10.02.2015
Debatindlæg

Til Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen

Som undervisere og tillidsrepræsentanter i pædagoguddannelserne i Via University College vil vi gerne bidrage til belysning af årsagen til, at de studerende får utilstrækkelig tilbagemelding på opgaver.

Pædagoguddannelsen er en billig uddannelse med et lavt taksameter, en del mindre end hvad læreruddannelsen og meget mindre end hvad f.eks. sygeplejerskeuddannelsen koster. Pædagoguddannelserne er store uddannelser med mange studerende, og derfor har pædagoguddannelserne i høj grad bidraget til etableringen af professionshøjskolerne og til driften af disse.

Gennem en efterhånden lang årrække har pædagoguddannelserne samtidigt været udsat for de almindelige besparelser, der har været på uddannelsesområdet, og det har gjort ondt. Der er sparet på ressourcer til undervisernes kompetenceudvikling, forberedelse og undervisning, samtidig med, at kravene til uddannelserne er blevet mere mangfoldige og komplekse. Også en ny og ret anderledes pædagoguddannelse tager yderligere tid og ressourcer - i hvert fald i en indkøringsperiode.

Der er meget store forventninger til, hvad underviserne på pædagoguddannelserne kan levere i fremtidens pædagoguddannelse. Og det vil vi meget gerne. Desværre har vi for lidt tid, og opgaverne er for mange. Det mærker de studerende. De oplever, at de kun møder undervisere i kort tid, igangsættes med studieopgaver jævnfør studieaktivitetsmodellen, og at der ikke altid er feedback på studieaktiviteter og opgaver.

Det er frustrerende for underviserne at skulle anvende tid på at tilrettelægge studieaktiviteter uden selv at kunne følge dem ordentligt op, at hvert et minut af undervisningen skal være effektivt uden at der kan bruges tid til respons, ikke at kunne levere den fornødne undervisning og tilbagemelding på opgaver, hvilket selvfølgelig er helt centralt for de studerendes læring i en uddannelse.

Som tillidsrepræsentanter i pædagoguddannelsen VIA, må vi sige, at denne problematik ikke kan løses internt i pædagoguddannelsen. Det er tydeligt, at der nu er for få ressourcer til at løse opgaven ordentligt, og det bevirker, at vi hele tiden må prioritere mellem forskellige kerneydelser – f.eks. undervisning, forberedelse og feedback på opgaver.

Politikerne må tage ansvar i denne sag. Taksametertilskuddet til pædagoguddannelsen er for lavt, og vi er nu nødt til at melde ud, at det ikke længere kan hænge sammen.

Vi opfordrer til, at taksameterordningen gennemgås, og at fordelingen til uddannelserne giver alle uddannelser et rimeligt økonomisk grundlag at løse deres opgave på.

Pædagoguddannelsernes ledere gør alt, hvad de kan, for at midlerne kan strække, men vi har brug for, at der er parter udenfor uddannelsen, som nu tager ansvar og forøger de økonomiske ressourcer til denne uddannelse, der er så vigtig for det danske samfund.

Med venlig hilsen

Tillidsrepræsentanterne på pædagoguddannelserne i Via University College

Lis Reinholdt Kjeldsen, Pædagoguddannelsen i Horsens

Kirstine Buus Johansen, Pædagoguddannelsen i Ikast

Eddy Preben Thomsen, Pædagoguddannelsen i Århus

Lene Bejer Damgaard, Pædagoguddannelsen i Viborg

Ann Elsebeth Jacobsen, Pædagoguddannelsen i Holstebro

Erika Zimmer Brandt, Pædagoguddannelsen i Randers

Lars Bøjstrup, Pædagoguddannelsen i Århus