Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Haves: arbejde, Søges: lykkelige medarbejdere

“Lykken står den kække bi”, lyder en gammel talemåde. Men det er også højaktuelt og meget beskrivende for fremtiden. Nogle virksomheder rekrutterer allerede primært lykkelige personer, og lande laver lykkeregnskab som mål for den nationale vækst. Hvidovre Kommune fik også lavet et lykkeregnskab og fandt ud af, om det er lykke at arbejde i Hvidovre Kommune.

Emneord:

“Arbejdsgivere vil have lykkelige medarbejdere. Tendensen ses allerede, og det skyldes blandt andet, at der er sket en bevægelse i lykketænkning. Lykke har ændret funktion og er visse steder også vigtig, når nye medarbejdere skal findes”, fortæller fremtidsforsker Sally Khallash fra Instituttet for Fremtidsforskning i København.

Hun er medforfatter til rapporten Future Happiness og en af oplægsholderne til en konference om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Hvidovre Kommune. Dagen er arrangeret af kommunens centrale samarbejdsudvalg for at give inspiration til tillidsrepræsentanter og ledere til at skabe attraktive arbejdspladser i kommunen.

“Er det lykken at arbejde i Hvidovre Kommune?”, er spørgsmålet, der skal drøftes i løbet af dagen. Meningen er, at der skal udarbejdes et såkaldt lykkeregnskab for Hvidovre Kommune. Konferencen er finansieret af tillidsrepræsentanternes akutmidler. “Lige nu ser det jo ikke ud til, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, men alt tyder på, at vi kommer til det i fremtiden. Derfor er der en gensidig interesse fra ledere og medarbejdere i at skabe den gode arbejdsplads”, siger Nina Roth, personaleudviklingskonsulent i Hvidovre Kommune. 

Kun lykkelige mennesker ansættes
I rapporten Future Happiness har Instituttet for Fremtidsforskning set på nogle af de bevægelser, der sker inden for lykke og lykkeforskning, og på hvordan man definerer lykke i moderne tid. I årtusinder har man vekslet mellem at se på lykke som en subjektiv eller en objektiv størrelse. Instituttet ser tegn på, at lykke er blevet et objektivt begreb, så man nærmer sig en definition af lykke. Der er blandt andet lande, der laver lykkeregnskab som mål for den nationale vækst.

“Vi har undersøgt, hvilke konsekvenser det har, at man begynder at låse definitionen af lykke lidt fast og operationaliserer den, så man laver lykkepolitik og -mål eller begynder at kigge efter lykkelige medarbejdere. Et af vores kritikpunkter er, at lykke på den måde bliver flad og ensidig”, fortæller Sally Khallash.

Hun er ikke i tvivl om, at lykke er kommet for at blive på dagsordenen – også i arbejdslivet.

“Det skyldes, at der er en masse sidegevinster ved lykke. Lykkelige mennesker er mere produktive, de har lavere sygefravær, brokker sig mindre og gør arbejdspladsen mere attraktiv”. Hun giver som eksempel, at North Western Airline er begyndt at rekruttere primært på baggrund af, hvor lykkelige de kommende medarbejdere er. Det amerikanske magasin Fortune laver nu også lister over det bedste sted at arbejde, hvor medarbejderne er lykkelige.

Det er lykken at arbejde i Hvidovre
Ud fra psykologen Abraham Maslovs behovspyramide har Instituttet for Fremtidsforskning fundet frem til tre logikker, der er det teoretiske fundament for lykkeregnskabet.

Først og fremmest er der Industri-logikken, hvor tryghed, balance og det nære er lykken. I Dream Society-logikken er lykke blandt andet fællesskab og branding og drømmen om status, succes og det perfekte liv. I Creative Man-logikken er selvrealisering og det kreative nødvendigt for lykke. Hver logik er forsynet med et indeks, som Instituttet bruger til at udarbejde et lykkeregnskab. Sally Khallash og hendes kollega tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes trivselsrapport, når de beregner lykken hos ledere og medarbejdere i Hvidovre Kommune.

På en skala fra 1-6, hvor 6 er bedst, viser lykkeregnskabet, at Hvidovre Kommunes medarbejdere er ret lykkelige. De får en samlet score på lidt under 5. Hvis man kigger på de forskellige logikker, står det bedst til med Industri-logikken, der får 4,75 point, dernæst Creative Man-logikken med 4,59, og til sidst Dream Society-logikken med 4,52 point. “Hvis man tager forbehold for, at data er indsamlet på lidt forskellig vis, så indikerer lykkeregnskabet, at Hvidovre Kommune ligger næsten lige så højt på lykkeskalaen som Danmark”, siger Sally Khallash.

Kvinder og Industri-logikken
Konferencedeltagerne arbejdede i grupper og debatterede blandt andet, hvilke logikker de har mest af på arbejdspladsen, og hvilke logikker der ikke er så meget plads til på arbejdspladsen. Det gav inspiration til, hvordan man kan forbedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

“Vi snakkede om, at der på nuværende tidspunkt nok er mest plads til Industri-logikken. Det vil sige, at der er fokus på balance og tryghed, og at man kan få privat- og arbejdsliv til at hænge sammen. Måske er det naturligt, når 75 procent af vores ansatte er kvinder. Men nogle finder jo lykke ved andre kernepunkter, så måske skal vi gøre plads til mere projektorganisering og kompetenceudvikling, som passer bedre til henholdsvis Dream Society- og Creative Man-logikkerne”, siger Nina Roth fra personaleafdelingen i Hvidovre Kommune.

“Jeg tror måske, at vi skal lave lidt om på nogle arbejdsgange, fordi det nok kan virke lidt stift på nogle”, siger Preben Mac, sagsbehandler i miljøafdelingen og medlem af det centrale samarbejdsudvalg. Han synes, at det har været en lærerig dag, der gav stof til eftertanke. “Jeg opfordrer alle til at gå tilbage til deres arbejdspladser og fortælle om dagens debat og idéer. Vi vil også drøfte det videre i det centrale samarbejdsudvalg, så vi kan fortsætte med at have en god arbejdsplads, men også tiltrække nye typer medarbejdere”, siger Preben Mac.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen