07.05.2018
Blogindlæg

Blog: Jeg savner fokus på trivsel i ny rapport om universitetsuddannelser

"Uddannelse er en god forretning – og sikring af de studerendes trivsel er den bedste investering." Men det fokus savner Laura Marie Kalmark i en ny rapport.

Af Laura Marie Kalmark
”Set under ét er den samfundsøkonomiske værdi af universitetsuddannelserne stor. De store offentlige investeringer i universitetsuddannelser er så at sige en god forretning for Danmark.”

Sådan lyder det i starten af den rapport, som Udvalg om bedre universitetsuddannelser har arbejdet på siden april 2017, og som udkom i sidste måned. En rapport, der fuldstændig overser, at bedre uddannelse ikke kun handler om, hvad der er god forretning. Det handler derimod om at mindske mistrivsel på universiteterne.

DM’s analyse af studielivet fra 2017 viser, at 49% af de studerende inden for den seneste måned ret ofte eller meget ofte har følt sig nervøse eller stressede. Det er en kæmpe udfordring og et vigtigt sted at starte, hvis man vil skabe bedre universitetsuddannelser. Derfor kan man spørge sig selv, hvorfor bedre universitetsuddannelser kun handler om, hvad der har samfundsøkonomisk værdi. Hvorfor er bedre universitetsuddannelser ikke uddannelser, hvor de studerende trives? Hvor de studerende ikke er stressede?

I en tid, hvor universitetsuddannelserne rammes af milliardnedskæringer, er anerkendelsen af, at universiteterne har værdi for samfundet fantastisk. Dette kan man som studerende kun blive glad for at høre. Rapporten indeholder desuden gode forslag herunder udvidelse af retskravet til kandidatuddannelser, afskaffelse af 1,08 gangereglen ved studiestart og fokus på øget feedback til de studerende.

Når det er sagt, handler analyserne, anbefalingerne og konklusionerne i rapporten om, hvad der har mest værdi samfundsøkonomisk. Dette er i sig selv ikke et problem. Det er selvfølgelig vigtigt, at uddannelse giver værdi for samfundet.

Det er dog problematisk, at der ikke er fokus på de studerendes trivsel. Bør det ikke være værdifuldt at uddanne studerende, der trives? Det mener jeg, at det vil være. Både så vi kan komme ud på arbejdsmarkedet og være klar til at løfte, og mest af alt fordi vi ønsker et samfund, hvor borgerne trives og har det godt. At de studerende trives på universitetet bør være et mål i sig selv for at skabe bedre universiteter.

I rapporten fremhæves det, at en god universitetsuddannelse blandt andet er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og højt læringsudbytte, hvor de studerende skal kunne konkurrere med dimittender fra andre lande. Samtidig ved vi fra DM’s analyse, at 55% af stressede studerende har oplevet hukommelses- og koncentrationsbesvær, og 47% oplever, at studierne giver dem spændingshovedpine. Hvis man har koncentrationsbesvær og hovedpine, kan man ikke læse. Og hvis du alligevel glemmer, hvad du har læst, er det jo hovedløst. Hvis de studerende skal leve op til forventningerne om at kunne konkurrere med dimittender fra andre lande, bør man sætte fokus på at højne trivselsniveauet blandt de studerende. En trivselsindsats vil gavne kvaliteten af uddannelse.

Generelt bærer rapporten præg af et næsten ensidigt fokus på, hvad uddannelse skal kunne give samfundet i stedet for, hvordan vi skaber bedre universiteter. Uddannelse er en god forretning – og sikring af de studerendes trivsel er den bedste investering. Dét savner jeg i udvalgets rapport.