Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Eks-klovneformand Anders Bruun om tidligere ansatte: De var en giftklike

Fagforeningerne DM, DJ, HK og Ledernes Hovedorganisation har alle over for Magisterbladet tilkendegivet, at de har kørt sager mod virksomheder tilknyttet mediekoncernen Advice i Aalborg og dennes ansvarshavende udgiver, Anders Bruun. Fagforeningerne har medlemmer, som er blevet opsagt usagligt og mangler at få udbetalt løn og feriepenge under deres ansættelse i en eller flere virksomheder tilknyttet Advice og Anders Bruun. Magisterbladet har konfronteret Anders Bruun med en række af disse sager samt de 25 konkurser og tvangsopløsninger af selskaber, som er tilknyttet Anders Bruun.

Emneord:
Kan du bekræfte, at fagforeningerne DM, DJ, HK og Ledernes Hovedorganisation kører sager eller har kørt sager mod virksomheder tilknyttet dig?
Jeg må vide, hvilke sager du snakker om. Er det inden for kort tid? Er det inden for de sidste 25 år? Du må være lidt mere konkret. Jeg har ikke sager mod Advice, som er anlagt af DM, DJ eller HK. Jeg har et selskab, som er gået konkurs, hvor de kan have anlagt en sag mod selskabet for et eller andet, de har påstået på vegne af deres medlemmer. Men det har jeg ikke set. Hvis selskabet er gået konkurs, og et medlem i en fagforening påstår, de har noget til gode, så har jeg ikke set det. Så det kan jeg ikke vide noget om. Jeg har intet kendskab til, at HK har kørt en sag mod mig.

Magisterbladet har kendskab til følgende sager: DM på vegne af Lise Bak Uldbjerg og Ole Frank Nielsen, DJ på vegne af to medlemmer (anonyme), HK på vegne af et medlem (anonymt). Forhandlingschef Bo Vistisen fra Ledernes Hovedorganisation oplyser desuden, at de p.t. har en sag kørende mod en virksomhed tilknyttet dig. Er det alt sammen usandt?
Lise har haft en sag kørende mod Advice. Ole har haft en sag kørende mod Fobazo.

Men jeg siger selskaber tilknyttet dig. Det er eksempelvis Fobazo jo.
Det kan godt ske, at det er sandt. Det er jeg ikke helt sikker på, at han har mere. Jeg har haft en tvist kørende mod DJ. Det er korrekt.

Fakta: Faglig konsulent i HK Bo Madsen kørte sag mod Anders Bruun og hans selskab RES 01-09 ApS i 2009 for et HK-medlem vedr. krav om erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden, feriegodtgørelse samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Til HK svarer Anders Bruun i 2009 i den forbindelse blandt andet: “Vi har lagt besked hos vores advokat om at melde tilbage. Når dette sker, melder vi eller han tilbage. Han er i retten resten af dagen. Den advokat, som skal føre vores sag, er en specialist og ikke vores normale advokat, hvorfor vi ikke vil jokke i spinaten ved at føre sagen nu. Vi er ikke så ferme i slige sager som jer”. Anders Bruun var og er altså klar over, at HK har haft en sag kørende mod ham, selv om han her udtaler det modsatte.

Hvor mange selskaber er du registreret for i CVR-registret?
Du har jo skabt dig et overblik. Jeg har ikke skabt mig et overblik.

Der står nu 39 selskaber registreret i CVR-registret, som er tilknyttet dit navn. Kan du bekræfte det?
Det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke tal på de selskaber.  

Kan du bekræfte, at mange af selskaberne, 25 stk., er gået konkurs eller er under tvangsopløsning?
Det var et underligt spørgsmål. Jeg har drevet virksomhed i 25 år. Jeg har været administrerende direktør i en koncernkonkurs med 20 selskaber i år 2000 på grund af en tvist mellem LO, et datterselskab til A-pressen og Skat. Så jeg kan bekræfte, at jeg har mistet 20 selskaber i en koncernkonkurs.

Så de 20 selskaber, som er tvangsopløst ­eller gået konkurs, er altså forbundet med den sag?
Nej, hvis du siger, at der er 20 selskaber registreret, så siger jeg, at der var cirka 20 selskaber, der gik konkurs i år 2000 på baggrund af en koncernkonkurs fremtvunget af, at Tjeck Magasin A/S, ejet af A-pressen med 49 procent, havde en tvist om ulovlige tilskud af subsidier til Tjeck Magasin fra LO. Det kostede desværre min koncern.

Fakta: Ingen selskaber tilknyttet Anders Bruun er i CVR-registret registreret konkurs eller tvangsopløst i år 2000, som han siger. Derimod er der i hele perioden 1994 til 2010 registreret 10 tvangsopløsninger og 15 konkurser på selskaber tilknyttet Anders Bruun. Se tidslinje øverst side 17 over Anders Bruuns lukkede selskaber.

Hvor mange selskaber og virksomheder er i dag tilknyttet koncernen Advice, hvor du står anført som ansvarshavende udgiver?
Det ved jeg ikke.

Hvorfor ved du ikke det?
For jeg mener ikke, at der er nogen selskaber tilknyttet.

Men på hjemmesiden Advice.dk står der jo anført, er det er mediekoncernen Advice, og her står du som ansvarshavende udgiver. Hvad er Advice så?
Det er ét selskab.

Hvilket selskab er det?
Det hedder Mediehuset Advice ApS. Det fremgår også af hjemmesiden.

Så hvad er forskellen på Advice og Mediehuset Advice ApS?
Jeg forstår ikke dit spørgsmål.

Altså på hjemmesiden står der både anført Advice og Mediehuset Advice ApS. Hvad er forskellen?
Der bør ikke være nogen forskel.

Fakta: Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registreringer over Mediehuset Advice ApS er der 0 ansatte i dette selskab. Selskabet er i øvrigt først oprettet 19. april 2010 og tegnes af en direktør. Men administrerende direktør for Advice Steen Østenby er ifølge Magisterbladets oplysninger netop fratrådt sin stilling i Advice, og han er også fjernet fra Advices hjemmeside. Hvem der så er direktør i Advice, er ikke oplyst.

Hvor mange selskaber eller virksomheder er tilknyttet dig – hvor du er chef, eller som du driver?
Som jeg driver? Jeg forstår ikke dit spørgsmål? Du spørger om, hvor mange selskaber der er tilknyttet Mediehuset Advice ApS, og jeg siger, der er ét selskab. Hvor svært er det at forstå?

Men jeg spørger dig om, hvor mange selskaber der er tilknyttet dig i dag
Det har jeg ingen anelse om. Jeg har ikke talt dem op til ære for dig.

Det må i så fald være mange, siden du ikke har et overblik over det?
Nej, jeg har et overblik over det, men jeg har ikke talt dem op til lejligheden.

Og du har ikke lyst til at komme med et bud på, hvor mange det kunne være?
Det er fuldstændig ligegyldigt. 

Er det 10 selskaber?
Det er fuldstændig ligegyldigt.

Jeg har kendskab til, at flere af dine ansatte har været ansat i ét selskab, men fået løn fra et andet selskab. Hvordan forklarer du det forhold?

I givet fald lyver du eller den pågældende person.

Eksempelvis arbejdede Ole Frank Nielsen for Fobazo.com A/S, men fik løn fra Advice Media & Client Publishing A/S. Hvorfor var det sådan?
Han blev lønadministreret af Advice. Advice varetog lønadministrationen for Fobazo.

Fakta: Lønadministrationen blev altså ifølge Anders Bruun foretaget af Advice, som altså nu hedder Mediehuset Advice ApS, men som på dette tidspunkt hed Advice Media & Client Publishing. Flere af de 39 selskaber i CVR-registret, som er tilknyttet Anders Bruun, hedder noget med Advice. Men Anders Bruun sagde for lidt siden, at der kun er ét selskab tilknyttet Advice, og det er Mediehuset Advice ApS. Advice Media & Client Publishing ApS ændrede vedtægter og skiftede navn den 19. april 2010. Selskabets nye navn blev Datoselskabet af 19. april 2010 ApS. Den 31. maj 2010 – halvanden måned senere – gik også dette selskab konkurs.

Hvorfor varetog Advice lønadministrationen for Fobazo?
Fordi Fobazo på daværende tidspunkt ikke havde nogen ansat til at varetage lønadministrationen. Det er ikke usædvanligt, at man har en anden virksomhed til at varetage lønadministrationen, når man er i opstartsfasen.

Både de fagforeninger, jeg har været i kontakt med, og de fem for dig omtalte mennesker, som har været ansat hos dig, og som jeg har talt med, har været meget forvirrede over, at de har været ansat i ét selskab og fået løn fra et andet. Synes du ikke, det ville være lettere at ansætte medarbejdere i et firma og give dem løn fra det samme firma, så der ikke opstår al den forvirring?
Jamen det har de også været. Du er fuldstændig ude på et vildspor. Ole Frank Nielsen har kun været ansat ét sted, men lønadministrationen blev varetaget af Advice Media & Client Publishing. Det er fuldstændig korrekt.

Fakta: Ole Frank Nielsen blev ansat i Fobazo.com A/S den 1. august 2009. Lidt over 2 måneder senere bliver vedtægterne i selskabet ændret, og det skifter samtidig navn til Promax 09.09.09 A/S. Alle binavne i forbindelse med selskabet – herunder Fobazo.com A/S – slettes. Det får Ole Frank Nielsen ikke noget at vide om. Han får heller ikke nogen ny ansættelseskontrakt, selv om det selskab, han var ansat i, altså ikke eksisterede længere. Ole Frank Nielsen var mellem september og december 2009 derfor ansat i firmaet Fobazo.com A/S, som ikke eksisterede længere. Ifølge Lønmodtagernes Garantifond (LG) har der desuden på et tidspunkt været en virksomhedsoverdragelse mellem Fobazo.com A/S og et firma ved navn Forbazo International ApS, hvor Anders Bruun i dag er direktør. Forbazo International ApS har i en periode også udbetalt løn til Ole Frank Nielsen, oplyser LG til DM. Virksomhedsoverdragelsen skulle dog angiveligt være tilbagetrukket. HK-medlemmet, som har kørt sag mod Anders Bruun, var ifølge sin ansættelseskontrakt ansat fra 2004 til hendes opsigelse i 2009 i firmaet Advice Nordic A/S, men det selskab ændrede navn til NA 2007 A/S i marts 2007. Anders Bruun udtrådte af bestyrelsen og direktionen i selskabet september 2007. Hendes ansættelsesbevis var derfor også mangelfuldt og ukorrekt.

Men du har ikke svaret på mit spørgsmål. ­Synes du ikke, det ville være lettere at ansætte medarbejdere i et firma og give dem løn fra det samme?
Jeg har svaret på dit spørgsmål. Jeg kan ikke se, hvordan du kan stille et spørgsmål, som er baseret på, at der skulle være noget odiøst i dette. Det er der ikke. Der er ingen af mine ansatte overhovedet, som ikke har været ansat i det samme selskab – alle som en.

De har været ansat i det samme selskab, siger du. Hvilket selskab er det?
Det kommer an på, hvilken periode du spørger til. Er det 1989, er det i konsulentbureauet Advice ApS. Det kommer an på, hvilken periode du spørger ind til.

Jeg spørger ind til de fem folk, som har arbejdet for dig, og som jeg har nævnt over for dig. Har de ikke været ansat i forskellige selskaber. Den ene var jo eksempelvis ansat i Fobazo?
Ja, ja. Fobazo har jeg ejet 50 procent af.

Men så har de jo heller ikke været ansat i samme selskab?
Nej, nej, det er klart.
Men du sagde jo lige, at de alle sammen havde været ansat i det samme selskab. Så spørger jeg: Hvilket selskab er det?
Det kommer an på … Jeg har også et datterselskab, som jeg ejer 25 procent af, hvor jeg ikke har noget at gøre med løn­administration og andre lignende ting og sager. De er ansat i et helt tredje selskab. Det er jo et absurd spørgsmål, du stiller.

Lise Bak Uldbjerg fik løn fra Advice Intellectual Capacity ApS, som skiftede navn til RES 01-09. Du opsagde hende den 29. januar 2009, men da DM gik ind i sagen, trak Advice ved Hans Buus (daværende økonomichef i Advice) efterfølgende opsigelsen tilbage den 27. marts 2009? Hvorfor håndterede I sagen på den måde?
Vi har begået en fejl. Vi skulle ikke have opsagt Lise Bak Uldbjerg, fik vi at vide, og så trak vi opsigelsen tilbage igen og udbetalte løn på normale vilkår. Og så mødte hun ikke op på arbejde, da hendes barselsperiode udløb.

Så det var en fejl, I opsagde hende?
Ja. Det fandt vi ud af, at det kunne vi ikke, siden vi havde nedlagt hendes arbejdsstilling. Så mente DM, så vidt jeg husker, at vi skulle have fyret en anden person i stedet for.

Så det var, fordi DM gik ind i sagen og kunne påvise, at hun var usagligt opsagt, I fandt ud af, det var en fejl?
Nej. Jeg ved ikke, om hun var usagligt opsagt. Men DM mente, at man ikke kunne opsige hende, fordi hun vistnok lige havde født et barn. Da man havde nedlagt stillingen, mente DM, at man skulle fyre en anden person eller finde et andet arbejde til hende. Der valgte vi det bløde kompromis, for det er fuldstændigt ligegyldigt for os. Så vi trak opsigelsen tilbage og lod opsigelsen løbe ud. 

Fakta: Helt i starten af interviewet benægtede Anders Bruun ellers at kende til sager, som DM havde anlagt mod Advice. Nu kan han pludselig godt huske, at der har været en sag.

Hun var jo redaktør for magasinet Appe­tize. Er der ikke nogen redaktør for Appetize i dag?
Hun var redaktør for Appetize Aalborg, Århus, Odense og København. De tre sidste blev nedlagt i forbindelse med starten på finanskrisen i 2008, mens hun var på syv måneders sygeorlov. Efter hun havde født, valgte vi, fordi vi troede, det var betinget, at opsige hende, da hendes stilling var nedlagt. Hun skulle ikke være redaktør for Appetize Aalborg, Århus, Odense og København. Det er korrekt.

Fakta: Anders Bruun siger her, at man nedlægger Appetize Århus, Odense og København, og at Lise Bak Uldbjerg ikke skulle være redaktør længere, fordi hendes stilling var nedlagt. Men Anders Bruun slutter jo af med at sige, at hun ikke skulle være redaktør for tre magasiner. Der er altså stadig én ledig stilling, nemlig som redaktør for magasinet Appetize Aalborg, som altså ikke er nedlagt. I øvrigt overtog et DJ-medlem Lise Bak Uldbjergs redaktørarbejde med Appetizes fire magasiner, da Lise blev sygemeldt. DJ-medlemmet blev dog ansat som “chefredaktør” i stedet for “redaktør”, som Lise var ansat som. Arbejdsopgaverne var fuldstændig de samme, fortæller DJ-medlemmer til Magisterbladet. I seneste nummer af magasinet Appetize Aalborg, november 2010, står Anders Bruun anført som ansvarshavende udgiver, og der er desuden anført en redaktør.

Fakta: Det konkursramte selskab RES 01-09 ApS står registreret i Anders Bruuns navn. Det selskab sagsøgte Lise Bak Uldbjerg sammen med DM. RES 01-09 ApS ønskede ifølge udskrift af domsbogen, som Magisterbladet er i besiddelse af, ikke at træde ind i retssagen. Lise Bak Uldbjerg og DM vandt sagen ved Retten i Aalborg den 4. marts 2010. RES 01-09 blev derfor dømt til at betale hende 500.650,85 kr. i erstatning for “godtgørelse i henhold til ligebehandlingslovens § 16 for usaglig opsigelse under barsel samt manglende feriegodtgørelse under sygdom”. Men selskabet gik konkurs, blot en måned før dommen blev afsagt, og Lise Bak Uldbjerg måtte nøjes med at få en mindre erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond. Ifølge oversigter om selskaberne RES 01-09 ApS og Mediehuset Advice ApS fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der i 2010 0 ansatte i begge selskaber. De ansatte, som Magisterbladet har talt med, er ikke blevet orienteret, når Anders Bruuns selskaber som disse gik konkurs, blev tvangsopløst eller overdraget til nye selskaber. Deres ansættelseskontrakter blev derfor heller ikke ændret, når et selskab ophørte med at eksistere eller skiftede navn. Flere af de ansatte i Advice var derfor på papiret ansat i selskaber, som ikke eksisterede længere.


Nu kører du videre med Mediehuset Advice ApS, og du skriver til mig i en mail, at “I har rigtig travlt, udvider og opkøber”. Er det en typisk måde at drive forretning på for dig, at når et selskab går konkurs, så kører du snart efter videre med et nyt selskab, som har meget travlt og udvider?
Nej. 

Hvad var din tilknytning til RES 01-09 ApS?
Jeg mener bestemt, at jeg var administrerende direktør på et tidspunkt.

Hvilket tidspunkt var det?
Nu må du have mig undskyldt. Du beder mig om at svare på spørgsmål, som ligger halvandet år tilbage i tiden.

Du kan ikke huske, om du var direktør, på det tidspunkt hvor sagen med Lise Bak Uldbjerg kører?
Hvis du vil være sød at lytte til, hvad jeg siger, så kan jeg med sikkerhed sige, at jeg ikke har været direktør for RES 01-09 ApS, mens denne sag kørte, for så ville jeg i givet fald være blevet stævnet. Og det er ikke mig, som har valgt ikke at indtræde i sagen.

Fakta: Ifølge oversigt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var det Anders Bruun, som oprettede RES 01-09 ApS, og han var eneste direktør i selskabet, lige indtil det gik konkurs i februar 2010. Således var Anders Bruun direktør for RES 01-09- ApS, mens sagen mod selskabet kørte. I øvrigt har kun Anders Bruun siddet i direktionen for dette selskab, som blev opløst den 2. september 2010 – lidt over en måned før dette interview blev lavet.

Der er andre selskaber tilknyttet dit navn, som hedder RES 02-09 ApS og RES 03-09 ApS. Nu er RES 03-09 så under tvangsopløsning. Ved du hvorfor?
Fordi det ikke har afleveret regnskaber.

Fakta: Direktør for RES 03-09 ApS er Anders Bruun, og selskabet tegnes af ­Anders Bruun, fremgår det af oversigter om selskabet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er derfor Anders Bruun, som er ansvarlig for at aflevere regnskaber. Dette selskab har ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen også haft 0 ansatte.

Det virker da utroligt. At selskaber med samme navn går konkurs eller stopper. Det kan du ikke se?
Nej, det kan jeg egentlig ikke se.

Hvorfor ikke?
Det rager ikke dig. Det skal jeg ikke stå til ansvar for over for hverken dig eller dine læsere.

Det kunne jo give et indtryk at, at du spekulerer i, at når selskaber tilknyttet dig går konkurs, så driver du kort efter igen nogle nye. Er det tilfældet?
Nej, men man kunne måske sige, at det var forbundet med finanskrisen, som har påvirket en række medieselskaber, og man den vej bliver berørt af det. Det tror jeg nok nærmere, det handler om.

Nu er mere end 20 selskaber i forbindelse med Advice gået konkurs eller er blevet tvangsopløst. Synes du, det er rimeligt, at det offentlige gennem Lønmodtagernes Garantifond skal betale erstatning til dine tidligere ansatte, når et af dine mange anpartsselskaber er gået konkurs, ligesom det skete med Lise Bak ­Uldbjerg, som fik erstatning?
Jeg tror, at Lise klapper så rigeligt i sine hænder over, at der er noget, der hedder Lønmodtagernes Garantifond, som gør, at hun uberettiget har fået erstatning på en uberettiget fyring. Jeg var ikke bekendt med, at der var en retssag, så jeg tror, hun er rigtig glad for det.

Fakta: Anders Bruun mener altså, at Lise Bak Uldbjerg uberettiget har fået erstatning. Det mente retten i Aalborg ikke. Den dømte, som før omtalt, selskabet, som Anders Bruun var direktør for, for at have afskediget Lise Bak Uldbjerg under graviditet i strid med ligebehandlingsloven. Desuden blev Anders Bruuns selskab ved samme lejlighed dømt for at mangle at udbetale hende løn og feriegodtgørelse.

Jeg har lyst til at tilføje et svar, da min virkelighedsopfattelse er en helt anden end din. Du har nævnt nogle navne på folk, som er stået frem over for mig. De fire personer vil jeg godt under en kam kalde en giftklike i Advice siden 2007 og 2008. De har alle sammen haft meget svært ved at opfylde deres job. De har haft rod i deres privatliv, som har gjort, at de har haft svært ved at udfylde deres arbejde. Jeg er meget ked af at have haft dem ansat. Den giftklike gjorde meget ondt at have i virksomheden. Det tog lang tid at komme af med dem, og jeg fyrede dem en efter en, og siden da har jeg vidst, at de har været negativt indstillet over for mig, da de har set, at yngre kræfter er kommet ind og har gjort deres job mindst lige så godt og nogle gange endnu mere effektivt end dem selv. Hvorfor, har jeg ingen anelse om. Jeg begik en kæmpe fejl ved at ansætte de mennesker i min virksomhed.

Den ene af de personer, du omtaler her, arbejdede hos dig i mere end 8 år. Hvordan kunne det tage dig så lang tid at opdage den fejl, du siger, du har begået?
Jeg sagde, de blev til en giftklike, jeg ­sagde ikke, at det var det fra starten af.

Hvorfor blev det det?
Jeg tror, at de pågældende personer havde så mange private forstyrrelser, at de projekterede deres privatlivs ufred ind i virksomheden.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen