Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Cigarkasserne vokser

Emneord:

5.000 kr. ekstra til de laveste taxametre fra 2012, 6 mio. kr. over tre år til modernisering af laboratorier og et mindre løft i basismidlerne. De kaotiske forhandlinger om globaliseringsmidlerne endte med et resultat, som universiteterne i det store og hele udtrykker tilfredshed med.

Særligt taxameterløftet, der blev hævet fra regeringens oprindelige udspil på 2.000 kr. ekstra, anses i rektorkollegiet for en anerkendelse af behovet for en håndsrækning til de nødlidende samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

Isoleret set giver det lille løft i basismidlerne på 150 mio. kroner – der skal fordeles mellem de otte universiteter – dog ikke anledning til jubelscener på rektorformand Jens Oddershedes kontor. Særligt det forhold, at politikerne i udpræget grad har valgt på forhånd at øremærke midler til en lang række projekter, ærgrer Jens Oddershede.

“Man kommer ikke langt med 150 mio. kr. Der er stort set ikke nye penge til fri afbenyttelse. I realiteten har vi uændrede driftsbudgetter, når det gælder de centrale prioriteringer på universiteterne. Pengene er jo gået til de mange forskellige kasser og specifikke formål, som politikerne har bestemt, pengene skal gå til”, siger han.

Andelen af basismidler udgør 56 pct. af de samlede statslige midler til forskning, hvilket er uændret i forhold til forrige finanslov. Dansk Magisterforening anbefaler, at andelen af basismidler udgør 70 pct. af de samlede forskningsmidler.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen