Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Private arbejdsgivere fedtede med barselsorlov

Halvdelen af alle privatansatte mandlige DM-medlemmer får højst to ugers betalt barsel af deres arbejdsgiver, viser ny undersøgelse fra Magisterbladet. Der skal lovgives om øremærkning af mere barsel til mænd, siger eksperter.

Emneord:

To uger ud af 52.

Så kort betalt orlov får 46 procent af alle mænd af deres arbejdsgiver i det private erhvervsliv, når familien forøges med et barn. Der er ifølge lovgivningen kun øremærket to ugers orlov til manden i forbindelse med fødslen, og rigtig mange private arbejdsgivere strækker sig tydeligvis ikke til at betale løn i længere tid end i de to uger.

Det viser en undersøgelse, som Magisterbladet har foretaget blandt samtlige 4.700 privatansatte medlemmer i DM.

I undersøgelsen medvirker i alt 1.838 mænd og kvinder, og her svarer halvdelen af de knap 650 mænd, at de højst får to uger med fuld løn under barsel. Vil disse mænd således have mere barsel, bliver det uden løn, eller også må de vente til senere i den 1-årige barselsperiode og nøjes med dagpenge.

Undersøgelsen viser samtidig, at ca. 25 % af de privatansatte mænd kun holdt 2 ugers orlov, ca. 45 % holdt mellem tre og 12 uger, 17 % holdt fra 13 uger op til et år, mens 13 % overhovedet ikke holdt barselsorlov.

Helt uacceptabelt
At 46 procent af alle privatansatte mænd får højst to ugers orlov betalt af deres arbejdsgiver, er helt uacceptabelt, mener formand i DM Ingrid Stage.

“Disse tal overrasker ikke, men det er helt uacceptabelt. Dels fordi vi ved, at mange af vores mandlige fædre ønsker en længere barselsorlov, dels fordi den korte barsel til faderen og den lange til moderen fastholder uligelønnen. Al forskning viser, at det er barslen, der er helt afgørende i forhold til forskellen i lønudviklingen for mænd og kvinder”, siger Ingrid Stage.

Billedet blandt alle danske mænd er formentlig endnu værre, end det undersøgelsen viser for mandlige privatansatte medlemmer i DM. SFI’s evaluering af den fleksible barselsorlov fra 2007 viste nemlig, at jo højere uddannelse man har, desto mere barsel tager man også. Mandlige medlemmer i DM tager derfor gennemsnitligt mere barsel end den gennemsnitlige danske mand.

Mere øremærkning af barsel
DM ønsker 12 ugers øremærket barsel til mænd, og Ingrid Stage understreger, at der helt generelt er behov for at rette op på den ubalance, som undersøgelsen påviser både af hensyn til løn- og karriereudviklingen, men også af hensyn til forholdet mellem forældre og barn.

Mange DM-medlemmer efterspørger i undersøgelsen, at en øremærkning af barsel til fædre fastsættes ved lov, så arbejdsgiverne ikke smyger sig udenom.

“Øremærkning af barsel til mænd med løn er en rigtig god idé”, udtaler en, mens en anden foreslår, at det skal være obligatorisk for fædre at tage de sidste seks måneder af orloven. “Hvis man ikke går den vej, opnår man ikke, at de to køn ligestilles”.

En tredje påpeger også, at øremærkning af flere ugers barsel til mænd sikrer, at “kvinderne ikke bliver valgt bevidst eller ubevidst fra” af arbejdsgiveren.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen