Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Her er din formands løn

“Politisk arbejde i DM bør aldrig være så godt lønnet, at pengene i sig selv bliver et motiv til at blive på posten”, siger DM-formand Ingrid Stage.

Emneord:
DM’s formand, Ingrid Stage, får en månedsløn på 65.178 kroner plus pension. Desuden har formanden råderet over en lille lejlighed tæt på DM’s hovedadresse på Frederiksberg. Her overnatter hun efter sene aftenmøder.

Og det er alt.

DM’s formand har ingen lukrative poster eller lønnede opgaver ved siden af jobbet som formand for DM’s næsten 40.000 medlemmer.

Fagforeningsformænds løn blev et varmt emne, da lærerformand Anders Bondo Christensen for nylig sagde “nej tak” til en årlig lønstigning på 100.000 kroner. Selv uden lønforhøjelse har Bondo Christensen en årlig indtægt i løn og honorarer tæt på 1,6 mio. kr.

Ingen ben

DM’s formand sidder i styrelsen for Kvinderådet og i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Desuden er hun medlem af AC’s bestyrelse og AC’s forhandlingsudvalg. Ingrid Stage er også medlem af forretningsudvalget for Danske Underviserorganisationers Samråd, formand for AC’s universitets- og forskningsudvalg og medlem af en række aftagerpaneler på danske universiteter.

Alt sammen uden nogen form for vederlag. Når hun bidrager til publikationer og anmeldelser, sker det også uden vederlag.

Lange dage
Ingrid Stage har i gennemsnit en arbejdsuge på 60 til 70 timer. Hun står til rådighed nat og dag, sommer og vinter, hverdage og helligdage.

“I perioder arbejder jeg hele tiden. Min timeløn er ikke imponerende”, siger Ingrid Stage.

Alligevel er hun tilfreds med sin løn og måden, den er skruet sammen på: Lønkompensation, funktionstillæg, rådighedstillæg. Både pensionsbidrag og lønregulering følger CFU-forliget på det statslige område.

“Vi vil ikke tilskynde pamperi i DM. Lønnen skal være i orden, men den må ikke blive så høj, at politisk arbejde bliver en selvstændig karrierevej. Man bør hverken vinde eller tabe på at være formand for DM sammenlignet med det job, man ellers kunne have haft”.

De lange arbejdsdage er en del af jobbet, mener Ingrid Stage.

“DM’s medlemmer arbejder også meget. Desuden kan jeg lide mit arbejde. Det er en daglig udfordring, men også en daglig glæde at forsøge at forbedre vilkårene for DM’s medlemmer. Hvordan andre fagforeninger lønner deres formænd, må de selv afgøre. Jeg er tilfreds med min løn. Den er på niveau med lønnen hos DM-medlemmer med tilsvarende anciennitet, rådighedsforpligtelse og ansvarsområde”.

DJØF
DJØF’s formand, Finn Borch Andersen, får 425.000 kroner om året inklusive pension for sit formandshverv. Andre hverv, som er knyttet til formandsposten, bestrider han uden vederlag. Finn Borch Andersen har beholdt sit fuldtidsjob som vicepolitimester i Nordsjællands Politi.

DJØF har 72.000medlemmer.

IDA
IDA’s formand, Frida Frost, kom til IDA fra en tilværelse som selvstændig i virksomheden Enerkom, som hun grundlagde i 1999. Hendes løn som IDA-formand består af et frikøb, svarende til hendes tidligere indtægt, som hun ikke ønsker at oplyse. Dertil skal lægges 250.000 kroner årligt i formandshonorar. Alle øvrige honorarer, der udspringer af formandsposten, går til IDA.

Ingeniørforeningen i Danmark har 87.000 medlemmer.

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråds formand, Grethe Christensen, får 90.000 kroner om måneden plus pension – i alt tæt på 1,3 mio. kr. årligt. Fra sommeren 2012 bliver formandens løn sat ned til 1,1 mio. kr. Desuden vil formandens øvrige honorarer fra det tidspunkt tilfalde sygeplejerskernes fagforening. Lønnedgangen blev foreslået af formanden selv på en kongres i maj 2010.

Dansk Sygeplejeråd har 72.000 medlemmer.

AC

AC’s formand, Erik Jylling, ønsker ikke at oplyse til Magisterbladet, hvad han tjener. “Mit honorar bliver fastsat af AC’s bestyrelse – det vil sige af medlemsorganisationerne. Jeg ønsker principielt ikke at deltage i den sport, hvor alting skal være offentligt. Debatten om formandsaflønninger flytter fokus et forkert sted hen”.

AC er hovedorganisation for 26 akademiske fagforeninger med tilsammen 209.000 medlemmer.

Danmarks Lærerforening

Formand Anders Bondo Christensen skabte stor opmærksomhed, da han for nylig sagde ”nej tak” til en årlig lønforhøjelse på 100.000 kr. Bondo Christensen får en månedsløn på 95.833 kr. Sammen med honorarer for bestyrelsesposter giver det ham en årsindtægt på næsten 1.568.000 kr.

Danmarks Lærerforening har 90.000 medlemmer.

HK

Formand for HK Danmark Kim Simonsen har en månedsløn på 80.000 kr. plus pension – i alt tæt på 1,1 mio. kr. om året. Dertil kommer en bilordning. HK’s forbundsformand har desuden en række forskellige bestyrelsesposter. Honorarerne herfra går i HK’s kasse.

HK har 298.000 medlemmer.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen