Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Skovsag kan skade DMU

Aarhus Universitets ledelse kritiserer DMU i sagen om sminkning af naturtilstanden i de danske skove. Men ifølge forvaltningsekspert kunne DMU næppe have handlet anderledes. Samtidig presses DMU af kommende konkurrenceudsættelse.

Emneord:

Samtidig med at miljøminister Troels Lund Poulsen har krævet en redegørelse fra Skov- og Naturstyrelsen i sagen, hvor styrelsen beskyldes for at vildlede EU og offentligheden om naturtilstanden i de danske skove, medfører sagen nu også intern kritik på Aarhus Universitet (AU).

Sagsdokumenter har hidtil afsløret, hvordan styrelsen pressede DMU til at tegne et stærkt forskønnet billede af sundhedstilstanden for en række skovtyper i en indberetning til EU.

Men ifølge prorektor ved AU Søren E. Frandsen har også DMU handlet forkert ved ikke at lægge afstand til indberetningen.

“DMU have sikret sig mod at skulle lægge navn til det, som i sidste ende blev en sammenblanding af faglige vurderinger og politiske ambitioner. Der skal være en tydelig adskillelse mellem forskningsbaseret rådgivning og politik”, siger Søren E. Frandsen.

Kritikken møder imidlertid ingen forståelse på DMU. Her fremhæver medarbejdere, at det i sidste ende var Miljøministeriet, der var afsender, ligesom det må stå for ministeriets egen regning, at ministeriet i en pressemeddelelse hævdede, at indberetningen til EU skete på baggrund af rapporter fra DMU. For ministeriet lagde netop ikke DMU’s faglige vurderinger til grund for EU-indberetningen. Tværtimod gjorde DMU under sagsforløbet ministeriet opmærksom på, at forskningsinstitutionen var uenig i ministeriets vurderinger.

Professor i offentlig forvaltning ved AU Jørgen Grønnegaard Christensen mener heller ikke, at DMU kunne have handlet anderledes i sagen.

“Politikere og embedsmænd må i sidste ende drage de konklusioner, de vil, og her drejer det sig om opgørelsesmetoder, hvor det står ministeriet frit for at opgøre tallene, som de vil”, siger han.

Frihed og tvang
Sagsforløbet og den interne AU-kritik viser ifølge Grønnegaard Christensen, at modsætningen mellem forskningsbaseret rådgivning og politik er blevet yderligere tydeliggjort med sektorforskningens integration på universiteterne.

“Fusionerne blev begrundet med, at spillereglerne for sektorforskere og universitetsforskere nu skulle være ens. Dermed er situationen, at forskerne med legitimitetsmæssig opbakning kan komme og sige, at lige netop i denne sag er det måske ikke foregået efter bogen”.

Imidlertid har sektorforskningsinstitutionerne al mulig grund til at være varsomme med at tale de opdragsgivende ministerier imod, mener Jørgen Grønnegaard Christensen.

“Jo flere sager der kommer af denne art, des mindre tilbøjelig kan man være fra myndighedernes side til at ville engagere sig med sektorforskningen”.


I DMU’s tilfælde understreges problemet ved, at Miljøministeriet har besluttet at konkurrenceudsætte en del af DMU’s opgaver, hvilket risikerer at medføre, at DMU’s Kaløafdeling nedlægges. Eller som DMU-forkningschef Flemming Skov siger:

“Når du har en situation som nu med konkurrenceudsættelse, kan der altid rejses tvivl om det, vi siger. For er vores råd baseret på, at vi skal have penge næste gang? Min holdning er, at den situation er uholdbar”, siger han.

Selvom skovsagen kaster et uheldigt lys på DMU, ønsker både Aarhus Universitet og DMU at fastholde de eksisterende rammer for samarbejdet med Miljøministeriet – inklusive udveksling af synspunkter mellem DMU og ministerium under sagsbehandlingen. Også selvom det indebærer risiko for flere sager med uheldig sammenblanding af rådgivning og politik.

“Jo, men sådan har det altid været med sektorforskningen. Det er jo ikke noget specielt nyt”, siger Flemming Skov.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen