Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Et ud af fire DM-medlemmer brugte sin stemmeret

Valgprocenten ved det netop afsluttede valg til DM’s ­hovedbestyrelse var igen over sidste valgs stemmeprocent. Ét nyt ansigt blev valgt ind, nemlig Hanne Gøtzsche fra Pensionistlisten, hvor hun afløser Erik Nejrup.

Emneord:

Den 25. oktober forelå resultatet af det direkte valg af ni medlemmer af DM’s hovedbestyrelse. De otte af dem er gengangere, mens Pensionistlisten valgte Hanne Gøtzsche i stedet for Erik Nejrup. Til de ni valgte kommer syv medlemmer, som udpeges af DM’s seks sektorer (studentersektoren udpeger to medlemmer, de øvrige sektorer hver ét medlem) samt det eneste fødte medlem af Hovedbestyrelsen, nemlig DM’s formand, Ingrid Stage, der allerede for over en måned siden blev valgt – for sjette gang – uden nogen modkandidater.

Vindere og tabere
DM Forskning & Videregående Uddannelse tabte et mandat, som Claus Valling Pedersen har siddet på siden sidste valg. Til gengæld vandt Privatansattes Liste et mandat, hvilket betyder, at Camilla Gregersen nu er medlemsvalgt, hvor hun i dag sidder som udpeget af sektoren DM Privat.

Tilbage står nu at få sat navn på de sidste syv sektorudpegede medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Sektorerne DM Offentlig, DM Privat, DM Forskning & Videregående Uddannelse, DM Natur & Kultur og Sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende udpeger hver et medlem, mens DM Studerende udpeger to medlemmer. Det vil ske inden årets udgang, så den nye hovedbestyrelse kan mødes først i det nye år og konstituere sig med bl.a. valg af næstformand.

Så mange stemte
Der var udsendt 28.762 stemmesedler. 7.324 brugte den. 161 stemte blankt.

Stemmeprocenten blev på 25,5, hvilket er en stigning på 4 procentpoint i forhold til valget i 2008.

Evaluering af valget
På DM’s hjemmeside kan du finde valgbekendtgørelsen. DM’s valgkomité opfordrer alle til at fremkomme med eventuelle ønsker om forbedringer til næste valg. Send dine forslag og idéer til dm@dm.dk.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen