Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM Pensionist – en aktiv del af DMt

Emneord:
Hvem er vi?
Dansk Magisterforenings pensionistsektion har ca. 1.500 medlemmer, der efter afslutningen på deres arbejdsliv ikke er udbrændte, men gerne vil fortsætte et fagligt og socialt fællesskab.

Som medlem af pensionistsektionen:
  • betaler du halvt kontingent til DM
  • kan du få råd og vejledning i DM’s sekretariat
  • modtager du fortsat Magisterbladet og tillige Statspensionisternes Centralorganisations medlemsblad
  • har du en bestyrelse, der varetager dine interesser som pensionist i forhold til DM og omverdenen 
  • har du mulighed for at deltage i lokalklubbernes aktiviteter

Klubberne
Lokalklubberne er oprettet i Århus, Odense og København/Sjælland. Vores medlemmer er en broget flok med baggrund i mange forskellige arbejdspladser: private og offentlige virksomheder, forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner, universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Medlemmerne af DM Pensionist møder hver især op med erfaringer, viden og oplevelser, der er interessante og spændende for andre medlemmer af klubberne, der også formidler kulturelle tilbud, arrangerer rejser m.v.

Klubberne har en selvstændig økonomi, og deltagelse i klubbernes arrangementer er som regel gratis. Kun ved mere dyre arrangementer er det dog nødvendigt at bidrage med en skilling fra egen lomme.

Du kan læse mere om klubberne på www.dm.dk.

Det vil vi
Pensionistsektionen har en bestyrelse, der vælges hvert andet år. Bestyrelsen vælger en formand, der p.t. er undertegnede, som desuden er valgt ind i DM’s hovedbestyrelse.

Vi anser det for vigtigt at være repræsenteret i DM’s besluttende organ. Vores politik afviger på en del områder fra de øvrige HB-medlemmers. De vil have højere løn og kortere arbejdstid. Pensionistsektionen ønsker, at pensionen følger “lønfesten” procentuelt, således at værdien af pensionerne ikke udhules, og at pensionsvilkårene løbende forbedres. I HB er vi naturligvis ikke imod, at DM’s aktive medlemmer får forbedrede arbejdsvilkår, men vi pensionister skal råbe højt for ikke at blive glemt, når DM’s krav til overenskomstforhandlingerne videresendes til AC.

Kulturelle og sociale tiltag støtter vi i HB, bl.a. har vi medvirket til et DM-medlemskort – DM Procent - med gratis- eller billigordninger til indkøb eller rabat ved adgang til kulturinstitutioner og andre tilbud.

Pensionistsektionen har etableret kontakt til andre pensionistorganisationer. Vi har et gensidigt frugtbart arbejde med DJØF’s pensionister og deltager i arbejdet i Statspensionisternes Centralforening, hvor vi har kontakt til tjenestemandsorganisationerne i COI og COII og dermed indflydelse på den politik, der føres på tjenestemandsområdet.

I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på “næsten-pensionisternes” vilkår i form af seniorordninger, efterløn m.v. Ved OK 2008 blev der aftalt regler for seniorrettigheder fra det fyldte 60. år til offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner – en god ordning for de ældre medlemmer, der ønsker en gradvis aftrapning i deres arbejdsliv.

Vi vil gerne bruges
Det er vores opfattelse i DM Pensionist, at DM er en fagforening for alle magistre, uanset om de er studerende, erhvervsaktive, arbejdsledige eller pensionister.

DM skal ikke glemme, at unge aktive magistre bliver ældre magistre. Måske er næste skridt, at DM finder ud af, hvad DM som organisation kan bruge sin pensionistgruppe til.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen