Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ytringsfrihedsnævn igen på Folketingets dagsorden

Enhedslisten vil styrke beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed og fremsætter til februar et forslag om et uafhængigt nævn. DM bakker op.

Emneord:

Det er forsøgt adskillige gange tidligere, men nu er det måske tættere på at lykkes: En samlet opposition – minus Dansk Folkeparti – støtter nu et forslag fra Enhedslisten om at oprette et uafhængigt nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed.

“Vi har oplevet alt for mange eksempler på, at offentligt ansatte i Danmark holder sig tilbage med kritik af forhold, der har forbindelse til deres arbejdsplads, simpelthen af frygt for de repressalier, det kan medføre. Det er helt uacceptabelt, at offentligt ansatte skal frygte så meget for de personlige konsekvenser, at det afholder dem fra at delagtiggøre en bredere offentlighed i deres viden om og kendskab til kritisable forhold. Derfor er der brug for et uafhængigt nævn, som kan yde juridisk, psykologisk og pressemæssig bistand samt eventuel anonym rådgivning til personer, der vil benytte deres ytringsfrihed”, siger Enhedslistens Line Barfod, der er forslagsstiller.

Nævnet skal opbygges efter samme model som fx pressenævnet eller Det Kriminalpræventive Råd. De faglige organisationer skal vælge en repræsentant til nævnet, som kan indkaldes, hvis et medlem bliver berørt af en sag. Nævnet skal ikke fungere som dommer, men i tilfælde, hvor der er tale om direkte ulovligheder, skal det videregive sager til en retsinstans.

“Vores nabolande Sverige og Norge er gået meget længere i deres beskyttelse af offentligt ansatte. Jeg bilder mig ikke ind, at vi løser problemet fuldstændigt ved at oprette et uafhængigt nævn, men det er mit håb, at vi kan berige den offentlige debat med flere uvildige baggrundsinformationer og samtidig yde kompetent vejledning til mennesker, der måske ellers ville have valgt tavsheden”, understreger Line Barfod.

Allerede i 2007 kortlagde Magisterbladet en række vanskelige vilkår for ytringsfriheden blandt DM’s medlemmer i såvel private som offentlige virksomheder. Den omfattende spørgeskemaundersøgelse udpegede blandt andet selvcensuren som fjende nummer et blandt statens ansatte. Siden har DM arbejdet målrettet for at stille svage medarbejdere juridisk stærkere i sager om ytringsfrihed. Blandt samarbejdsparterne i det arbejder er organisationen Transparency International (TI). Her kalder formand Poul Riiskjær Mogensen forslaget fra Enhedslisten for “yderst interessant”. Dog vil TI Danmark gerne gå endnu længere.

“Vi så helst, at et nyt ytringsfrihedsorgan kunne meddele strafferetlig immunitet, fx til en whistleblower, og at det også dækkede det private området, men vi kan da kun støtte initiativet”, understreger Poul Riiskjær Mogensen.

DM’s formand, Ingrid Stage, hilser også forslaget velkommen: “Et ytringsfrihedsnævn vil kunne støtte den enkelte, og som sådan peger det den rigtige vej”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen