiske fagforeninger.

Emneord:
Ingen løn til fædre under barsel. Halv løn til mor i 4 ½ måned. Det er barselsvilkårene for alle de privatansatte, som er ansat efter funktionærloven. Det gælder blandt andet to ud af tre privatansatte akademikere. Offentligt ansatte mødre har derimod ret til op imod 26 ugers barsel med fuld løn, mens offentligt ansatte fædre har ret til seks ugers barsel med fuld løn.

Blot 10 procent af privatansatte akademiker er ansat på kollektiv overenskomst. Også det sikrer ofte bedre barselsvilkår, end hvad funktionærloven giver. Men op imod 90 procent af de privatansatte akademikere må altså nøjes med langt dårligere barselsforhold. Og det er slet ikke godt nok, kritiserer Akademikernes Centralorganisation (AC) i front for 26 akademiske organisationer, som ønsker et servicetjek af funktionærloven. En række af de centrale minimumsbestemmelser om forholdene under barsel er nemlig ikke blevet ændret i årtier, påpeger formand i AC Erik Jylling.

“På andre dele af det private arbejdsmarked har flere organisationer været i stand til at indgå kollektive overenskomster og derigennem forbedre aftalerne for de ansatte på en lang række områder. Derfor har andre organisationer hverken haft fokus på eller følt behov for at forbedre funktionærloven. Men akademikerne sidder tilbage som et mindretal, der ikke har opnået overenskomster i samme grad, og derfor har vi behov for, at der gøres noget gennem lovgivning”, siger Erik Jylling.

Ingen barsel til fædre

I funktionærlovens paragraf 7 om barselsorlov fokuseres der kun på barsel til moren. Barsel til fædre nævnes slet ikke som en mulighed. I funktionærlovens paragraf 7 stk. 2 står der: “Funktionæren har ret til halv løn under fravær på grund af graviditet og barsel fra barselorlovens påbegyndelse, jf. stk. 1, til 14 uger efter fødslen”.

Rent juridisk er funktionærloven dog ikke diskriminerende på barselsområdet, påpeger ligestillingsekspert og professor på Aalborg Universitet Anette Borchorst. Men i forhold til ligestillingen på arbejdsmarkedet er det et problem, at funktionærloven giver fædre på barsel så dårlige rettigheder.

“Det er vigtigt, at der både er ret til og løn under barsel i lovgivningen, ellers får fædre ikke barsel. Danske mænd tager den mindste del af barselsorloven i Norden. Man skal starte med at forbedre lovgivningen, for den giver retten og beskyttelsen, og derefter skal man bygge overenskomsterne ovenpå. Hvis man vil ligestilling, skal der øremærkes barsel med løn til mænd, og der er lovgivningen første trin”, siger Anette Borchorst.

Politikerne er bagud

Hun mener, at politikerne er bagud, og at manglen på lovgivning om øremærket barsel til fædre ikke harmonerer med Folketingets mål i øvrigt om ligestilling mellem kønnene.

Med indførelsen af barselsfonden har trygheden på dette område ændret sig meget de seneste år, pointerer konsulent på privatområdet i DM Klaus Liebing.

“Signalerne har altså været, at der skal gøres noget for folk på barsel. Men det gælder åbenbart ikke vilkårene i funktionærloven, hvor der ingen lønrettigheder er til fædre, som går på barsel. Desuden er mor kun sikret halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Funktionærlovens barselsbestemmelser er helt ude af trit med ønsket om ligestilling på arbejdsmarkedet. Det skal op på et højere niveau”, siger Klaus Liebing.

Næsten halvdelen af alle privatansatte mandlige akademikere får desuden kun to ugers betalt barsel af deres arbejdsgiver. Det viste en undersøgelse blandt 4.700 privatansatte medlemmer i DM, som Magisterbladet foretog i slutningen af 2010. Her svarede 46 procent af de medvirkende mænd, at de højst får to uger med fuld løn under barsel. Ønsker disse mænd mere end de to uger, må de vente til senere i den etårige barselsperiode og vel at mærket nøjes med dagpenge.

DM ønsker 12 ugers barsel øremærket til mænd.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen