Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Faglig frustration giver konflikt

DM’s medlemmer er kompetente planlæggere af praktiske gøremål. Deres frustrationer gælder faglig kvalitet. Og her lurer konflikterne, fortæller psykolog.

Emneord:
Psykolog Anne Marie Bergholt har både DM-medlemmer og andre faggrupper i sin konsultation.

“DM’s medlemmer taler næsten aldrig om problemer med kvantitativ tid i forhold til for eksempel at hente børn. Det er mere udbredt blandt andre grupper med lavere uddannelse og måske også lavere frihedsgrader i arbejdet. Jeg oplever DM’s medlemmer som utrolig kompetente, når det gælder planlægning af alle de praktiske gøremål. Deres problemer er primært nogle andre”, fortæller cand.psych. Anne Marie Bergholt.

“De har svært ved at levere dårlig kvalitet, selv om tiden ikke er til mere end en halvgod løsning. De er typisk meget dygtige og forsøger at knokle sig ud af misforholdet mellem opgave og tid. Ofte er det også temmelig uklart, hvad ledelsen forventer af dem. Så de arbejder mere og mere, uden at det bliver godt nok, føler de”, siger hun.

Intern domstol
Mange DM-medlemmer vælger at lægge nogle ekstra timer på jobbet. Ifølge undersøgelsen fra CASA mener halvdelen af dem, at det er nødvendigt for at kunne løse opgaverne. Kun få svarer, at deres egne ambitioner spiller ind på overarbejdets mængde.

Psykolog Anne Marie Bergholt er ikke overrasket.

“Når man som engageret højtuddannet medarbejder oplever, at man får for lidt tid til at løse sine opgaver ordentligt, føler man sig krænket på sin kompetencefølelse. For en fagligt dygtig person er det meget svært at håndtere. De yder en enorm indsats, men får måske hverken den løn eller den anerkendelse, som de fortjener. De kommer i klemme mellem manglen på tid og de faglige krav, blandt andet fordi de arbejder under pres fra både et ydre og et indre publikum. De har en ledelse, men de har også sig selv som faglige dommere over deres egne produkter. Så selv i de tilfælde, hvor ledelsen ikke har indsigt til at vurdere kvaliteten, ved de det stadig selv, hvis de ikke har gjort arbejdet godt nok”, fremhæver Bergholt.

Farlig erfaring
Psykologen genkender gruppen af hårdtarbejdende og rutinerede midaldrende magistre fra sin praksis.

“Børnene er halvvoksne, og nu giver de arbejdet en ekstra skalle. De er dygtige, rutinerede, indsigtsfulde og kender måske virksomheden bedre end deres nærmeste chef. De har masser af viden, men de har ikke den formelle kompetence. De kan ikke holde ud at se på, at arbejdet ikke bliver gjort ordentligt, eller at ansvar får lov til at flyde. Hvis de ser huller i ledelsens beslutninger, prøver de at udfylde dem. Og så får de modstand fra samme ledelse og måske også fra kolleger. Netop fordi stressede medarbejdere i forvejen er udmattede og anspændte, kan de ikke altid håndtere modstand med et skuldertræk. Og så kører konflikten. Medarbejderen kommer sjældent ud som vinder”, siger Anne Marie Bergholt.

Top 19 i mit job
Arbejde og fritid skal være foreneligt. Det er vigtigt, mener langt de fleste privatansatte medlemmer af DM. Hele 73 procent mener oven i købet, at det er meget vigtigt. Lægger man alle svar sammen fra næsten 1.000 privatansatte DM-medlemmer, får man følgende liste fra CASA over kendetegn for et godt arbejde. Listen fortæller ikke, i hvilken grad ønskerne bliver opfyldt.
 1. Arbejde og fritid/familie skal være foreneligt.
 2. Et godt samarbejde med kollegerne.
 3. Spændende og udfordrende opgaver.
 4. Frihed og selvstændighed i arbejdet.
 5. Indflydelse på vigtige beslutninger vedrørende mit arbejde.
 6. Mulighed for at udvikle mig og lære nyt.
 7. Mulighed for faglig kvalitet i arbejde og produkt.
 8. At arbejdspladsen er præget af fællesskabsfølelse og åbenhed.
 9. At ansvar og kompetence er afpasset de opgaver, jeg skal løse.
 10. Anerkendelse efter veludført arbejde fra ledere, kolleger eller brugere.
 11. Faglig sparring i form af medspil og modspil fra nærmeste leder.
 12. Tryghed i ansættelsen.
 13. At nytænkning og initiativ vurderes højt på arbejdspladsen.
 14. At få information om udviklingsmål og -strategier.
 15. Godt fagligt netværk.
 16. At arbejdet tilfører andre eller samfundet noget positivt.
 17. Vellønnet arbejde.
 18. At kunne følge produktet fra start til slut.
 19. Mulighed for karriere

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen