Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

DM på sagen

Emneord:
Ministerium tæt på inkasso
Et medlem af DM bliver ansat af en fond under et ministerium til at skrive en rapport. Efter et stykke tid siger hun op.
Fondens ledelse overtaler hende til at blive halvanden måned mere på normal løn. Samtidig aftaler man et vederlag på 50.000 kr., når rapporten er færdig. Da hendes ansættelse er slut, er rapporten dog kun halvt færdig. Andre aktører har ikke afleveret deres bidrag til tiden.
Senere får fonden brug for mere hjælp til samme rapport. DM’s medlem har i mellemtiden etableret sin egen virksomhed. Man aftaler et honorar på omkring 28.000 kr. Rapporten bliver færdig.
Men nu vil fonden ikke betale regningen. Ledelsen påstår, at det nye konsulenthonorar på 28.000 kr. er indeholdt i vederlaget på 50.000 kr.
DM går ind i sagen. Trods korrespondance med fonden og et møde i ministeriet er der ikke udsigt til en mindelig løsning.
DM’s advokat tager sagen til inkasso, så medlemmet kan få sine penge. Udsigten til en inkassosag stimulerer dog ministeriets lyst til at forhandle. Sagen ender med et forlig, hvor DM’s medlem foruden sine 28.000 kr. i honorar får 40.000 kr. i vederlag samt feriepenge, i alt 45.000 kr.

Skohandler løb fra aftale

En skohandler var tæt på at sætte hele sin butik over styr, da han forsøgte at løbe fra en aftale med et medlem af DM.

DM’s medlem bliver i 2005 ansat til at holde styr på skobutikkens salg på internettet. Efter en barselsorlov i 2007 vender hun ikke tilbage på jobbet. Hun er blevet syg. I efteråret siger hun sit job op.

Da hun får sin sidste månedsløn, er hun trukket i løn for en ferie, som hun har planlagt, men ikke fået holdt, fordi hun blev syg.

Men den går ikke. Syge medarbejdere kan ikke holde ferie. DM regner ud, at skohandleren skylder hende 14.500 kr. i løn og feriegodtgørelse. Han vil ikke betale. Sagen bliver overgivet til en advokat. Han vil stadig ikke betale. Sagen bliver overdraget til byretten på Frederiksberg. Skohandleren møder ikke op, men bliver dømt til at betale beløbet og renter, i alt 16.000 kr. Han nægter. DM’s advokat indgiver konkursbegæring mod selskabet. Intet sker.

Først umiddelbart inden konkursbegæringen skal behandles i skifteretten, giver han op. DM’s medlem får sin løn og sine feriepenge, men skohandleren vil stadig ikke give hende en lønseddel med dokumentation for, at der er betalt skat. Det sker først på selve mødet i skifteretten.

Ballade om bonus
En projektkoordinator bliver først overrasket og derefter fortørnet, da han i december sidste år forlader sit job i en stor dansk virksomhed. Ledelsen har ikke tradition for at udbetale bonus til medarbejdere, der forlader virksomheden. Man mener derfor heller ikke, at projektkoordinatoren skal have sin bonus med.

Det mener projektkoordinatoren nu nok, at han skal. Af tre grunde.

For det første har han opfyldt 10 ud af sine 11 personlige bonusmål. For det andet står det tydeligt på virksomhedens interne hjemmeside, at bonus følger medarbejderen. For det tredje fremgår det af funktionærloven, at man også har ret til sin bonusløn. Lovens princip er, at man ved fratræden har krav på sin sædvanlige løn. Da bonusløn også er en løndel, vil man typisk have krav på en forholdsmæssig andel af den samlede bonuspulje.

Da projektlederen går til sin fagforening, kan DM bekræfte hans fortolkning af paragrafferne. Ledelsen af virksomheden har dog i mellemtiden besindet sig på ret og rimelighed. Sagen ender fredeligt. Projektlederen får ikke blot sine 10/11 af årets bonus. Han får hele sin andel af årets bonus på 45.000 kroner ud over sin faste løn.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen