16.12.2016
Blogindlæg

Drop uddannelsesbom­men

Det er urimeligt at sænke bommen foran tusindvis af menneskers drømme om at dygtiggøre sig yderligere, skriver Lea Friedberg.

Af Lea Friedberg

“Det er min drøm, de tager fra mig”. Ordene kommer fra min veninde Andrea, men ordene er formentlig faldet fra mange tusinde mennesker, unge som gamle, i den sidste stykke tid.

Hvis det står til regeringen, skal det fra næste år ikke længere være muligt for personer med en videregående uddannelse at tage et omvalg senere i livet. Den vil nemlig sætte en stopper for, at man kan påbegynde en bachelor, hvis man har en i forvejen. Det forventes at skabe et provenue på 300 mio. kr, der bl.a. skal gå til at finansiere de dagpengeforbedringer, der blev aftalt for et års tid siden.

Prisen bliver for tusindvis af personer, at de må vinke farvel drømme om en ny start. Det er fuldstændigt hul i hovedet og kommer næppe til at hænge sammen økonomisk, når de studerende begynder at droppe ud kort før, at bachelorbeviset er i hus. For Andrea kan det blive den eneste mulighed, hvis hun skal nå sin drøm, og det kan blive dyrt.

"Jeg har altid drømt om at blive psykolog, men kom ikke ind i 2014. Jeg har siden dygtiggjort mig, jeg læser psykologi og kommunikation på Roskilde Universitet og har været på uddannelsesophold, hvor jeg har læst psykologi. Nu står jeg i et kæmpe dilemma: skal jeg droppe ud og blive forsinket i min uddannelse uden garanti for at komme ind på kvote 2? Enten det eller droppe drømmen".

Ud over de økonomiske omkostninger og begrænsningen af muligheder for omvalg i livet er jeg er bange for, at forslaget kan være med til skade den danske model. Den danske model er afhængig af, at vi har en fleksibel og omstillingsparat arbejdsstyrke, og danskerne har i dag Europarekord i at skifte job.

Udover at miste specialiseret arbejdskraft kommer forslaget til at være en hindring for vores mulighed for at tilpasse os et evigt omskifteligt arbejdsmarkedet og styrke vores kompetencer. Sammen med fremdriftsreformen er det med til at skabe et indsnævret perspektiv på vores muligheder i vores arbejdsliv - det bliver kæft, trit og retning frem for dygtiggørelse og innovation, der bliver de bærende værdier for de næste generationer.

Dette er blot en fortsættelse af den politiske trend, hvor studerende bliver brugt som prygelknabe og skal bøde for politiske reformer. Må jeg minde om, at de studerende allerede har betalt for dagpengereformen ved flere lejligheder. Med en indførelse af en karensperiode kan de studerende ikke modtage dagpenge den første måned efter endt studie, desuden er vores sikring blevet sat ned fra 82 pct. til 72,5 pct. af dagpengemaksimum. Det kan ikke være rigtigt, at der skal tages fra os igen.

Vores nye uddannelsesminister Søren Pind, lægger nu op til, at vi som en opblødning kan få mulighed for selv at betale for vores anden uddannelse. Dette er et mindst lige så farligt forslag, da det åbner for muligheden for brugerbetaling på de ordinære uddannelser og dermed bliver et opgør med den danske tradition for fri og lige adgang til uddannelse. Regeringens stræben mod amerikanske tilstande ses blandt andet også i det nye regeringsgrundlag, hvor der flirtes med tanken om private universiteter. Det synes absurd at skabe yderligere ulighed i uddannelsessystemet, hvor man reelt giver bedre bemidlede en klart bedre mulighed for at uddanne sig.  

Andrea beder stadig til, at politikerne vil overveje hendes og mange andres dilemmaer, når de skal 2. og 3. behandle forslaget, for som hun siger “Det gør så meget mere skade end gavn, når man bremser folks liv på den måde!”.

Heldigvis er vi mange, der kan se det ødelæggende ved forslaget. 73.000 mennesker har skrevet under i en protest, og på søndag holder de studerende en manifestation på Frue Plads mod forslaget. I DM studerende bakker vi fuldt op om kampen mod uddannelsesbommen, fordi hele Danmark vinder på uddannelse!

Uddannelsesloftet er en farce - og lad os kalde det, hvad det er: en uddannelsesbom.