Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Knald eller fald for nye overenskomster

Flere hundrede privatansatte DM-medlemmer venter i spænding. Bliver det et JA eller et NEJ til forligsmand Asbjørn Jensens mæglingsforslag? Begge svar kan få konsekvenser for DM’s medlemmer i CSC, TDC, Københavns Lufthavne, De Gule Sider og Idrættens Hus.

Emneord:

Den 20. april vil det stå klart, om parterne på det private arbejdsmarked er på vej i konflikt. Forligsmand Asbjørn Jensen har siden slutningen af marts måned haft opbakning fra DA og LO til et mæglingsforslag. I disse dage er forslaget til urafstemning blandt 600.000 lønmodtagere.

Både et JA og et NEJ kan få konsekvenser for flere hundrede DM-medlemmer. De arbejder på virksomheder, hvor aftaler om nye overenskomster for akademikere er smidt med ned i forligsmandens store mæglingsgryde. Det gælder akademiske medarbejdere i CSC, TDC, Københavns Lufthavne, De Gule Sider og Idrættens Hus.

Et JA fra 600.000 lønmodtagere er derfor også et ja til en række aftaler om nye overenskomster for DM’s medlemmer.

Et NEJ fra de 600.000 lønmodtagere vil skabe usikkerhed om aftalerne for DM’s medlemmer.

Om aftalerne siger Frederik Dehlholm, formand for DM Privat:

“DM’s stemmer drukner i den store afstemning. Samtidig har vores forhandlinger været underlagt de snærende rammer, der blev lagt i det første forlig mellem DA og LO. Vi har forsøgt at udnytte rammerne så godt som muligt ved at blive enige med arbejdsgiverne om nye aftaler. Resultatet er beskedne lønstigninger. Til gengæld har vi opnået lokale, kvalitative forbedringer”.

Løn stiger kun lidt
Aftalerne mellem arbejdsgivere og akademiske fagforeninger lover kun små lønstigninger. I overenskomstens første år er aftalt en stigning på 1,1 pct. Overenskomstens andet år lægger 1,75 pct. oveni.

“Procenterne er absolut ikke imponerende, men vi kunne ikke få mere. Alternativet havde været et sammenbrud i forhandlingerne og en tur i Forligsen. I så fald havde vi kun fået de generelle procenter og ikke mere. Nu får vi de generelle procenter plus en række forbedringer, der varierer fra virksomhed til virksomhed”, fremhæver Frederik Dehlholm fra DM Privat.

I CSC har man for eksempel opnået en sammenskrivning af flere akademiske overenskomster. Bortset fra et datterselskab dækker overenskomsten nu hele CSC med omkring 400 akademikere.

“På længere sigt vil det give en styrkeposition i nye forhandlinger”, vurderer Frederik Dehlholm.

I TDC er der blandt andet udsigt til en ekstra fridag samt forbedringer for medarbejdere på forældreorlov.

Ulogisk proces
At DM’s resultater er havnet i forligsmandens store stemmegryde, virker ifølge Frederik Dehlholm “helt absurd”.

“Vi har gennem 25 år presset på for at opnå generelle, landsdækkende overenskomster for privatansatte akademikere. Men det har DA sagt nej til. Alligevel er vi nu havnet i en kæmpestor afstemning med helt andre faggrupper, som arbejdsgivernes organisationer har generelle overenskomster med. Der er ingen logik i arbejdsgivernes holdning”, siger Frederik Dehlholm fra DM Privat.

Københavns 
Lufthavne A/S
DM’s medlemmer i Københavns Lufthavne A/S har netop stemt om ny overenskomst. Om de har stemt ja eller nej, bliver først offentliggjort 20. april. Forslaget til ny overenskomst i Københavns Lufthavne ser sådan ud:

  • 2-årig overenskomst.
  • Mindstelønnen hæves med 257 kr. den 1. maj 2010 til 31.157 kr. og med 361 kr. den 1. maj 2011 til 31.518 kr.
  • Det sikres, at der ved de individuelle lønreguleringer 1. maj 2010 afsættes beløb, der gennemsnitligt svarer til mindst 400 kr. pr. ansat akademiker.
  • Der indføres en årlig drøftelse mellem ledelsen og akademikernes tillidsrepræsentant om resultatet af de individuelle lønreguleringer og resultatet af den individuelle lønproces.
  • En ekstra uges forældreorlov med løn til enten far eller mor.
  • Nyuddannede akademikere får 1 uges løn under ferie i det ferieår, de ansættes, og 1 ekstra uges løn under ferie i det efterfølgende ferieår.
  • Feriefridage kan ikke længere varsles afholdt, hvis man er sagt op.
  • Medarbejdere kan vælge at lave en supplerende egen indbetaling til pensionsordningen, som administreres af Københavns Lufthavne A/S.
  • Valg af tillidsrepræsentant sker nu ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. 

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen