10.02.2017
Debatindlæg

Midlerne er forsvundet i elitens lommer

”Den brede befolkning kommer til at betale for ’Ematum-røveriet’ i mange år fremover”, står der blandt andet i et åbent brev, som 14 navngivne medlemmer af MP Pension har sendt til pensionskassens formand, Egon Kristensen.

Af Jeef Bech og Jørgen Billetoft m.fl.
Kære Egon Kristensen, MP Pension

I det seneste nummer af Magisterbladet spurgte vi, hvorfor MP Pension har foretaget en uetisk investering i Ematum-obligationen. Vi havde håbet på, at du ville redegøre for, hvordan MP er kommet til at foretage en investering i Mozambique, som både trækker Mozambiques udviklingen i den gale retning og som sætter medlemmernes midler på spil. Vi havde også håbet på, at du ville indgå i en dialog med os omkring de reelle dilemmaer og udfordringer, MP Pension står over for, når det forsøger at agere som en ansvarlig investor. Vi tror selvfølgelig ikke, at MP Pension har ønsket at bidrage til korruption. Men noget er jo gået frygteligt galt. Har man f.eks. haft for stor tillid til den russiske og den schweiziske bank der formidlede salget af Ematum-obligationer uden at sikre sig, at udstedelsen var i overensstemmelse med Mozambiques forfatning? Har man f.eks. overvejet, at mange tunarter er på IUCN's rødliste over udryddelsestruede arter?

Vi synes, at MP Pension må redegøre for sagen, samt justere regler og procedurer, så vi undgår lignende sager i fremtiden. I dit svar angiver du nogle meget generelle overvejelser om at arbejde for en udvikling i den rigtige retning, som vi dårligt kan være uenige i. I vores indlæg, der bygger på indgående kendskab til Mozambique og grundig research, konkluderer vi, at MP Pension har bidraget til at trække udviklingen i Mozambique i den forkerte retning, fordi MP Pension har købt obligationer i et fup-foretagende, hvor en stor del af midlerne er forsvundet i elitens lommer. Du nævner at I screener i vores investeringer og indgår i dialog om bl.a. korruption. I Ematum sagen forekommer det os for overfladisk og passivt blot at følge med i medierne. Du skriver, at ’der har været en positiv udvikling i sagen’. Vi vil meget gerne høre præcist, hvad du bygger den opfattelse på. Den mozambikanske økonomi er i dyb krise, fordi staten nu står nu med en stor gæld. De, der har stjålet midlerne, kredsen omkring den tidligere præsident, er hidtil gået fri, og intet tyder på at de bliver stillet for retten og kommer til at betale pengene tilbage. Derfor kommer den brede befolkning til at betale for ’Ematum-røveriet’ i mange år fremover – blandt andet i form af dårlige skoler og elendigsundhedstjeneste.

Også set fra medlemmerne af MP Pensions interesse går det nu fra skidt til værre. Ifølge Financial Times faldt de statsobligationer, vi har fået i stedet for obligationerne i firmaet Ematum, fra kurs 81,2 til kurs 60 efter den mozambikanske regering 25 oktober erklærede, at landets gæld ikke er bæredygtig og samtidig bad kreditorerne om at omstrukturere gælden.

Vi vil derfor gentage vores opfordring til MP Pension om lave en fyldestgørende redegørelse for denne meget alvorlige sag. Det kan ikke gøres i et kort debatindlæg her i Magisterbladet, men vi beder MP fremlægge den relevante dokumentation på sin hjemmeside.
Jeef Bech
Jørgen Billetoft
Janice G. Førde
Ronnie Grønborg
Vibe Johnsen
Lisbet Møller
Peter Sigsgaard
Hans Ulrik Skotte Møller
Ole Stage
Ulla Strøbech
Pernille Nagel Sørensen
Elsebet Tarp
Bente Topsøe-Jensen
Mette Visti

Alle blogindlæg er udtryk for skribenternes egen holdning. Bland dig gerne i debatten, men hav fokus på sagen og argumenterne. Vi sletter personangreb, diskriminerende udsagn og indspil uden relevans for diskussionen. God debat!