Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Nokia-folk på jobjagt

Næsten 1.000 Nokia-ansatte skal finde nye arbejdsgivere. “Jeg er optimistisk”, siger et DM-medlem. “Vi kan også bruges andre steder”, påpeger hans kollega. Hør to DM-medlemmers bud på fremtiden, når Nokia lukker Danmarks største arbejdsplads for udvikling af mobilteknologi.

Emneord:
Han har lige købt hus. Til sommer skal han giftes. Til efteråret venter parret deres første barn.

Dejligt. Og dyrt. Og slet ikke tidspunktet til en fyring, hvis han selv kunne bestemme.

Claus Aagaard Pedersen er en af de 958 Nokia-medarbejdere, der mister deres job, når Nokia i løbet af 2012 lukker sin danske afdeling for udvikling af mobilteknologi.

Alligevel ser den 41-årige datalog og senior manager lyst på fremtiden, også når det gælder job.

“Ingen af de kolleger, jeg kender, hænger med skuffen. Vi har jo godt set, hvad vej det gik. Jeg tror på, at jeg får et nyt job, og så vidt jeg kan høre og se, har mine kolleger det på samme måde. Måske tager jeg fejl, men jeg tror på, at rigtig mange Nokia-medarbejdere har en unik international erfaring, som vil være attraktiv for mange danske virksomheder”, fortæller Claus Aagaard Pedersen, der har arbejdet næsten 12 år for Nokia.

Hans projekter inden for produkt- og forretningsplanlægning løber ud til august. Derefter er han fritaget for opgaver, men stadig ansat frem til nytår.

“Jeg beholder min løn til langt ind i 2012. Nokia har tydeligvis været gennem en læreproces med henblik på afvikling af arbejdspladser. Det afspejler sig i en proces, der gavner medarbejdernes forhold frem for at generere negativ presseomtale. Nokia skal have ros for at have orienteret hurtigt og grundigt om lukningen og for sit ønske om at give medarbejderne en god behandling”, siger Claus Aagaard Pedersen. Han har allerede været til sin første jobsamtale.

Vi kan bruges

Også 37-årige Henrik Leth er fortrøstningsfuld. Han er cand.scient. i fysik og matematik og ansat i Nokia som specialist i error management og capacity planning.

“Mange af os tror på, at vi kan bruges i andre virksomheder, så jeg er ikke specielt nervøs for at blive ledig. Inden sommerferien vil jeg få at vide, hvor længe der er brug for mig her, og jeg forventer at blive her et stykke ind i 2012. Indtil videre er jeg positiv og optimistisk. Jeg har altid arbejdet i Nokia og været utrolig glad for det. Måske skal jeg benytte lejligheden til at overveje, om jeg skal fortsætte i samme spor rent fagligt med procesarbejde og supportfunktioner, eller om jeg måske skulle udvide min faglige horisont, for eksempel ved at søge over mod et større element af undervisning”, siger Henrik Leth.

Også han har kun gode ord tilovers for virksomhedens håndtering af de kommende afskedigelser.

“Jeg er ked af, at jeg mister mit spændende arbejde og mine gode kolleger, men jeg kan godt forstå, at Nokia er nødt til at træffe nogle strategiske beslutninger. Mit indtryk er, at Nokia forsøger at lukke afdelingen ned med størst mulig hensyntagen til medarbejderne”, siger Henrik Leth.

Stadig glade for Nokia

Nokia indgik i februar i år et partnerskab med Microsoft og annoncerede i april besparelser på driften på omkring 7,5 milliarder kroner. Målet skal nås i 2013 og koster stillinger i især Danmark, Finland og Storbritannien.

I København lukker hele udviklingsafdelingen, mens salgs- og marketingafdelingen overlever. Dermed lukker Danmarks største arbejdsplads inden for mobil- og trådløs teknologi.

Trods lukningen af deres arbejdsplads retter ingen af de to DM-medlemmer kritik mod virksomheden. De er glade for tiden i Nokia. Claus Aagaard Pedersen peger oven i købet på en positiv effekt af den voldsomme nedskæring.

“Mange hundrede it-udviklere bliver spredt i hele branchen. Der vil om et par år næppe være en højteknologisk arbejdsplads i Danmark, uden at der sidder en gammel kollega fra Nokia. Forudsat at det går godt for os, og vi bliver ansat eller starter egne virksomheder, så har vi nu chancen for at få opbygget et branchemæssigt meget bredt, professionelt netværk via LinkedIn eller andre netværksværktøjer”.

Lyspunkter trods lukning
“Umiddelbart ser vilkårene rimelige ud”, siger konsulent i DM Michael Larsen om Nokias kommende farvel til næsten 1.000 medarbejdere i den danske udviklingsafdeling.

Alle medarbejdere er sikret ansættelse frem til årets udgang. Først derefter kommer opsigelserne.

“Nokia har valgt at orientere om lukningen i god tid. Det er i sig selv et positivt træk, som vi sjældent ser ved massefyringer”, siger DM-konsulenten. Han hæfter sig desuden ved tre faktorer, der kan mildne de kommende afskedigelser.

For det første får alle medarbejdere halvanden til to måneders grundløn lagt oven i funktionærlovens generelle krav om varsler og godtgørelser.

For det andet kan de medarbejdere, der finder et nyt job, mens de er fritstillet, tage Nokia-lønnen med sig, så længe opsigelsesperioden løber. Der sker ingen modregning.

For det tredje opretter Nokia et såkaldt Bridge-projekt, som medarbejdere bliver overført til, i takt med at deres projekter bliver afsluttet. Det er frivilligt at deltage. I projektet indgår støtte til uddannelse, karriererådgivning samt hjælp til opstart af egen virksomhed.

“I en situation, hvor en virksomhed afskediger næsten 1.000 medarbejdere, kan man ikke tale om, at medarbejdere får “gode muligheder”. De mister deres job. For de fleste er det en voldsom og ubehagelig begivenhed. Men man kan sige, at Nokia forsøger at tilbyde nogle rimelige exit-muligheder fra virksomheden – og også bedre muligheder, end man er forpligtet til”, siger DM-konsulent Michael Larsen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen