Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Forlang løn under krisen

Ordrebogen er tom. Din løn er forsinket. Dagene går. Du rykker for pengene og får et henholdende svar. Pas på! Vejen til Lønmodtagernes Garantifond har flere sving, end du tror.

Emneord:

I juli i år steg antallet af konkurser i Danmark til nye højder. Næsten 500 virksomheder måtte give op og sende deres medarbejdere hjem. Ofte med tomme lommer.

Også DM’s medlemmer bliver nu ramt af danske virksomheders økonomiske krise. Nogle medlemmer slipper med få dages forsinkelse i lønnen. Andre må sige farvel til en virksomhed under konkurs.

“Medarbejdere, og det gælder også blandt DM’s medlemmer, har en meget stor tillid til, at pengene nok skal komme igen fra Lønmodtagernes Garantifond”, siger Charlotte Dester, der er konsulent i DM.

Tilliden er ofte velbegrundet. For det meste lykkes det med hjælp fra DM at få pengene hentet hjem. Alligevel advarer DM’s konsulent indtrængende imod, at man trækker på skuldrene og lader tiden gå, når lønnen ikke lander på kontoen.

“Man er nødt til at reagere, hvis man ikke får betaling for sit arbejde. Det svarer til, at man låner sin arbejdsgiver penge. For hver dag, der går, stiger risikoen for, at pengene er tabt. Desuden sker udbetalingen fra Lønmodtagernes Garantifond ikke automatisk. Man skal opfylde nogle krav”, understreger DM-konsulent Dester.

Faldgruberne er flere.

For eksempel kan man ikke få penge fra Lønmodtagernes Garantifond, før virksomheden er under konkurs. Tit er det DM, der må begære konkursen.

For eksempel må fonden højst udbetale 160.000 kr. i erstatning for løn efter skat.

For eksempel gælder der skærpede krav for erstatning for løn, der ligger mere end seks måneder tilbage.

“Seks måneder lyder af meget. Men det tager tid at få en virksomhed erklæret konkurs. Hvis man som lønmodtager først lader stå til i et par måneder, i håb om at tingene nok skal ordne sig, risikerer man at tabe nogle af pengene. Det sikreste er at kontakte sin fagforening, hvis man har mistanke om, at den udeblevne løn skyldes alvorlige økonomiske problemer for virksomheden”, råder DM-konsulenten.

Ingen løn
Din situation:
Du får ingen løn. Dagene går. Du spørger din chef og får vage, beroligende svar. Ugerne går.

Pas på:
Du risikerer aldrig at se dine penge. Lønmodtagernes Garantifond kræver dokumentation for, at dit lønkrav er “rejst over for arbejdsgiveren og forfulgt uden ubegrundet ophold”. Det gælder lønkrav, som ligger mere end 6 måneder forud for en konkurs. Men da du ikke kan vide, hvor lang tid der går, inden virksomheden enten klarer skærene eller bukker under, bør du skriftligt kræve at få din løn, så du altid har den fornødne dokumentation parat.

Sådan gør du:
Ring til DM. Din fagforening vil vejlede dig i, om du eventuelt bør hæve ansættelsesforholdet. I DM kan du også få at vide, hvordan du sikrer dig den fornødne dokumentation til Lønmodtagernes Garantifond. 

Du overser frist
Din Situation:
Du og dine kolleger har knoklet som sindssyge. Alligevel er virksomheden gået konkurs. Nu er alle sendt hjem. Du tager direkte på ferie.

Pas på: Lønmodtagernes Garantifond skal have din ansøgning senest fire uger efter at virksomheden er gået konkurs. Fonden kan give dispensation og forlænge fristen til fire måneder, men du har ikke automatisk ret til dispensation.

Sådan gør du:
Overhold fristen. Ring til DM. Din fagforening vil hjælpe dig med at få ansøgningen hurtigt af sted til Lønmodtagernes Garantifond.

Udlæg er tabt
Din situation:
Du lægger tit ud for en taxatur, en kundefrokost eller et kursus på det kreditkort, som firmaet har bedt dig om at oprette. Normalt afleverer du bare regningen i bogholderiet og får pengene refunderet i god tid, inden beløbet bliver trukket på din konto.

Pas på:
Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke dine gamle regninger. Fondens formål er at dække løntab. Under en konkurs må du stille op i køen sammen med de andre kreditorer.

Sådan gør du:
Sørg for at adskille virksomhedens økonomi og din egen økonomi. Du har ifølge funktionærloven krav på at modtage forskud til planlagte udlæg. Specielt i krisetider kan det være en dyr fornøjelse at låne sine egne penge ud til arbejdsgiveren. Sørg som minimum for at få afleveret alle regninger næste dag. Undgå kontante udlæg.

Ingen lønseddel
Din situation:
Normalt får du både løn og lønseddel til tiden. Men ikke denne gang. Da du rykker for pengene, indbetaler din arbejdsgiver din løn eller dele af den på din konto, men du får stadig ingen lønseddel.

Pas på:
Din arbejdsgiver er muligvis i gang med at befri sig for nogle udgifter til Skat. På din bekostning. Hvis Skat ikke har modtaget en indbetaling, bliver det beløb, du har modtaget på din konto, anset for at være din løn. Du ved, at det er din nettoløn. Men Skat anser beløbet for at være din bruttoløn: Ergo skal du betale skat af beløbet.

Sådan gør du:
Ring til DM, hvis du pludselig må undvære din lønseddel fra en arbejdsgiver, der normalt har styr på sit bogholderi. Din lønseddel er din eneste kvittering for, at arbejdsgiveren har indbetalt skat af lønnen.

Falsk konkurs
Din situation:
Din arbejdsgiver siger, at virksomheden har indgivet en begæring om konkurs. Du er fyret, fritstillet og bliver sendt hjem uden løn.

Pas på:
Hvis virksomheden ikke reelt er erklæret konkurs, får du ingen penge fra Lønmodtagernes Garantifond. Nogle arbejdsgivere lyver om virksomhedens status, fordi det er billigere for dem, hvis andre begærer virksomheden konkurs.

Sådan gør du:
Ring til DM. Din fagforening hjælper dig gerne med at tjekke, om virksomhedens ledelse reelt har indgivet en konkursbegæring. DM’s konsulenter bistår også gerne med at opgøre dine krav og søge dem erstattet gennem Lønmodtagernes Garantifond. Du vil i mange tilfælde kunne låne penge i DM’s sociale sikringsfond.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen