29.01.2018
Blogindlæg

Blog: Sådan forudsiger kunstig intelligens dine handlinger og fremtid

Jonathan Løw giver i dette blogindlæg fire eksempler på, hvordan kunstig intelligens i disse år udvikles til at kunne forudsige fremtiden.

Af Jonathan Løw
Normalt hører man, at vi ikke kan forudsige fremtiden. Måske kommer kunstig intelligens (AI) til at modificere dette udsagn. I hvert fald sker der lige nu kæmpe fremskridt indenfor de dele af den kunstige intelligens, der netop handler om at forudsige adfærd, udfald m.v. At det ligefrem vil gøre fremtidsforskere arbejdsløse, vil jeg ikke påstå, men den kunstige intelligens kan blive et utroligt vigtigt værktøj for organisationer til fremover at lave langt bedre og mere kvalificerede strategier, økonomiske fremskrivninger m.v.

Derudover kan det give os mennesker store fordele m.h.t. vores helbred, præventive indsatser m.v. Og netop koblingen imellem mennesker, adfærd og livskvalitet og så teknologien finder jeg afgørende, eftersom teknologier naturligvis skal være til for os mennesker – ikke omvendt.

Lad mig gi’ dig 4 eksempler på, hvordan kunstig intelligens i disse år udvikles til at kunne forudsige fremtiden…

Menneskelig adfærd

Algoritmer indenfor AI bliver i disse år væsentligt dygtigere til at genkende og derfor også fremskrive adfærd. Ét eksempel er MIT’s arbejde i deres CSAIL laboratorium, hvor algoritmen på baggrund af 600 timers analyse af YouTube videoer med menneskelig adfærd efterfølgende var i stand til at forudsige menneskelige reaktioner og adfærd i 43% af tilfældene. Det er kun 28% lavere, end hvad førende sociologer og adfærdsforskere scorede, og algoritmen var vel at mærke kun blevet eksponeret for 600 timers input på daværende tidspunkt.

Menneskeligt helbred
Harvard University arbejder for tiden ligeledes meget med hele området omkring kunstig intelligens og maskinlæring. Ét af forskningsforsøgene har bedt en algoritme om, udelukkende ud fra fotos på Instagram, at forudsige hvilke af profilerne, der ville udvikle en depression indenfor en kortere tidsperiode.

Succesraten oversteg her væsentligt, hvad eksperter indenfor området var i stand til, og de samme eksperter kommer derfor formentlig til at kunne få stor glæde af denne slags algoritmer i deres fremtidige arbejder og eksempelvis arbejde mere med præventiv adfærd, sundere livsbalance etc.

Menneskelige epidemier
En række amerikanske forskere har specialiseret sig indenfor udbrud af særligt farlige vira såsom eksempelvis Ebola. Ved hjælp af maskinlæring har de skabt et system, der er i stand til at forudsige trusler med en nøjagtighed på hele 87%. Én af deres testcases har været flagermus samt analysen af, hvorvidt disse flagermus var potentielle smittebærere og en risiko for, at eksempelvis Ebola sygdommen kunne sprede sig dels geografisk og dels med hvilken hast, det ville ske i givet fald.

Menneskelig levetid
Hvor gammel bliver jeg? De færreste mennesker har nok egentlig lyst til at få svaret på dette spørgsmål, og selvfølgelig findes der ingen algoritme, der kan sige dette med 100%’s sikkerhed.

Ikke desto mindre har supercomputeren på ”Beth Medical Center” i Boston indsamlet data i de sidste 30 år fra flere end 250.000 patienter. Algoritmen kan siden analysere alle disse data og forudsige et individs levetid med en nøjagtighed på 96% med plus minus 1 år.

Dette bemærkelsesværdige resultat vil i fremtiden kunne blive et værdifuldt værktøj til at opdage sygdomme i god tid samt i det hele taget bidrage positivt til at forlænge menneskers liv og livskvalitet