10.01.2018
Blogindlæg

Kære chef: Mindst hver tiende medarbejder skal arbejde med innovation

"Mange ledere foretrækker at opfatte innovation som noget, der kommer igennem geniale indfald fra medarbejderne. Sandheden er desværre ikke så simpel. Hvis I virkelig ønsker innovation, så kræver det en bevidst prioritering af tid og ressourcer", skriver iværksætter Jonathan Løw, der er ny blogger hos Magisterbladet.

Af Jonathan Løw

Lad mig i mit første indlæg til Magisterbladet på nettet slå to myter ihjel én gang for alle, når det gælder innovation:

  1. Innovation sker ikke mest effektivt på en brændende platform
  2. Innovation er ikke små forandringer, der kommer af sig selv, blot vi lærer at tænke nyt

De to myter lever ellers stærkt i mange organisationer herhjemme, men forskningen og praksis fortæller os noget andet.

Selvfølgelig er ’den brændende platformsfortælling’ sand i den forstand, at man, når man er under maksimalt pres, bliver nødt til at handle for at sikre overlevelsen. Det kan føre til nye idéer, men pointen er den, at disse idéer sjældent er ret bæredygtige eller strategisk fornuftige, fordi de ikke skabes ud fra overskud, men pres.

Naturligvis er det også korrekt, at en god innovationskultur kan skabe nye idéer, men det er blot sjældent noget, der sker organisk og helt af sig selv. De virkeligt gode og radikalt nye idéer kræver bevidst afsættelse af tid, effektiv inspiration udefra samt hjernerum og plads til innovation.

Ergo er jeg bæreren af det triste budskab, at innovation ikke er noget, der sker af sig selv eller kommer, når vi er mest under pres. Innovation kræver derimod, at vi afsætter tid og ressourcer til det.

For det offentlige Danmark er det dårligt nyt i den forstand, at vi hele tiden hører om et politisk ønske om at effektivisere og innovere. Der sættes imidlertid ikke midler eller mere tid af til dette. Tværtimod er forventningen, at medarbejderne af sig selv begynder at tænke nyt og innovere. De skal jo bare have ja-hatten på og være åbne for forandringer. Så skal det hele nok lykkes, tror man. Sandheden er desværre så enkel.

Inden for det private erhvervsliv er det på godt jysk ”træls” med ovenstående budskab, fordi mange ledere foretrækker at opfatte innovation som noget, der kommer igennem geniale indfald fra medarbejderne, hvorefter det så føres videre i organisationen fra idé til virkelighed. Sandheden er desværre igen så simpel.

Hvis I virkelig ønsker innovation, så kræver det en bevidst prioritering af tid og ressourcer. Hvis I eksempelvis er en lille organisation med 10 medarbejdere, så forudsætter radikal ny innovation, at I starter med at dedikere ½ eller 1 fuldtidsmedarbejder til formålet.

Hvis I er 100 medarbejdere, så sætter I et nul på disse tal osv. Forudsætningen er, at nogle dygtige medarbejdere – uanset om de allerede findes internt, eller de skal ansættes – får albuerum og tankerum til for alvor at tænke nyt.

Hvordan man derefter begynder at afprøve idéerne i praksis, er der mange forskellige holdninger til. Nogle taler for metoder som pretotyping og Lean Startup, mens andre foretrækker design thinking eller rapid prototyping. Disse metoder er alle udmærkede, men det starter et helt andet sted, før de overhovedet får deres relevans. Det starter med ledelsen og allokeringen af det nødvendige fokus.

Det gælder også, hvis I vælger at lægge det helt ud af huset igennem såkaldte inkubatorer og acceleratorer, som man fx har set det hos Danske Bank, Tryg, Leo Pharma m.fl.

Du kan som leder ikke forvente af dine medarbejdere, at de begynder at innovere en hel masse udover deres daglige opgaver. I langt de fleste organisationer har medarbejderne i forvejen rigeligt at lave, så uanset om platformen brænder eller ej, så er tilgangen med at bebyrde medarbejderne endnu mere uholdbar i længden.

Den gode nyhed er til gengæld, at hvis du først begynder at afsætte de nødvendige ressourcer, så ligger gevinsten ofte lige om hjørnet.

Innovation i praksis er langt fra så kompliceret, som det nogle gange gøres til. Ofte handler det primært om at begynde at tænke i problemer og behov, der skal løses og opfyldes, frem for i produkter. Dette skifte i mindset vil betyde, at I kan stille langt flere nysgerrige spørgsmål til jeres kunder og hurtigt få identificeret, hvorvidt der ligger nye innovationsmuligheder indenfor enten jeres produkter, jeres processer eller jeres forretningsmodel.

Disse tre områder rummer hver især som regel en række muligheder for innovation, men før det kommer til at ske i praksis, så skal de to myter slå ihjel, og du skal træde i karakter som leder for jeres innovation. Er du indstillet på at gøre det?