Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Uni-evaluering I: Ringe medindflydelse til ansatte

Emneord:

Efter pres fra Socialdemokraterne blev det besluttet, at de universitetsansattes oplevelse af blandt andet medindflydelse og forskningsfrihed også skulle inddrages i universitetsevalueringen. Denne del af evalueringen er nu offentliggjort af Videnskabsministeriet, og resultaterne afslører udbredt utilfredshed med både medindflydelse og forskningsfrihed på universiteterne.

Ifølge Capacent, der har forestået undersøgelserne, oplever de ansatte, at de kun i meget begrænset omfang har rum for medindflydelse under den nye universitetslov. Opfattelsen er, at universitetsloven har givet lederne for meget magt, og det er helt afhængigt af den enkelte leder, om de ansatte inddrages i beslutningerne.

Kun 11 pct. tilkendegiver, at de er i stand til at øve indflydelse på beslutninger, der træffes af rektor eller bestyrelse, mens 17 pct. oplever, at de har indflydelse på beslutninger på fakultetsniveau. På institutniveau er billedet mere blandet: Her mener 50 pct. af de ansatte, at de har indflydelse på beslutningsprocessen.

Det måske mest overraskende ved undersøgelsen er, at lederne tilsyneladende er enige med deres medarbejdere. Faktisk ønsker lederne at give de ansatte mere indflydelse, end de ansatte selv ønsker. Således mener 77 pct. af lederne, at de ansatte skal inddrages mere i beslutninger, der træffes på rektorniveau eller i bestyrelsen, mens hele 88 pct. af lederne mener, at de ansatte i højere grad skal inddrages i beslutninger på institutniveau. Blandt de ansatte ønsker 70 pct. mere indflydelse på rektor-/bestyrelsesniveau, mens 83 pct. ønsker mere indflydelse på institutniveau.

På baggrund af interviews har Capacent opgjort ansatte i ledende stillinger i to grupper: 1) Dem, der finder, at den nye struktur har gjort beslutningsprocessen mere “fleksibel”, hvilket muliggør, at nye idéer kan implementeres hurtigt. 2) Dem, der oplever, at de fleste beslutninger træffes, uden at de ansatte har nogen reel indflydelse. Denne gruppe ledere ønsker en styrkelse af de formelle strukturer, der skal sikre de ansattes medindflydelse. Kritikken går særligt på, at de ansatte ofte først høres, efter en beslutning er truffet.

Capacent har også analyseret 102 møder i beslutningstagende organer. Ifølge Capacent fungerer møderne i disse organer primært som fora, hvor der videregives informationer. Analysen viser, at kun 10 ud af 100 mødepunkter angår egentlige beslutninger. Resten af tiden bruges til at diskutere og videregive informationer.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen