Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Uni-evaluering II: Forskningsfriheden er svækket

Emneord:

Capcent har spurgt 5.673 universitetsforskere om deres opfattelse af forskningsfrihedens vilkår på universiteterne siden 2003, og holdningen er klar både blandt almindeligt ansatte og forskere i ledende stillinger: Den nuværende universitetslov har medført en mærkbar forringelse for forskningsfriheden, både institutionelt og individuelt.

Ifølge undersøgelsen har 43 pct. af forskerne oplevet konkrete begrænsninger i deres forskningsfrihed. Men hvad har så begrænset forskernes frihed? Her svarer 77 pct., at finansiering (eller mangel på samme) har haft en indflydelse. Andre faktorer er mangel på tid (58 pct.), manglende opbakning fra ledelsen (28 pct.), undervisningsbyrden (26 pct.) og “organisatoriske forhold” (26 pct.).

I det hele taget synes finansieringen af forskningen at spille en væsentlig rolle. Halvdelen af de 5.673 forskere angiver således, at mere end 50 pct. af deres forskningsaktiviteter er finansieret ved hjælp af eksterne midler.

Trods den udbredte skepsis angiver forskerne ifølge rapporten, at de generelt er tilfredse med vilkårene for deres egen forskning. 87 pct. af forskerne angiver, at de “til en vis grad” eller “i stor grad” inden for de seneste to år har haft frihed til at vælge forskningsemne, mens den tilsvarende vurdering af metodefrihed er 92 pct.

En stor del af debatten om universitetsloven har handlet om “pålagte opgaver”. Også her forsøger Capacents undersøgelse at give et svar. 63 pct. af forskerne svarer således ja til spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet pålagt opgaver af deres ledere. Det drejer sig især om undervisning og administrative opgaver men også om forskning. 22 pct. svarer således, at de er blevet pålagt forskningsopgaver. Jo mere anciennitet, des færre bundne forskningsopgaver, afslører tallene, men også lektorer (17 pct.) og professorer (11 pct.) angiver, at de er blevet pålagt forskningsopgaver.

Forskerne er også blevet spurgt, om de inden for de seneste to år har fået “syltet” forskningsprojekter af ledelsen. Her svarer 13 pct. ja, mens 5 pct. angiver, at syltningen har bestået i, at ledelsen har forhindret vedkommende i at ansøge om forskningsmidler.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen