19.06.2018
Bogomtale

Begribe og gøre – innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv

318 sider, 299,00 kr.

Begribe og gøre gør status over den aktuelle forskning og praksis på landets professionshøjskoler og giver et nyt bud på metode og teori. Temaerne er innovation og entreprenørskab i relation til uddannelsesudvikling og velfærdsinnovation.

Innovation er de seneste år blevet en vigtig og nødvendig del af det danske uddannelsessystem. Men hvordan begriber vi innovation og entreprenørskab på professionsuddannelserne?

Bogens forfattere har alle beskæftiget sig med innovation og entreprenørskab gennem mange år. I Begribe og gøre tegner de et billede af de metoder, teorier, begreber og problemstillinger, der er i spil. Og gennem baggrundsviden, overblik og refleksion indbyder de til en fortsat udvikling af feltet.

Bogen er tænkt som en tværfaglig lærebog, der kan indgå i de forskellige professionsuddannelsers implementering af innovation og entreprenørskab i både uddannelsesdidaktikken og i udvikling af innovativ professionsfaglighed.

Den indeholder kapitler om bl.a.:
  • entreprenørskab og læring
  • innovationsdidaktik
  • barrierer for innovation
  • innovation i uddannelsen
  • modstand mod innovationsundervisning
Begribe og gøre kan læses af alle, der arbejder med innovation og entreprenørskab på professionsuddannelser. Det kan være pædagog- og læreruddannelserne, uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver m.m.