Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Regler i jobcentre forenkles

Emneord:

Papirstakkene på sagsbehandlernes borde i landets jobcentre skal formindskes.

Sammen med Socialdemokraterne, De Radikale og Dansk Folkeparti har regeringen lavet en aftale om et lovforslag, der skal forenkle aktiveringsindsatsen fra den 1. august i år, så der bliver mindre papirarbejde og mere borgerkontakt, forklarer kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen Kim Svendsen-Tune.

“Reglerne om sanktionerne af kontanthjælpsmodtagere blev af jobcentrene opfattet som besværlige, og reglerne om aktivering af unge under 30 år var nærmest umulige at administrere. Jobcentrene får nu mulighed for at tilrettelægge indsatsen inden for få ensrettede rammer og på en anden måde end tidligere”, siger Kim Svendsen-Tune.

Tidligere undersøgelser har vist, at sagsbehandlerne på jobcentrene for hver arbejdstime brugte tre kvarter på papirarbejde og kun et kvarter på borgerkontakt. Regeringen har for at forenkle området indhentet forslag fra jobcentrene om, hvad der kunne gøres anderledes. Det er resulteret i 169 forslag om forenkling af regler og procedurer, og mange af disse er ifølge Kim Svendsen-Tune blevet imødekommet.

“Man har spurgt medarbejderne på jobcentrene, hvor stenen i skoen især trykkede, og det har vi lyttet til. Vi vil gerne være med til at forenkle indsatsen, så meget vi kan. Samlet set skulle det medvirke til, at sagsbehandlingen og indsatsen bliver mere enkel”, siger han.

Forenklingen er særligt rettet mod ungeregler, sanktionsområdet, sygeopfølgningsområdet og jobcentrenes modtagelse af borgere, hvor der var enighed om, at der var et særligt stort forenklingspotentiale.

Der er allerede udsendt materiale om, hvordan jobcentrene kan tilrette modtagelsen, og med lovforslaget afskaffer man nu blandt andet helhedsvurderingen, fordi den er overflødig, da jobcentrene løbende foretager en individuel vurdering i kontaktforløbet. Desuden vil jobcentrene nu kunne afholde cv-samtaler lidt tidligere end de fire uger, som før var minimumsgrænsen.

Ifølge lovteksten giver afbureaukratisering på dagpengeområdet fra og med 2010 årlige merudgifter på 15 millioner kroner. Bl.a. vil målretning af beskæftigelsesindsatsen medføre administrative merudgifter for kommunerne. Lovforslagets samlede økonomiske og administrative konsekvenser giver ved fuld indfasning i 2013 en offentlig mindreudgift på cirka 57 millioner kroner.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen