Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

EU’s forskningsmilliarder skal ud at arbejde

Emneord:
Der er stor kvalitet i den europæiske forskning, men resultaterne bliver langtfra udnyttet optimalt.

Sådan konkluderer en rapport fra en international ekspertgruppe, som har vurderet udbyttet af EU’s milliardstøtte til store tværnationale forskningsprojekter.

Fra 2002 til 2006 har det såkaldte FP6-rammeprogram givet ikke mindre end 17,5 milliarder euro – svarende til 130 milliarder kroner – til støtte for europæisk forskning. Formålet har været at styrke forskningsmiljøernes konkurrencedygtighed og medvirke til, at resultaterne når længere ud. Det sidste er dog ikke lykkedes i tilstrækkelig grad, vurderer ekspertgruppens danske medlem, Lene lange, der også er prodekan på Aalborg Universitet.

“Europa skal være bedre gearet til at bygge ny forretning på ny viden, så forskningsresultaterne bliver udnyttet. Det kræver mere samarbejde og en langt mere tværdisciplinær og tværinstitutionel indsats, end vi hidtil har praktiseret. Forskerne må sikre sig, at deres arbejde er værdifuldt for det omgivende samfund”, siger Lene Lange i en kommentar til rapporten.

Den internationale ekspertgruppe peger også på en række andre svagheder i den hidtidige forskningsindsats på EU-niveau:
  • Europa bør åbne sig langt mere mod omverdenen i tværdisciplinær forskning og andre oplagte globale forskningsprojekter. Forsøgene på at knytte europæiske forskere tættere sammen har betydet en utilsigtet lukken sig om sig selv.
  • Højteknologi er et forskningsindsatsområde, som har været særligt i fokus hos de bevilgende myndigheder. Men fokus har været så snævert, at rammeprogrammet har forbigået andre i øvrigt helt oplagte områder, som ellers kunne have genereret både vigtige resultater og nye arbejdspladser.
  • Endelig har samarbejdet med små og mellemstore virksomheder været en betingelse for bevillinger, men på så firkantede formler, at det til tider har bremset ellers spændende projekter.
Ekspertgruppens anbefalinger vil senere på året blive forelagt ministrene på et rådsmøde i EU. Forinden har Forsknings- og Innovationsstyrelsen herhjemme sat rapporten på dagsordenen på et møde sidst i april.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen